งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555
สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555 นายนิติ เวียงคำ พื้นที่รับผิดชอบสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ม.11 ต.ป่าตุ้ม-ปาไหน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

2 ปรับปรุงซุ้มป้ายหน้าศูนย์ฯ
ปฏิบัติงานในศูนย์ เสียบยอดมะม่วง ปรับปรุงซุ้มป้ายหน้าศูนย์ฯ

3 ศึกษาฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบ
ตัดแต่งกิ่งแปลงไม้ผล

4 ปรับปรุงอาคาร ฐานการเรียนรู้ใหม่
เป็นคณะกรรมการ การเทียบโอน

5 ยอดเสียบประมาณ 1 เดือน

6 ต้นหลังแต่ง 15 วัน

7 เมล็ดมะม่วงป่า

8 พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

9 บ้านอาบอลาชา บ้านอาแย บ้านอาบอเน

10 นำวัสดุอุปกรณ์ออกส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก

11

12 ร่วมต้อนรับคณะที่มาถ่ายทำสารคดีในสถานี - ความเป็นอยู่ - อาชีพ
ร่วมต้อนรับคณะที่มาถ่ายทำสารคดีในสถานี ความเป็นอยู่ อาชีพ

13 ประชุมกับหน่ายงานร่วมต่างภายในสถานี

14 ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

15

16 ปรับปรุงป้ายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

17 ปฏิทินแผนเดือนกรกฎาคม 2555
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ 1 วันหยุดประจำเดือน 2 ปฏิบัติงานใน ศฝช.เชียงราย 3 4 5 6 7 นำราษฎรกลับพื้นที่ 8 ปฏิบัติงานในพื้นที่ 9 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 55 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 ส.ค. 55 2 ส.ค. 55 3 ส.ค. 55 4 ส.ค. 55 ปฏิทินแผนเดือนกรกฎาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt สรุปการปฏิบัติงาน มิถุนายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google