งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADOBE CAPTIVATE 4 INSTALLATION  กฤษณ์ ชัยวัณณ คุปต์  อนุชา เรืองศิริวัฒน กุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADOBE CAPTIVATE 4 INSTALLATION  กฤษณ์ ชัยวัณณ คุปต์  อนุชา เรืองศิริวัฒน กุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADOBE CAPTIVATE 4 INSTALLATION  กฤษณ์ ชัยวัณณ คุปต์  อนุชา เรืองศิริวัฒน กุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์

2 กำหนดการอบรม วันที่เวลาเนื้อหา 20 ส. ค. 54 9.00 – 10.30 น.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ โปรแกรม Captivate 4  การสร้างชิ้นงานในรูปแบบ ต่างๆ 10.30 – 12.00 น.  โครงสร้างบทเรียนและสตอรี่ บอร์ด  การสร้างป้ายข้อความ 13.00 – 14.30 น.  การนำเข้าไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และแอนิเมชั่น  การสร้างระบบปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ใช้งาน 14.30 – 16.00 น.  การบันทึกและแก้ไขไฟล์เสียง

3 กำหนดการอบรม วันที่เวลาเนื้อหา 21 ส. ค. 54 9.00 – 10.30 น.  การสร้างแบบทดสอบแบบ ปรนัย  การสร้างแบบทดสอบแบบ ถูกผิด  การสร้างแบบทดสอบแบบเติม คำในช่องว่าง  การสร้างแบบทดสอบแบบ ตอบสั้นๆ 10.30 – 12.00 น.  การสร้างแบบทดสอบแบบ จับคู่  การสร้างแบบทดสอบแบบ กำหนดบริเวณ  การสร้างแบบทดสอบแบบ เรียงลำดับ  การสร้างแบบทดสอบแบบ สำรวจความนิยม 13.00 – 14.30 น.  การบริหารจัดการคลัง แบบทดสอบ 14.30 – 16.00 น.  การเผยแพร่ชิ้นงาน

4 การติดตั้งโปรแกรม 1. ดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม 2. กดปุ่ม Next >

5 การติดตั้งโปรแกรม 3. รอโปรแกรมดำเนินการตรวจสอบระบบ

6 การติดตั้งโปรแกรม 4. คลิก เพื่อใช้โปรแกรมแบบ Trial 6. กดปุ่ม Accept 5. กดปุ่ม Next

7 การติดตั้งโปรแกรม 7. กดปุ่ม Install 8. รอโปรแกรมดำเนินการติดตั้งจบครบ 100%

8 การติดตั้งโปรแกรม 9. กดปุ่ม Exit

9 การติดตั้งโปรแกรม 10. คลิกขวาค้างที่เมนูโปรแกรม Adobe Captivate 11. ลากมาวางที่หน้าจอเพื่อสร้าง Shortcut โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt ADOBE CAPTIVATE 4 INSTALLATION  กฤษณ์ ชัยวัณณ คุปต์  อนุชา เรืองศิริวัฒน กุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google