งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะเรื่องเหตุผลกับภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะเรื่องเหตุผลกับภาษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะเรื่องเหตุผลกับภาษา
ผู้สอน นางศิริพรรณ รักร่วม

2 คำสั่ง... ข้อความต่อไปนี้ ส่วนใดเป็นเหตุผล ส่วนใดเป็นข้อสรุป
คำสั่ง... ข้อความต่อไปนี้ ส่วนใดเป็นเหตุผล ส่วนใดเป็นข้อสรุป รถของเขายางแตกจึงมาทำงานสาย ฉันกินยาเพราะรู้สึกปวดศีรษะ ฉันชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นจึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางทุกชนิดมีสารเคมีผสมด้วยกันทั้งนั้น การใช้เครื่องสำอางจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ กระดาษทุกแผ่นมีค่า เพราะต้องเสียทรัพยากรธรรมชาติไปมากมาย เราทุกคนจึงต้องช่วยกันประหยัดกระดาษ

3 คำสั่ง... เขียนเครื่องหมาย ข้อที่ใช้ภาษาแสดงเหตุผล และเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ไม่ใช้ภาษาแสดงเหตุผล รู้ใช้ รู้ประหยัด ช่วยขจัดความยากจน จินตนาไม่ตั้งใจเรียนหนังสือและหนีเรียนเป็นประจำ ธนรัฐจึงตัดสินใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เขาอ่อนเพลียมากเพราะเขาซ้อมกีฬาหนักในวันนี้ การประท้วงรัฐบาลในขณะนี้ส่งผลให้ประเทศชาติ หยุดชะงักทางเศรษฐกิจ

4 คำสั่ง. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดเป็นการอนุมานด้วยวิธีใด ก
คำสั่ง... พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดเป็นการอนุมานด้วยวิธีใด ก. นิรนัย ข. อุปนัย กนกวรรณเป็นคนใจกว้างมาก เธอแต่งงานกับวิษณุ ฉันว่าวิษณุก็ต้องเป็นคนใจกว้างเหมือนกับเธอนั่นแหละ คุณสายสมรต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะเธอเป็นป้าของสุชิต แมลงปอเป็นสัตว์มีปีก แมลงปอบินได้ พราะฉะนั้นสัตว์ที่มีปีกทั้งหลายบินได้ เดือนธันวาคมปีนี้อากาศหนาวจัดกว่าเดือนพฤศจิกายน ถ้าถึงเดือนธันวาคมของทุกปี อากาศจะหนาวเย็นเช่นกัน ทุกคนว่ายน้ำได้ ดวงตาเป็นคนจึงว่ายน้ำได้ เฉลย ๑.ข ๒.ก ๓.ก ๔.ข ๕.ก

5 คำสั่ง ...ข้อความต่อไปนี้เป็นการอนุมานโดยพิจารณาสาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน ในลักษณะใด ก. เหตุไปหาผล ข. ผลไปหาเหตุ ค. ผลไปหาผล ๑. ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศไทย เพราะยังไม่สามารถเก็บขยะมูลฝอยต่างๆไปกำจัดได้หมด จึงมีขยะมูลฝอยตกค้าง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพผู้คน ตอบ... ข. ผลไปหาเหตุ (ผล -ปัญหาสิ่งแวดล้อม เหตุ -ไม่สามารถเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดได้หมด)

6 ๒. นักเรียนสอบตกวิชาหลักภาษาไทย นักเรียนคงตกวิชาการใช้ภาษาไทยด้วย
๒. นักเรียนสอบตกวิชาหลักภาษาไทย นักเรียนคงตกวิชาการใช้ภาษาไทยด้วย ตอบ... เป็นการอนุมานจาก ผลไปหาผล ๓. การนำลูกหลานไปฝากเข้าเรียนกับสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ทำให้โรงเรียนสามารถเรียกร้องค่าเล่าเรียน หรือเพิ่มเงินเก็บจากผู้ปกครอง เพราะเชื่อว่าโรงเรียนสามารถทำให้ลูกหลานของเขามีความรู้ดี ซึ่งเป็นจุดหนึ่งในการแข่งขันทางวิชาการ ตอบ... เป็นการอนุมานจาก เหตุไปหาผล

7 สวัสดีค่ะ คงไม่ยากเกินไปนะคะ
นัดสอบเก็บคะแนน (นัดหมาย วัน-เวลา กับนักเรียนเอง) เรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ๒. เหตุผลกับภาษา สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะเรื่องเหตุผลกับภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google