งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะ ความจำ ๒. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ๓. เพื่อสอนวิธีจดบันทึก เนื้อหาสาระ ๔. เพื่อสอนวิธีการสอนและ การนำเสนอ ๑. เพื่อพัฒนาทักษะ ความจำ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. เพื่อพัฒนาทักษะ ความจำ ๒. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ๓. เพื่อสอนวิธีจดบันทึก เนื้อหาสาระ ๔. เพื่อสอนวิธีการสอนและ การนำเสนอ ๑. เพื่อพัฒนาทักษะ ความจำ ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. เพื่อพัฒนาทักษะ ความจำ ๒. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ๓. เพื่อสอนวิธีจดบันทึก เนื้อหาสาระ ๔. เพื่อสอนวิธีการสอนและ การนำเสนอ ๑. เพื่อพัฒนาทักษะ ความจำ ๒. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ๓. เพื่อสอนวิธีจดบันทึก เนื้อหาสาระ ๔. เพื่อสอนวิธีการสอนและ การนำเสนอ

3 สัตว์โลก (Animals) สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยค ลาน งู กินพืช ไทเซอรา ทอป ไดโนเสา ร์ ยีราฟ กวาง เสือ สิงโต หมาไน สเตโก ซอรัส กินสัตว์ บินได้ บิน ไม่ได้ อินทรี นกพิราบ นกกระจอก เทศ นก เพนกวิน เป็ด ไก่ น้ำจืด น้ำเค็ม ฉลาม ปลาทู ปลาหมึก กุ้ง ก้ามกรา ม ปลาบึก

4 อาหา ร ญี่ปุ่ น จีน ไทย อิตา เลียน เวียด นาม อเมริ กัน ขนม จีบ หู ฉลา ม

5 ฝน แหล่ง น้ำ ไอน้ำ เมฆ ตกลงมา ระเหย ไอน้ำ รวมตัว กลั่นตัว เป็น หยดน้ำ วัฏจักรของฝน

6 สาเหตุ ของ ความเ ครียด ความคิ ด ครอบค รัว ความ ผิดปกติ วิตก กังวล ความ กลัว ครอบครัวตั้ง ความหวังสูง รู้สึกต่ำต้อยในหมู่ ญาติพี่น้อง ทาง ร่างกาย สมอง พฤติกร รม ทำความผิด อารมณ์ รุนแรง

7

8 เข้าคิว สั่งอาหารจ่ายเงิน รับประทาน อาหาร เก็บจานหาโต๊ะนั่ง ขั้นตอนการซื้ออาหารและ รับประทานอาหาร

9 กีฬา ฟุตบ อล ว่าย น้ำ ปิงป อง แบดมิน ตัน กรีฑา วอลเลย์ บอล บาสเกต บอล ยิมนาส ติก

10 5 ทำ ข้อสอบ 4 ทำ แบบฝึก หัด 3 ทบทวน บทเรียน 2 เรียน พิเศษ 1 ตั้งใจ เรียน วิธีการสอบให้ได้คะแนนดี


ดาวน์โหลด ppt ๑. เพื่อพัฒนาทักษะ ความจำ ๒. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ๓. เพื่อสอนวิธีจดบันทึก เนื้อหาสาระ ๔. เพื่อสอนวิธีการสอนและ การนำเสนอ ๑. เพื่อพัฒนาทักษะ ความจำ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google