งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

2 สี เหลือ ง

3 สีน้ำ เงิน

4 สี เขียว

5 สีดำ

6 กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ  รู้ - เข้าใจความ ต้องการลูกค้า รู้ – การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและ รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา

7  รู้ - เข้าใจความ ต้องการลูกค้า

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 กฎระเบียบการนำเข้าผลไม้สดจากไทยไปจีน

18 กฎระเบียบการนำเข้าผลไม้สดจากไทยไปญี่ปุ่น

19  อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด ๗ ชนิด  มะขาม หวาน  มังคุด ทุเรียน

20  แรด หนังกลางวัน พิมเสนแดง

21

22  น้ำหนัก < 900 กรัม

23

24  อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด ๗ ชนิด  มะม่วง และ มังคุด ต้องอบไอน้ำกำจัดไข่ แมลงวันผลไม้  มีใบรับรองสุขอนามัยพืช กำกับสินค้าทุกครั้ง

25  ข้อกำหนดการส่งออกผักผลไม้สดไปญี่ปุ่น  จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก สินค้าไปญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช  ทุเรียน มังคุด และมะม่วง ตรวจสารตกค้างทุกครั้ง ก่อนส่งออก  Control measure

26 กฎระเบียบการนำเข้าผลไม้สดจากไทยไปเวียดนาม

27  ผลิตให้ได้ตามความต้องการลูกค้า  คุณภาพ  ปริมาณ  เวลา  กฎระเบียบ

28

29

30

31

32

33

34

35 ... ปีหนึ่งพระองค์ท่านเบิกดินสอ 12 แท่ง... ใช้จนกระทั่งกุด... ปรัชญาดินสอไม้ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

36 สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม โทรศัพท์ / โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google