งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำกริยา คำกริยา คือ คำแสดงอาการ การ กระทำ และบอกสภาพของนาม หรือสรรพนาม เพื่อให้รู้ว่านาม หรือสรรพนามนั้นๆ ทำอะไรหรือ เป็นอย่างไร หากขาดคำกริยา จะสื่อสารกันไม่เข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำกริยา คำกริยา คือ คำแสดงอาการ การ กระทำ และบอกสภาพของนาม หรือสรรพนาม เพื่อให้รู้ว่านาม หรือสรรพนามนั้นๆ ทำอะไรหรือ เป็นอย่างไร หากขาดคำกริยา จะสื่อสารกันไม่เข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คำกริยา คำกริยา คือ คำแสดงอาการ การ กระทำ และบอกสภาพของนาม หรือสรรพนาม เพื่อให้รู้ว่านาม หรือสรรพนามนั้นๆ ทำอะไรหรือ เป็นอย่างไร หากขาดคำกริยา จะสื่อสารกันไม่เข้าใจ คำกริยาจึง เป็นคำสำคัญ ในประโยค ซึ่ง อาจจะเป็นคำแสดงอาการคำ เดียวหรือเป็นกลุ่มคำ ก็ได้ เช่น เดิน เดินเล่น ร้อง ร้องเรียก ร้องเพลง นั่งร้องเพลง ฯลฯ

4 ประเภทของคำกริยา แบ่ง ออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ๑. คำกริยาไม่มีกรรม ( อกรรมกริยา ) คือ คำกริยาที่มีใจความสมบูรณ์ ไม่ต้อง มีกรรมมารับข้างท้าย เป็นคำที่บอก อาการแล้วผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ทันที เช่น น้องร้องไห้ ไฟดับ

5 และอาจมีคำขยายกริยาหรือมีคำบุพ บทประกอบประโยคก็ได้ เช่น เขาร้องเพลงในสวน เรยาเดินเล่นที่ชายหาด

6 ๑. ๒ กริยามีกรรม ( สกรรมกริยา ) คือ คำกริยาที่มีใจความไม่ครบ ในตัวเอง ต้องมีกรรมมารับข้าง ท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ เช่น - ภารโรงเปิด ( หน้าต่าง ) - แม่ ไป ( ตลาด )

7 สินทุบ ( กระจก ) แมว กิน ( ปลาย่าง )

8 ๑. ๓ คำกริยาส่วนเติมเต็ม ( วิกตรรถกริยา ) คือ กริยาที่ไม่มีความหมายใน ตัวเอง ต้องมีคำนามหรือสรรพ นามมารับข้างท้ายจึงจะได้ ใจความสมบูรณ์ ได้แก่คำว่า เป็น เหมือน คล้าย เท่า แปลว่า หมายความว่า เท่ากับ ราวกับ คือ เช่น พ่อของอารีเป็นนายแพทย์ หล่อนคือแม่ฉัน

9 แมวคล้ายเสือ เธอวางท่า ราวกับนางพญา

10 ๑. ๔ คำกริยาช่วย ( กริยานุ เคราะห์ ) เป็นกริยาที่ ไม่สำคัญตัดทิ้งได้โดยไม่ทำให้ ประโยคเสียความ กริยาช่วย มีขึ้น เพื่อช่วยขยายกริยาหลักให้มีความ ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นคำที่บอกความรู้สึก การ คาดคะเน การขอร้อง บังคับ เช่น คืนนี้ฝนอาจจะตก เราต้องขยันเรียนให้มากกว่า เดิม สายใจกำลังร้องเพลง ลูกควรนอนได้แล้ว มิฉะนั้น พรุ่งนี้จะตื่นสาย ครูคงตีฉัน ถ้าฉันไม่ทำ การบ้าน

11 ๒. หน้าที่ของคำกริยา มีดังนี้ ๒. ๑ เป็นคำที่แสดงหรือบอก สภาพของประธาน เช่น ไก่จิกข้าวที่ตากบนลาน นก อินทรีบินร่อนบนท้องฟ้า

12 ๒. ๒ คำกริยาทำหน้าที่ ขยายนาม เช่น - ยายทำอาหารถวายพระทุก วัน ( ทำอาหาร เป็นกริยาสำคัญ ถวาย เป็นกริยาขยายนาม พระ )

13 - พี่ชวนฉันไปทะเล ( ชวน เป็น กริยาสำคัญ ไป เป็นคำกริยาขยายนาม ทะเล )

14 ๒. ๓ คำกริยาที่ทำหน้าที่ เหมือนคำนาม เช่น - พูดดีเป็นศรีแก่ตัว ( พูดดี เป็นคำกริยา ทำหน้าที่เป็น ประธานของประโยค เหมือนคำนาม ) - สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิต เป็น พิษต่อคนใกล้เคียง ( สูบบุหรี่ เป็นคำกริยา ทำหน้าที่เป็น ประธานของประโยค เหมือนคำนาม )


ดาวน์โหลด ppt คำกริยา คำกริยา คือ คำแสดงอาการ การ กระทำ และบอกสภาพของนาม หรือสรรพนาม เพื่อให้รู้ว่านาม หรือสรรพนามนั้นๆ ทำอะไรหรือ เป็นอย่างไร หากขาดคำกริยา จะสื่อสารกันไม่เข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google