งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะ เรื่องเหตุผล กับภาษา ผู้สอน... นาง ศิริพรรณ รัก ร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะ เรื่องเหตุผล กับภาษา ผู้สอน... นาง ศิริพรรณ รัก ร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะ เรื่องเหตุผล กับภาษา ผู้สอน... นาง ศิริพรรณ รัก ร่วม

2 คำสั่ง... ข้อความต่อไปนี้ ส่วนใดเป็นเหตุผล ส่วนใด เป็นข้อสรุป  รถของเขายางแตกจึงมาทำงานสาย  ฉันกินยาเพราะรู้สึกปวดศีรษะ  ฉันชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์  เครื่องสำอางทุกชนิดมีสารเคมีผสม ด้วยกันทั้งนั้น การใช้เครื่องสำอางจึง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  กระดาษทุกแผ่นมีค่า เพราะต้องเสีย ทรัพยากรธรรมชาติไปมากมาย เราทุกคนจึงต้องช่วยกันประหยัด กระดาษ

3 คำสั่ง... เขียนเครื่องหมาย  ข้อที่ใช้ภาษาแสดงเหตุผล และเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ไม่ใช้ภาษาแสดง เหตุผล ........ รู้ใช้ รู้ประหยัด ช่วยขจัด ความยากจน ........ จินตนาไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ และหนีเรียนเป็นประจำ ........ ธนรัฐจึงตัดสินใจสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาคณะ เศรษฐศาสตร์ ........ เขาอ่อนเพลียมากเพราะเขา ซ้อมกีฬาหนักในวันนี้ ........ การประท้วงรัฐบาลในขณะนี้ ส่งผลให้ประเทศชาติ หยุดชะงักทางเศรษฐกิจ

4 คำสั่ง... พิจารณาข้อความ ต่อไปนี้ว่าข้อใดเป็นการอนุมาน ด้วยวิธีใด ก. นิรนัย ข. อุปนัย  กนกวรรณเป็นคนใจกว้างมาก เธอ แต่งงานกับวิษณุ ฉันว่าวิษณุก็ต้องเป็นคน ใจกว้างเหมือนกับเธอนั่นแหละ  คุณสายสมรต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะ เธอเป็นป้าของสุชิต  แมลงปอเป็นสัตว์มีปีก แมลงปอบินได้ พราะฉะนั้นสัตว์ที่มีปีกทั้งหลายบินได้  เดือนธันวาคมปีนี้อากาศหนาวจัดกว่า เดือนพฤศจิกายน ถ้าถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี อากาศจะหนาวเย็นเช่นกัน  ทุกคนว่ายน้ำได้ ดวงตาเป็นคนจึงว่ายน้ำ ได้ เฉลย ๑. ข ๒. ก ๓. ก ๔. ข ๕. ก

5 คำสั่ง... ข้อความต่อไปนี้เป็นการ อนุมานโดยพิจารณาสาเหตุและ ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน ในลักษณะใด ก. เหตุไปหา ผล ข. ผลไปหาเหตุ ค. ผลไปหา ผล ๑. ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ สำคัญประการหนึ่งของประเทศไทย เพราะยังไม่สามารถเก็บขยะมูลฝอย ต่างๆไปกำจัดได้หมด จึงมีขยะมูลฝอย ตกค้าง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพผู้คน ตอบ... ข. ผลไปหาเหตุ ( ผล - ปัญหาสิ่งแวดล้อม เหตุ - ไม่สามารถเก็บ ขยะมูลฝอยไปกำจัดได้หมด )

6 ๓. การนำลูกหลานไปฝากเข้าเรียนกับ สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ทำให้โรงเรียน สามารถเรียกร้องค่าเล่าเรียน หรือเพิ่ม เงินเก็บจากผู้ปกครอง เพราะเชื่อว่า โรงเรียนสามารถทำให้ลูกหลานของเขา มีความรู้ดี ซึ่งเป็นจุดหนึ่งในการแข่งขัน ทางวิชาการ ตอบ... เป็นการ อนุมานจาก เหตุไป หาผล ๒. นักเรียนสอบตกวิชาหลักภาษาไทย นักเรียนคงตกวิชาการใช้ภาษาไทยด้วย ตอบ... เป็นการ อนุมานจาก ผลไปหา ผล

7 คงไม่ยาก เกินไปนะคะ นัดสอบเก็บคะแนน ( นัดหมาย วัน - เวลา กับนักเรียนเอง ) เรื่องการใช้ภาษาพัฒนา ความคิด ๑. ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาษากับความคิด ๒. เหตุผลกับภาษา สวัส ดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะ เรื่องเหตุผล กับภาษา ผู้สอน... นาง ศิริพรรณ รัก ร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google