งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นของผักและผลไม้ โดย ผศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นของผักและผลไม้ โดย ผศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นของผักและผลไม้ โดย ผศ
เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นของผักและผลไม้ โดย ผศ. ผกามาส ปุรินทราภิบาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคการศึกษาที่ 2 / 2551 - ผักและผลไม้ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารได้ 5. 5 เท่า โดยติดตามจากคนไข้จำนวน 11,546 คน ในระยะเวลา 25 ปี สารสกัดแทนนินจากผลฝรั่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคไทฟอยด์ สาร cadol ของผลมะม่วงหิมพานต์มีฤทธิ์ต่อต้านพยาธิได้ทุกชนิด (วารสาร Achieve บริษัทแอมเวย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545)

2 คุณภาพที่จะต้องพิจารณา : ตัวอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้
1. การสูญเสียน้ำหนัก

3 2. ค่าความแน่นเนื้อ

4 3. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้

5 4. ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้

6 5. ค่าความสว่างของสี (ค่า L)

7 6. ค่าสีเขียว(ค่า a)

8 7. ค่าสีเหลือง (ค่าb)

9 8. ค่าสีchroma

10 9. ค่า hue angle

11 วัตถุดิบผักและผลไม้สำหรับการแปรรูปขั้นต้นมีลักษณะที่ต้องการ ดังนี้
1. เป็นพันธุ์ที่ต้องการ 2. อยู่ในระยะสุกตามที่กำหนดและมีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 3. มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์น้อย 4. มีการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรน้อย 5. ได้รับการบอบช้ำทางกายภาพจากสภาวะการเก็บเกี่ยวน้อย 6. มีการขนส่งสู่สถานแปรรูปโดยการควบคุมสภาวะการขนส่งให้ผักและผลไม้มีการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพน้อย

12 ตัวอย่าง การแปรรูปขั้นต้นสำหรับมะม่วงสด(ส่งมาเลเซีย)
ขนาด เบอร์0=450 กรัม เบอร์1= กรัม เบอร์2= กรัม เบอร์3=ต่ำกว่า300 กรัม

13 การส่งมะม่วงสดการแปรรูปขั้นต้น(ประเทศญี่ปุ่น)
ประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามะม่วงจากต่างประเทศปีละประมาณ 9,000 ตัน แหล่งนำเข้าที่สำคัญคือ ฟิลิปปินส์ 54% เม็กซิโก 33% ออสเตรเลีย 7% และ ประเทศไทย 2% ประเทศญี่ปุ่นบังคับให้มีขั้นตอนการอบไอน้ำ มะม่วงจะผ่านการชั่งน้ำหนัก และคัดคุณภาพโดยเจ้าหน้าที่ จากนั้นมะม่วงที่คัดแล้วจะลำเลียงใส่ในภาชนะเพื่อติดสติกเกอร์ที่มีข้อความ PQ Thailand ( Plant quarantine) และชื่อย่อของบริษัทผู้ส่งออก แล้วลำเลียงมะม่วงเข้าตู้อบที่เป็นระบบ Air Cooling System ใช้เวลาในการอบนาน 3 ชั่วโมง มะม่วงที่ผ่านการอบไอน้ำจะบรรจุกล่องที่ป้องกันแมลงตาม ขนาดของมะม่วง และติดสติกเกอร์ PQ Thailand บนกล่องและตรวจสอบดดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก่อนการส่งออก

14 ขั้นตอนการแปรรูปถั่วแขกขั้นต้น


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีการแปรรูปขั้นต้นของผักและผลไม้ โดย ผศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google