งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2555 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2555 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2555 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1. เดินทางกลับพื้นที่ โครงการ สถานี ฯ ห้วยแม่เกี๋ยง 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สำนักอนุรักษ์ที่ 16 บ้านห้วยแม่ เกี๋ยง เรื่องพื้นที่ปลูกแฝก ซึ่งทาง สำนักอนุรักษ์ที่ 16 บ้านห้วยแม่ เกี๋ยง กำลังสำรวจพื้นที่ เพื่อปลูก ในฤดูฝน 3. สำนักอนุรักษ์ที่ 16 บ้านห้วยแม่ เกี๋ยงประสานงานเกี่ยวกับผลผลิต หวายที่ปลูก ซึ่งปีนี้หวายให้ ผลผลิตแล้ว จะสร้างรายได้ให้กับ ราษฎรในพื้นที่ได้อย่างไร

11 วันที่ 16 มิถุนายน 2555 1. สำรวจ พัสดุ โครงการแปรรูปผ้าทอฯ ( จักรเย็บผ้า ) จำนวน 2 เครื่อง 2. นางทาชี ป่าโหล ติดต่อรับวัสดุฝึก โครงการแปรรูปผ้าทอฯ และแจ้งว่า เดือน พฤษภาคม 55 สามารถจำหน่าย กระเป๋าชน เผ่า ( ขนาดเล็ก ) ราคา 120 จำนวน 3 ใบ และ เดือนมิถุนายน 55 สามารถจำหน่าย กระเป๋า ชนเผ่า ( ขนาดเล็ก ) ราคา 120 จำนวน 2 ใบ วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เตรียมสถานที่ในการจัดอบรมกิจกรรม การฝึกจัดตั้งกำลังประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2555

12

13

14 - เก็บรวบรวมผ้าทอชนเผ่าลาหู่ เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุฝึกในโครงการ แปรรูปผ้าทอชนเผ่า จำนวน 10 ผืน ( จำหน่าย ) - เก็บรวบรวมผ้าทอชนเผ่าลาหู่ เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุฝึกในโครงการ แปรรูปผ้าทอชนเผ่า จำนวน 6 ผืน เป็นวัสดุฝึกโครงการแปรรูป เพื่อ กลับไปเป็นตัวอย่างในพื้นที่

15 1. นางอีสา จะเดอ จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท 2. นางนาหอติ จะโบ จำนวน 2 เส้น ราคา 110 บาท 3. นางนาฟู จะกูจำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท 4. นางอีนาแส จะจูจำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท 5. นางสาวนามีแต๋ จะจูจำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท 6. นางสาวพุทธชาต จะสอจำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท 7. นางอีนาแสจำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท 8. นางนาจี จะตี๋จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท 9. นางอีนา จะกอจำนวน 2 เส้น ราคา 100 บาท 10. นางสาวอีนา จะหยู จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท 11. นางนามีเซอ จะจู จำนวน 1 เส้น ราคา 50 บาท

16 รวบรวมและวัดขนาด ผ้าทอชนเผ่าเพื่อใช้ เป็นวัสดุฝึกอบรมการ แปรรูป เย็บกระชังที่ใช้ใน การเลี้ยงกบ

17 นำกระชังไปไว้ใน แปลงสาธิตการทำ เกษตรผสมผสานฯ

18 ติดตั้งจักรเย็บผ้า เพื่อบริการ ล้อมรั้วแปลงสาธิต เกษตรผสมผสานฯ

19 เดินทางจากโครงการสถานี พัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม พระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ สู่ ศูนย์ ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนเชียงราย ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย

20 ตัดแต่งกิ่งมะม่วง แปลงไม้ผล

21

22

23

24

25 เดินออกจากพื้นที่โครงการสถานี พัฒนาการเกษตรที่สูง ตาม พระราชดำริ ดอยม่อนล้าน สู่ศูนย์ฝึก และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ ชายแดนเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2555 นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google