งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย กลุ่มรักษ์ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย กลุ่มรักษ์ธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย กลุ่มรักษ์ธรรม
หลักธรรมนำชาวพุทธ จัดทำโดย กลุ่มรักษ์ธรรม พุทธศาสนา ประกอบด้วย เด็กหญิงวิภาดา อินทร์คง ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาณิภา วัฒนธรรม ชั้น ป.4/1 เด็กหญิงมาลินี วัฒนธรรม ชั้น ป.4/1

2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแบบแผนต่อการดำเนินชิวิตอย่างไร
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแบบแผนต่อการดำเนินชิวิตอย่างไร หลังจากได้ศึกษา เรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หลักธรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่สอนให้คนเป็นคนดี นั้น พุทธศาสนา ทำให้เกิดความคิดว่าคนในปัจจุบันที่เป็นข่าว ในทางเลวร้าย ยังมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในจิตใจหรือไม่ ปัจจุบันคนในสังคมขาดหลักธรรม เบญจศีล เบญจธรรม (ศีลห้า) ควรจะปรับปรุงส่งเสริม เพื่อลดความเลวร้ายที่เกิดขึ้น

3 การดำเนินการ พุทธศาสนา
1. รวบรวมข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ หน้า แรกหรือทางอินเทอร์เนต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่สำคัญ เป็นข่าวเกี่ยวกับการเบียดเบียนกัน การฆาตกรรม การฉ้อโกง พุทธศาสนา 2. เก็บรวบรวมข่าว ประมาณ 1 สัปดาห์ ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นว่า เพราะบุคคลดังกล่าว ขาดหลักธรรมเบญจศีล เบญจธรรมข้อใด จึงได้กระทำตนที่ผิด เช่นนั้น 4. ทำการสำรวจโดยถามผู้รู้ ที่เป็นพระสงฆ์ หาทางแก้ไข 5. พระสงฆ์ที่ให้ข้อมูล เป็นพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดโสภารามจำนวน 2 รูป 6. ทำการสร้างงานนำเสนอแบบมัลติมีเดีย 7. ทำการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์เชิญชวน

4 ทบทวนหลักธรรมเบญจศีล เบญจธรรม
เบญจศีล คือ ข้อห้าม ๕ ประการ ๑ ห้ามฆ่าสัตว์ ๒ ห้ามลักทรัพย์ ๓ ห้ามประพฤติผิดในกาม ๔ ห้ามพูดปด พูดคำหยาบ ๕ ห้ามดื่มสุรา ยาเสพติด เบญจธรรม คือข้อควรปฏิบัติ ๕ ประการ ๑ มีเมตตากรุณา ๒ สัมมาอาชีพ ๓ ซื่อสัตย์ต่อภรรยาและสามี ๔ มีความซื่อสัตย์สุจริต ๕ มีสติสัมปชัญญะ พุทธศาสนา

5 หัวข้อข่าวที่รวบรวมได้
ฆ่าเซลล์แมนหมกพงหญ้าสงสัยฝีมือคู่ขา ฆ่าโหดเซลส์บริษัทจอห์นแลงฟอร์มหนุ่มเจียงฮายทิ้งศพในพงหญ้าข้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดิน ปาดคอเหวอะแทงซ้ำทั่วร่างนอนจมกองเลือดสภาพนุ่งกางเกงในตัวเดียว เจอบัตรระบุเป็น นศ.รามฯ ด้วย ผลผ่าของแพทย์พบร่องรอยมีเพศสัมพันธ์ พุทธศาสนา

6 หัวข้อข่าวที่รวบรวมได้
หัวข้อเรื่อง สิ้นลาย หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับที่ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2547 พุทธศาสนา สิ้นลาย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตรงเข้าล็อกนายสมชาย คุณปลื้ม หรือ “กำนันเป๊าะ” ในทันทีที่ศาลสั่งจำคุก 25 ปี คดีจ้างวานฆ่ากำนันยูร หมดลายเจ้าพ่อ ชื่อดังภาคตะวันออก

