งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย กลุ่มรักษ์ธรรม หลักธรรมนำชาวพุทธ ประกอบด้วย เด็กหญิงวิภาดา อินทร์คง ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาณิภา วัฒนธรรม ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาลินี วัฒนธรรม ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย กลุ่มรักษ์ธรรม หลักธรรมนำชาวพุทธ ประกอบด้วย เด็กหญิงวิภาดา อินทร์คง ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาณิภา วัฒนธรรม ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาลินี วัฒนธรรม ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย กลุ่มรักษ์ธรรม หลักธรรมนำชาวพุทธ ประกอบด้วย เด็กหญิงวิภาดา อินทร์คง ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาณิภา วัฒนธรรม ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาลินี วัฒนธรรม ชั้น ป.4/1

2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแบบแผนต่อการดำเนินชิวิตอย่างไร หลังจากได้ศึกษา เรื่องหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธเจ้า หลักธรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่สอนให้คนเป็น คนดี นั้น ทำให้เกิดความคิดว่าคนในปัจจุบันที่เป็นข่าว ในทางเลวร้าย ยังมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในจิตใจหรือไม่ ปัจจุบันคนในสังคมขาดหลักธรรม เบญจศีล เบญจธรรม ( ศีลห้า ) ควรจะปรับปรุงส่งเสริม เพื่อลดความเลวร้ายที่เกิดขึ้น

3 1. รวบรวมข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ หน้า แรกหรือทางอินเทอร์เนต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่สำคัญ เป็นข่าว เกี่ยวกับการเบียดเบียนกัน การฆาตกรรม การฉ้อโกง 2. เก็บรวบรวมข่าว ประมาณ 1 สัปดาห์ 3. ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นว่า เพราะบุคคลดังกล่าว ขาดหลักธรรม เบญจศีล เบญจธรรมข้อใด จึงได้กระทำตน ที่ผิด เช่นนั้น 4. ทำการสำรวจโดยถามผู้รู้ ที่เป็น พระสงฆ์ หาทางแก้ไข 5. พระสงฆ์ที่ให้ข้อมูล เป็นพระที่จำพรรษาอยู่ที่ วัดโสภารามจำนวน 2 รูป 6. ทำการสร้างงานนำเสนอ แบบมัลติมีเดีย 7. ทำการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ เชิญชวน

4 ทบทวนหลักธรรมเบญจศีล เบญจธรรม เบญจศีล คือ ข้อ ห้าม ๕ ประการ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ ๒ ห้ามลักทรัพย์ ๓ ห้ามประพฤติผิด ในกาม ๔ ห้ามพูดปด พูด คำหยาบ ๕ ห้ามดื่มสุรา ยา เสพติด เบญจธรรม คือ ข้อควรปฏิบัติ ๕ ประการ ๑ มีเมตตากรุณา ๒ สัมมาอาชีพ ๓ ซื่อสัตย์ต่อภรรยา และสามี ๔ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ๕ มีสติสัมปชัญญะ www.sarathum.com

5 ฆ่าเซลล์แมนหมกพงหญ้าสงสัยฝีมือคู่ขา ฆ่าโหดเซลส์บริษัทจอห์นแลงฟอร์มหนุ่มเจียงฮายทิ้งศพ ในพงหญ้าข้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดิน ปาดคอ เหวอะแทงซ้ำทั่วร่างนอนจมกองเลือดสภาพนุ่งกางเกงใน ตัวเดียว เจอบัตรระบุเป็น นศ. รามฯ ด้วย ผลผ่าของแพทย์ พบร่องรอยมีเพศสัมพันธ์

6 หัวข้อเรื่อง สิ้นลาย หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับที่ 16954 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ. ศ.2547 สิ้นลาย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตรงเข้าล็อกนายสมชาย คุณปลื้ม หรือ “ กำนันเป๊าะ ” ในทันทีที่ศาลสั่งจำคุก 25 ปี คดีจ้างวานฆ่ากำนันยูร หมดลายเจ้าพ่อ ชื่อดังภาคตะวันออก

