งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555. ปฏิบัติงาน ในศูนย์ เสียบยอด มะม่วง ปรับปรุงซุ้มป้าย หน้าศูนย์ฯ เสียบยอด มะม่วง ปรับปรุงซุ้มป้าย หน้าศูนย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555. ปฏิบัติงาน ในศูนย์ เสียบยอด มะม่วง ปรับปรุงซุ้มป้าย หน้าศูนย์ฯ เสียบยอด มะม่วง ปรับปรุงซุ้มป้าย หน้าศูนย์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555

2 ปฏิบัติงาน ในศูนย์ เสียบยอด มะม่วง ปรับปรุงซุ้มป้าย หน้าศูนย์ฯ เสียบยอด มะม่วง ปรับปรุงซุ้มป้าย หน้าศูนย์ฯ

3 ศึกษาฐานเรียนรู้ การเพาะเลี้ยง กบ ตัดแต่งกิ่งแปลง ไม้ผล

4 ปรับปรุงอาคาร ฐานการเรียนรู้ ใหม่ เป็น คณะกรรมการ การเทียบโอน เป็น คณะกรรมการ การเทียบโอน

5 ยอดเสียบประมาณ 1 เดือน

6 ต้นหลังแต่ง 15 วัน

7 เมล็ดมะม่วงป่า

8 พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชน

9 บ้านอาแย บ้านอาบอเน บ้านอาบอ ลาชา

10 นำวัสดุอุปกรณ์ออกส่งเสริมอาชีพแก่ สมาชิก

11

12 ร่วมต้อนรับคณะที่มาถ่ายทำ สารคดีในสถานี - ความเป็นอยู่ - อาชีพ

13 ประชุมกับหน่ายงานร่วมต่าง ภายในสถานี

14 ปรับปรุงศูนย์ ฝึกอาชีพ ชุมชน

15

16 ปรับปรุงป้ายศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชน

17 ปฏิทินแผนเดือนกรกฎาคม 2555 วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์ 1 วันหยุด ประจำเดือน 2 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 3 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 4 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 5 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 6 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 7 นำราษฎร กลับพื้นที่ 8 ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 9 ประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 55 10 ประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 55 11 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 12 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 13 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 14 ปฏิบัติงาน ใน ศฝช. เชียงราย 15 ปฏิบัติงาน ใน ศฝช. เชียงราย 16 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 17 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 18 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 19 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 20 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 21 ปฏิบัติงาน ใน ศฝช. เชียงราย 22 ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 23 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ 24 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ 25 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ 26 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ 27 ปฏิบัติงานใน พื้นที่ 28 วันหยุด ประจำเดือ น 29 วันหยุด ประจำเดือน 30 วันหยุด ประจำเดือน 31 วันหยุด ประจำเดือน 1 ส. ค. 55 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 2 ส. ค. 55 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 3 ส. ค. 55 ปฏิบัติงานใน ศฝช. เชียงราย 4 ส. ค. 55 ปฏิบัติงาน ใน ศฝช. เชียงราย


ดาวน์โหลด ppt สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555. ปฏิบัติงาน ในศูนย์ เสียบยอด มะม่วง ปรับปรุงซุ้มป้าย หน้าศูนย์ฯ เสียบยอด มะม่วง ปรับปรุงซุ้มป้าย หน้าศูนย์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google