งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

2 สี เหลือ ง

3 สีน้ำ เงิน

4 สี เขียว

5 สีดำ

6 กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ  รู้ - เข้าใจความ ต้องการลูกค้า รู้ – การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและ รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา

7  รู้ - เข้าใจความ ต้องการลูกค้า

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 กฎระเบียบการนำเข้าผลไม้สดจากไทยไปจีน

18 กฎระเบียบการนำเข้าผลไม้สดจากไทยไปญี่ปุ่น

19  อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด ๗ ชนิด  มะขาม หวาน  มังคุด ทุเรียน

20  แรด หนังกลางวัน พิมเสนแดง

21

22  น้ำหนัก < 900 กรัม

23

24  อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด ๗ ชนิด  มะม่วง และ มังคุด ต้องอบไอน้ำกำจัดไข่ แมลงวันผลไม้  มีใบรับรองสุขอนามัยพืช กำกับสินค้าทุกครั้ง

25  ข้อกำหนดการส่งออกผักผลไม้สดไปญี่ปุ่น  จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก สินค้าไปญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม : www.doa.go.th สำนักพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช  ทุเรียน มังคุด และมะม่วง ตรวจสารตกค้างทุกครั้ง ก่อนส่งออก  Control measure

26 กฎระเบียบการนำเข้าผลไม้สดจากไทยไปเวียดนาม

27  ผลิตให้ได้ตามความต้องการลูกค้า  คุณภาพ  ปริมาณ  เวลา  กฎระเบียบ

28

29

30

31

32

33

34

35 ... ปีหนึ่งพระองค์ท่านเบิกดินสอ 12 แท่ง... ใช้จนกระทั่งกุด... ปรัชญาดินสอไม้... 8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

36 สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2579-5788 Email: ssalakpetch@gmail.com, surmsuk.s@doa.in.th


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google