งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นของผัก และผลไม้ โดย ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นของผัก และผลไม้ โดย ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นของผัก และผลไม้ โดย ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 - ผักและผลไม้ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะ อาหารได้ 5. 5 เท่า โดยติดตามจากคนไข้จำนวน 11,546 คน ในระยะเวลา 25 ปี - สารสกัดแทนนินจากผลฝรั่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อ แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคไทฟอยด์ - สาร cadol ของผลมะม่วงหิมพานต์มีฤทธิ์ต่อต้าน พยาธิได้ทุกชนิด ( วารสาร Achieve บริษัทแอมเวย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 สิงหาคม พ. ศ. 2545)

2 คุณภาพที่จะต้องพิจารณา : ตัวอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้ 1. การสูญเสียน้ำหนัก

3 2. ค่าความแน่นเนื้อ

4 3. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้

5 4. ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้

6 5. ค่าความสว่างของสี ( ค่า L)

7 6. ค่าสีเขียว ( ค่า a)

8 7. ค่าสีเหลือง ( ค่า b)

9 8. ค่าสี chroma

10 9. ค่า hue angle

11 วัตถุดิบผักและผลไม้สำหรับการแปรรูป ขั้นต้นมีลักษณะที่ต้องการ ดังนี้ 1. เป็นพันธุ์ที่ต้องการ 2. อยู่ในระยะสุกตามที่กำหนดและมีการ เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 3. มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์น้อย 4. มีการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร น้อย 5. ได้รับการบอบช้ำทางกายภาพจาก สภาวะการเก็บเกี่ยวน้อย 6. มีการขนส่งสู่สถานแปรรูปโดยการ ควบคุมสภาวะการขนส่งให้ผักและ ผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ น้อย

12 ตัวอย่าง การแปรรูปขั้นต้นสำหรับ มะม่วงสด ( ส่งมาเลเซีย ) ขนาด เบอร์ 0=450 กรัม เบอร์ 1=350 -400 กรัม เบอร์ 2=300-350 กรัม เบอร์ 3= ต่ำกว่า 300 กรัม

13 การส่งมะม่วงสดการแปรรูปขั้นต้น ( ประเทศ ญี่ปุ่น ) ประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามะม่วงจากต่างประเทศปี ละประมาณ 9,000 ตัน แหล่งนำเข้าที่สำคัญคือ ฟิลิปปินส์ 54% เม็กซิโก 33% ออสเตรเลีย 7% และ ประเทศไทย 2% ประเทศญี่ปุ่นบังคับให้มีขั้นตอนการอบไอน้ำ มะม่วงจะผ่านการชั่งน้ำหนัก และคัด คุณภาพโดยเจ้าหน้าที่ จากนั้นมะม่วงที่คัดแล้ว จะลำเลียงใส่ในภาชนะเพื่อติดสติกเกอร์ที่มี ข้อความ PQ Thailand ( Plant quarantine) และชื่อย่อ ของบริษัทผู้ส่งออก แล้วลำเลียงมะม่วงเข้า ตู้อบที่เป็นระบบ Air Cooling System ใช้ เวลาในการอบนาน 3 ชั่วโมง มะม่วงที่ผ่าน การอบไอน้ำจะบรรจุกล่องที่ป้องกันแมลงตาม ขนาดของมะม่วง และติดสติกเกอร์ PQ Thailand บนกล่องและตรวจสอบดดย เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก่อนการส่งออก

14 ขั้นตอนการแปรรูปถั่วแขกขั้นต้น


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นของผัก และผลไม้ โดย ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google