งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพิสิฐ ทาปัญญา ครูอาสาสมัคร กศน. สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพิสิฐ ทาปัญญา ครูอาสาสมัคร กศน. สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพิสิฐ ทาปัญญา ครูอาสาสมัคร กศน. สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน

2 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน เอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด ) ต. ป่าสัก อ. เชียงแสน

3 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน เอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด ) ต. ศรีดอน มูล อ. เชียงแสน

4 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน เอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด ) ต. บ้านแซว อ. เชียงแสน

5 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน เอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด ) ต. แม่เงิน อ. เชียงแสน

6 เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน เอาชนะ ยาเสพติด ( 25 ตาสัปปะรด ) ต. เวียง อ. เชียงแสน

7 เข้าร่วมประชุม  เรื่องแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน นายอำเภอเชียงแสน ในการอำนวยการ เลือกผู้แทนคณะกรรมการพัฒนา บทบาทสตรี ณ. ห้องประชุมอำเภอเชียง แสน  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการและ รายงานข้อมูลผ่านเว็บ www.e- report.energy.go.th ณ ลักษณวรรณรี สอร์ท www.e- report.energy.go.th  ร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก และพิธี มอบธงยาเสพติด ณ. ที่ว่าการอำเภอ

8 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปวช. โซน แม่ฮ่องสอน

9 งานฝึกอบรม  รับผิดชอบในการเปิดวีดีทัศน์ ในภาค กลางคืน ในการอบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 –14 มิถุนายน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 –20 มิถุนายน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 –27 มิถุนายน


ดาวน์โหลด ppt นายพิสิฐ ทาปัญญา ครูอาสาสมัคร กศน. สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google