งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ
๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

2 สีเหลือง

3 สีน้ำเงิน

4 สีเขียว

5 สีดำ

6 กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ  รู้ - เข้าใจความต้องการลูกค้า
รู้ – การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา

7  รู้ - เข้าใจความต้องการลูกค้า

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 กฎระเบียบการนำเข้าผลไม้สดจากไทยไปจีน

18 กฎระเบียบการนำเข้าผลไม้สดจากไทยไปญี่ปุ่น

19  อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด ๗ ชนิด
 อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด ๗ ชนิด มังคุด ทุเรียน มะขามหวาน

20  แรด หนังกลางวัน พิมเสนแดง

21

22 น้ำหนัก < 900 กรัม

23

24 มะม่วง และ มังคุด ต้องอบไอน้ำกำจัดไข่แมลงวันผลไม้
 อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด ๗ ชนิด มะม่วง และ มังคุด ต้องอบไอน้ำกำจัดไข่แมลงวันผลไม้ มีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับสินค้าทุกครั้ง

25 จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่น
 ข้อกำหนดการส่งออกผักผลไม้สดไปญี่ปุ่น จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่น ทุเรียน มังคุด และมะม่วง ตรวจสารตกค้างทุกครั้งก่อนส่งออก Control measure รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

26 กฎระเบียบการนำเข้าผลไม้สดจากไทยไปเวียดนาม

27  ผลิตให้ได้ตามความต้องการลูกค้า
 ผลิตให้ได้ตามความต้องการลูกค้า คุณภาพ ปริมาณ เวลา กฎระเบียบ

28

29

30

31

32

33

34

35 หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ...ปีหนึ่งพระองค์ท่านเบิกดินสอ 12 แท่ง...ใช้จนกระทั่งกุด... ปรัชญาดินสอไม้...

36 สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม โทรศัพท์/โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google