7 หัวข้อเรื่อง คดีฆ่าสาวถ่วงน้ำ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับที่ 16954 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ. ศ.2547 คดีฆ่าสาวถ่วงน้ำ คดีฆ่าสาวถ่วงน้ำ ! หมอพรทิพย์พบพิรุธเลือดในห้องคนงาน คดีฆ่าสาวถ่วงน้ำมัดติดตอม่อสะพานจนเหลือแต่กระดูก

8 หัวข้อเรื่อง ครูปฏิเสธวางยาอนุบาล หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับที่ 16964 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ. ศ.2547 ครูปฏิเสธวางยาอนุบาล คดีเด็กนักเรียนอนุบาลดื่มเครื่องดื่มช็อกโกแลตผสมสารพิษ ตายหมู่ ตร. เรียกสอบปากคำ แม่ครัวอ่างว่าไม่มีสารปนเปื้อน ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนสั่งคุมเข้มจากบุคคลภายนอก เข้า - ออกโรงเรียนพร้อมให้เด็กพักฟื้นชั่วคราว

9 ชาวบ้านรุมกระทืบขี้ยาลวงเด็ก 3 ขวบ ข่มขืน 1. จับคดีต่างด้าว ตำรวจ เดี้ยง 2 ศพ 5 หัวโจกแหกคุกสุดแสบ 2 3 " หมอหน่อย " สั่งขึ้น บัญชีดำ 3 บริษัท รับเหมา 4 http://www.thairath.co.th/thairath1/2546/page1/sep/29/p1_2.php ยิงถล่มประธานอบตเลขานุการส. ส. อุทัยธานี สมาชิกพรรค ทรท.. เบญจศีลข้อ 3 เบญจศีลข้อ 1 เบญจศีลข้อ 2 เบญจศีลข้อ 1 สรุป จากการวิเคราะห์ของกลุ่ม บุคคลที่ก่อคดีที่เลวร้าย มักขาดหลักธรรม เบญจศีล เบญจธรรม หัวข้อ ข่าว กลุ่ม วิเคราะห์

10 ที่ หัวข้อ ข่าว การสัมภาษณ์พระสงฆ์ ชาวบ้านรุมกระทืบขี้ยาลวงเด็ก 3 ขวบ ข่มขืน 1. หัวโจกแหกคุกสุดแสบ 2 3 " หมอหน่อย " สั่งขึ้น บัญชีดำ 3 บริษัท รับเหมา 4 ยิงถล่มประธาน อบตเลขานุการส. ส. อุทัยธานี สมาชิกพรรค ทรท.. จับคดีต่างด้าว ตำรวจ เดี้ยง 2 ศพ 5 เบญจศีลข้อ 3 เบญจศีลข้อ 1 เบญจศีลข้อ 2 เบญจศีลข้อ 1 สรุป จากความเห็นของพระสงฆ์ที่วัดมีความเห็นเช่นเดียวกับที่กลุ่มได้ วิเคราะห์ไว้

11 การสัมภาษณ์พระรูปที่ 1 ต้องเริ่มส่งเสริมให้ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่อยู่ ระดับประถม โรงเรียนควรมีบทบาทให้ ความสำคัญกับวิชาพระพุทธศาสนาให้มาก ควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ไปศึกษา เรื่องราวต่าง ๆ พิธีการ ต่าง ๆที่วัด ให้พระมีส่วนร่วมเป็นครูผู้สอน การสัมภาษณ์พระรูปที่ 2 ควรปลูกฝัง หลักธรรมเบื้องต้น หลักธรรมเบญจศีล เบญจธรรม

12 http://www.thairath.co.th/thairath1/2546/page1/sep/29/p1_2.php www.google.com www.kapook.com www.sarathum.com


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย กลุ่มรักษ์ธรรม หลักธรรมนำชาวพุทธ ประกอบด้วย เด็กหญิงวิภาดา อินทร์คง ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาณิภา วัฒนธรรม ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาลินี วัฒนธรรม ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google