งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโต้ตอบแบบ Target Area

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโต้ตอบแบบ Target Area"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโต้ตอบแบบ Target Area

2 1. Size กำหนดขอบเขตพื้นที่ของ Target Area
Target Area Tab 1. Size กำหนดขอบเขตพื้นที่ของ Target Area 2. Location กำหนดตำแหน่งของ Target Area 3. On Drop ควบคุมพื้นที่การวางวัตถุ Leave at Destination ถ้าวางวัตถุในพื้นที่ชนิดนี้ วัตถุจะอยู่กับที่ไม่ไปไหน Put Back ถ้าวางวัตถุในพื้นที่ชนิดนี้ วัตถุจะวิ่งไปอยู่ทีเดิม Snap to Center ถ้าวางวัตถุในพื้นที่ชนิดนี้ วัตถุจะถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางพื้นที่

3 Target Area Tab 4. Accept Any Object เป็นการกำหนดให้พื้นที่ที่เราเลือกเป็นพื้นที่ทั่วไป ๆ ที่สามารถวางวัตถุใด ๆ ก็ได้ เพียงแต่เราวางวัตถุลงในพื้นที่ที่เลือกตัวเลือกนั้นก็จะแสดงผลของพื้นที่นี้ทันที แต่ถ้าเราไม่เลือกตัวเลือกนี้ จะเป็นเฉพาะวัตถุที่เรากำหนดเท่านั้น ที่วางในพื้นที่แล้วจะแสดงผลของพื้นที่นั่นได้ Response Tab เหมือนกับแบบ Button

4 ขั้นตอนการทำงานบนเส้นFlowline

5 1.นำ Display วางที่เส้นFlowline ลำดับและนำภาพวางในDisplay ดังภาพเมื่อ Runจะได้ดังภาพด้านล่าง

6 2. นำ Icon Interaction วางที่เส้นFlowline และพิมพ์ข้อความ รูปสี่เหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยมมุมมน ดังภาพเมื่อ Runจะได้ดังภาพด้านล่าง

7 3. นำ Display มาวางด้านขวามือของIcon Interaction และกำหนดกิ่งเป็น Target Area ตั้งชื่อให้ตรงกับภาพ

8 4. ดับเบิ้ลคลิก Display พิมพ์ข้อความ การโต้ตอบ “วางถูกที่แล้ว” กำหนดให้เคลื่อนไหวปิดออกแล้ว Runโปรแกรมจะขึ้นดังภาพ ให้คลิกที่รูปรถยนต์ กิ่งจะแสดงอยู่

9 5. เลือกแถบ Target area ช่อง Target Object เลือก Snap to Center เพื่อให้ภาพอยู่กลางวัตถุที่เลือก ตอบ OK

10 6. ดับเบิ้ลคลิกที่ Interaction จากนั้นลากกิ่งไปวางทับไว้ทีกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปและRunโปรแกรมดู

11 7.นำ Display มาวางด้านขวามือของIcon Interaction เพิ่มตั้งชื่อ ดับเบิ้ลคลิก Display พิมพ์ข้อความ การโต้ตอบ “วางผิดที่แล้ว” กำหนดให้เคลื่อนไหวปิดออกแล้ว Runโปรแกรมให้คลิกที่รูปรถยนต์ กิ่งจะแสดงอยู่

12 8.เลือกแถบ Target area ช่อง Target Object เลือก Put to Back เพื่อให้ภาพอยู่กลางวัตถุที่เลือก ตอบ OK

13 9. ดับเบิ้ลคลิกที่ Interaction จากนั้นลากกิ่งไปวางให้เต็มบริเวณพื้นที่งาน และRunโปรแกรมดู

14 10. ทำตามขั้นตอนด้านบนจนครบทุกภาพจะเป็นการทำงานเป็นดังภาพด้านล่าง


ดาวน์โหลด ppt การโต้ตอบแบบ Target Area

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google