7 หัวข้อข่าวที่รวบรวมได้
หัวข้อเรื่อง คดีฆ่าสาวถ่วงน้ำ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับที่ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2547 พุทธศาสนา คดีฆ่าสาวถ่วงน้ำ คดีฆ่าสาวถ่วงน้ำ!หมอพรทิพย์พบพิรุธเลือดในห้องคนงาน คดีฆ่าสาวถ่วงน้ำมัดติดตอม่อสะพานจนเหลือแต่กระดูก

8 หัวข้อข่าวที่รวบรวมได้
หัวข้อเรื่อง ครูปฏิเสธวางยาอนุบาล หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับที่16964 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2547 พุทธศาสนา ครูปฏิเสธวางยาอนุบาล คดีเด็กนักเรียนอนุบาลดื่มเครื่องดื่มช็อกโกแลตผสมสารพิษ ตายหมู่ ตร.เรียกสอบปากคำ แม่ครัวอ่างว่าไม่มีสารปนเปื้อน ขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนสั่งคุมเข้มจากบุคคลภายนอก เข้า - ออกโรงเรียนพร้อมให้เด็กพักฟื้นชั่วคราว

9 สรุปผลสำรวจข้อมูล หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ยึดถือและปฏิบัติ
สรุปผลสำรวจข้อมูล หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ยึดถือและปฏิบัติ หัวข้อข่าว กลุ่มวิเคราะห์ 1. ชาวบ้านรุมกระทืบขี้ยาลวงเด็ก 3 ขวบ ข่มขืน เบญจศีลข้อ 3 2 หัวโจกแหกคุกสุดแสบ เบญจศีลข้อ 1 พุทธศาสนา 3 "หมอหน่อย" สั่งขึ้นบัญชีดำ 3 บริษัทรับเหมา เบญจศีลข้อ 2 4 ยิงถล่มประธานอบตเลขานุการส.ส.อุทัยธานี สมาชิกพรรค ทรท.. เบญจศีลข้อ 1 5 เบญจศีลข้อ 1 จับคดีต่างด้าว ตำรวจเดี้ยง 2 ศพ สรุป จากการวิเคราะห์ของกลุ่ม บุคคลที่ก่อคดีที่เลวร้าย มักขาดหลักธรรม เบญจศีล เบญจธรรม

10 สรุปผลสำรวจข้อมูล หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ยึดถือและปฏิบัติ
สรุปผลสำรวจข้อมูล หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ยึดถือและปฏิบัติ จากพระสงฆ์ที่วัดโสภาราม ที่ หัวข้อข่าว การสัมภาษณ์พระสงฆ์ 1. ชาวบ้านรุมกระทืบขี้ยาลวงเด็ก 3 ขวบ ข่มขืน เบญจศีลข้อ 3 พุทธศาสนา 2 หัวโจกแหกคุกสุดแสบ เบญจศีลข้อ 1 3 "หมอหน่อย" สั่งขึ้นบัญชีดำ 3 บริษัทรับเหมา เบญจศีลข้อ 2 4 ยิงถล่มประธาน อบตเลขานุการส.ส.อุทัยธานี สมาชิกพรรค ทรท.. เบญจศีลข้อ 1 5 เบญจศีลข้อ 1 จับคดีต่างด้าว ตำรวจเดี้ยง 2 ศพ สรุป จากความเห็นของพระสงฆ์ที่วัดมีความเห็นเช่นเดียวกับที่กลุ่มได้ วิเคราะห์ไว้

11 ข้อเสนอแนะของพระสงฆ์ในการแก้ปัญหา
การสัมภาษณ์พระรูปที่ 1 ต้องเริ่มส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่อยู่ระดับประถม โรงเรียนควรมีบทบาทให้ความสำคัญกับวิชาพระพุทธศาสนาให้มาก ควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ไปศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ พิธีการ ต่าง ๆที่วัด ให้พระมีส่วนร่วมเป็นครูผู้สอน การสัมภาษณ์พระรูปที่ 2 ควรปลูกฝังหลักธรรมเบื้องต้น หลักธรรมเบญจศีล เบญจธรรม พุทธศาสนา

12 เอกสารอ้างอิง พุทธศาสนา www.google.com www.kapook.com www.sarathum.com
พุทธศาสนา


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย กลุ่มรักษ์ธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google