งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโต้ตอบแบบ Target Area การโต้ตอบแบบ Target Area เป็นการโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้นำวัตถุไปยัง พื้นที่ที่กำหนด ถ้านำไปถูกต้องวัตถุ จะต้องหยุดอยู่กับที่ ถ้านำวัตถุไปไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโต้ตอบแบบ Target Area การโต้ตอบแบบ Target Area เป็นการโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้นำวัตถุไปยัง พื้นที่ที่กำหนด ถ้านำไปถูกต้องวัตถุ จะต้องหยุดอยู่กับที่ ถ้านำวัตถุไปไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโต้ตอบแบบ Target Area การโต้ตอบแบบ Target Area เป็นการโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้นำวัตถุไปยัง พื้นที่ที่กำหนด ถ้านำไปถูกต้องวัตถุ จะต้องหยุดอยู่กับที่ ถ้านำวัตถุไปไม่ ถูกต้องวัตถุจะเคลื่อนที่กลับมาที่เดิม หรือกำหนดให้นำวัตถุชนิดหนึ่งไปยัง ที่ที่กำหนดถ้านำไปถูกชนิดจะถูก หยุดอยู่กับที่ แต่ถ้าไปนำวัตถุชนิดอื่น ไปยังพื้นที่ที่กำหนดวัตถุนั้นก็จะ กลับมาที่เดิม

2 Target Area Tab 1. Size กำหนดขอบเขตพื้นที่ของ Target Area 2. Location กำหนดตำแหน่ง ของ Target Area 3. On Drop ควบคุมพื้นที่การวาง วัตถุ Leave at Destination ถ้าวางวัตถุ ในพื้นที่ชนิดนี้ วัตถุจะอยู่กับที่ไม่ไปไหน Put Back ถ้าวางวัตถุในพื้นที่ชนิดนี้ วัตถุจะวิ่งไปอยู่ทีเดิม Snap to Center ถ้าวางวัตถุใน พื้นที่ชนิดนี้ วัตถุจะถูกจัดให้อยู่กึ่งกลาง พื้นที่

3 Target Area Tab 4. Accept Any Object เป็นการ กำหนดให้พื้นที่ที่เราเลือกเป็น พื้นที่ทั่วไป ๆ ที่สามารถวางวัตถุ ใด ๆ ก็ได้ เพียงแต่เราวางวัตถุลง ในพื้นที่ที่เลือกตัวเลือกนั้นก็จะ แสดงผลของพื้นที่นี้ทันที แต่ถ้า เราไม่เลือกตัวเลือกนี้ จะเป็น เฉพาะวัตถุที่เรากำหนดเท่านั้น ที่ วางในพื้นที่แล้วจะแสดงผลของ พื้นที่นั่นได้ Response Tab เหมือนกับแบบ Button

4 ขั้นตอนการทำงานบน เส้น Flowline

5 1. นำ Display วางที่เส้น Flowline ลำดับและนำภาพวางใน Display ดัง ภาพเมื่อ Run จะได้ดังภาพด้านล่าง

6 2. นำ Icon Interaction วางที่เส้น Flowline และพิมพ์ข้อความ รูป สี่เหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยมมุมมน ดัง ภาพเมื่อ Run จะได้ดังภาพด้านล่าง

7 3. นำ Display มาวางด้านขวามือ ของ Icon Interaction และกำหนด กิ่งเป็น Target Area ตั้งชื่อให้ตรง กับภาพ

8 4. ดับเบิ้ลคลิก Display พิมพ์ ข้อความ การโต้ตอบ “ วางถูกที่แล้ว ” กำหนดให้เคลื่อนไหวปิดออกแล้ว Run โปรแกรมจะขึ้นดังภาพ ให้คลิก ที่รูปรถยนต์ กิ่งจะแสดงอยู่

9 5. เลือกแถบ Target area ช่อง Target Object เลือก Snap to Center เพื่อให้ภาพอยู่กลางวัตถุที่ เลือก ตอบ OK

10 6. ดับเบิ้ลคลิกที่ Interaction จากนั้นลากกิ่งไปวางทับไว้ทีกรอบ สี่เหลี่ยมดังรูปและ Run โปรแกรมดู

11 7. นำ Display มาวางด้านขวามือ ของ Icon Interaction เพิ่มตั้งชื่อ ดับเบิ้ลคลิก Display พิมพ์ข้อความ การโต้ตอบ “ วางผิดที่แล้ว ” กำหนดให้เคลื่อนไหวปิดออกแล้ว Run โปรแกรมให้คลิกที่รูปรถยนต์ กิ่งจะแสดงอยู่

12 8. เลือกแถบ Target area ช่อง Target Object เลือก Put to Back เพื่อให้ภาพอยู่กลางวัตถุที่ เลือก ตอบ OK

13 9. ดับเบิ้ลคลิกที่ Interaction จากนั้นลากกิ่งไปวางให้เต็มบริเวณ พื้นที่งาน และ Run โปรแกรมดู

14 10. ทำตามขั้นตอนด้านบนจนครบ ทุกภาพจะเป็นการทำงานเป็นดังภาพ ด้านล่าง


ดาวน์โหลด ppt การโต้ตอบแบบ Target Area การโต้ตอบแบบ Target Area เป็นการโต้ตอบที่ให้ผู้ใช้นำวัตถุไปยัง พื้นที่ที่กำหนด ถ้านำไปถูกต้องวัตถุ จะต้องหยุดอยู่กับที่ ถ้านำวัตถุไปไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google