งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากสัตว์ Animal By-Products.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากสัตว์ Animal By-Products."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากสัตว์ Animal By-Products

2 - 50% ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เป็นของเสีย - ส่วนประกอบของ animal by- products - ความชื้น 50% - ไขมัน 25% - CP และกระดูก 25%

3 ปัญหาในการใช้ - โรคติดต่อถึงคน : Pseudorabies, Salmonella, Bovine Spongiform Encephalophy (BSE) - สารตกค้าง Dioxin

4 Animal By-Products - Meat meal - Meat และ bone meal - เศษเหลือจากซาก - ซากที่คุณภาพไม่ดี - ตับ และเครื่อง ในอื่น ๆ - ไม่มี ขน กีบ เขา และหนังผสมอยู่

5 เนื้อป่น และเนื้อกระดูกป่น (Meat meal and meat and bone meal) เศษเนื้อ เอ็น พังผืด และกระดูก ไม่รวม ขน หนัง กีบ เขา และ เลือด นึ่งด้วยไอน้ำจนสุกแล้วอัดเอาน้ำและ น้ำมันออกทำให้แห้ง แล้วป่น กระดูกปนอยู่มาก ฟอสฟอรัส > 4.4 % เนื้อกระดูกป่น กระดูกปนอยู่น้อย ฟอสฟอรัส <4.4 % เนื้อป่น

6 คุณค่าทางโภชนาการ - โปรตีนไม่ต่ำกว่า 40 % แต่คุณภาพ โปรตีนต่ำกว่าปลาป่น met, try ต่ำ ใช้ในการเพิ่มโปรตีนรวมในอาหาร ช่วยเสริมกรดอะมิโนที่ขาดในแหล่ง โปรตีนจากพืช สามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากพืชได้ 5-10 % - เป็นแหล่ง Ca, P, Mn - เป็นแหล่ง B - Complex : Riboflavine, Choline, Nicotinamide, B 12 แต่ขาด A, D panthotenic acid

7 ลูกไก่ : แทนที่ปลาป่นได้ 2.5-3% ไก่ไข่ : 4% ถ้ามากกว่านี้ต้อง เสริม Met และ Vitamin สุกร : แทนกากถั่วเหลืองได้ 5% โคขุน : ใช้แทนกากถั่วเหลืองได้ โคนม : เป็นแหล่ง by-pass protein

8 เลือดป่น ( Blood meal) - นำเลือดมาทำให้แห้ง แล้วบด drum drying, spray drying ring drying, flash-drying เลือดป่นมีสีคล้ำเกือบดำ มีกลิ่น เฉพาะตัว สีน้ำตาลแดง คุณภาพดี - โปรตีน > 80 % แต่ย่อยได้น้อยและ คุณภาพต่ำ กรดแอมิโนไม่สมดุล Lys, Met, Cys, Arg, Leu Isoleucine - ความน่ากินต่ำ

9 การใช้ในอาหารสัตว์ สุกรเล็กไม่ควรเกิน 2 % สุกรรุ่น - ขุน ไม่ควรเกิน 5 % เสริมกรดแอมิโน โปรตีน คุณภาพดี

10 ขนไก่ป่น (feather meal) โปรตีนในขนไก่ส่วนใหญ่อยู่ใน รูป keratin ซึ่งมี cystine สูง และสัตว์กระเพาะ เดี่ยวไม่สามารถย่อย ได้หรือย่อยได้น้อยมาก (7%) จึงต้องผ่านกระบวน การ hydrolysis ก่อน hydrolyzed feather meal

11 การ Hydrolysis ทำได้ 3 วิธี คือ 1. ใช้ความร้อนและความดัน - ความดันต่ำ (134 º C) 2.5 ชั่วโมง - ความดันสูง (145 º C) 30 นาที 2. การต้มในสารละลาย HCI ที่ pH 6.0 นาน 20 ชม. 3. การต้มในสารละลาย Sodium Sulfite + alcohol + H 2 O

12 ลักษณะทางกายภาพ สี สีน้ำตาลอ่อนออกเหลือง - สี น้ำตาลแดง กลิ่น สาบ ลักษณะเนื้อ มีลักษณะทั้งที่เป็นผงค่อนข้าง ละเอียด และลักษณะ ค่อนข้างฟู บางส่วนเป็นก้อนแข็ง สีใส

13 คุณค่าทางอาหาร - CP ประมาณ 85% แต่ Lysine, histidine, methionine และ tryptophan ต่ำ - การย่อยได้ของโปรตีน ประมาณ 75% - ความชื้น ไม่เกิน 11 % - ใขมัน เถ้า ไม่เกิน 4 % - เยื่อใย ไม่เกิน 1.1 %

14 คุณภาพขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต แหล่งวัตถุดิบ กลุ่มผู้ผลิตขนไก่ป่น 1. กลุ่มโรงงานผลิตขนไก่ป่นทั่วไป รับซื้อขนไก่สด และแห้งจากผู้ ชำแหละไก่รายย่อยในท้องถิ่น 2. กลุ่มโรงงานชำแหละไก่เพื่อการ ส่งออก นำขนสัตว์ปีกสดจากโรงงานมาใช้ ใขมันสูง มีการปนเปื้อนของ salmonella

15 การนำมาใช้ในอาหารสัตว์  สัตว์กระเพาะเดี่ยวไม่ควรใช้เกิน 5 % ใช้ร่วมกับโปรตีนคุณภาพดี เช่น ปลาป่น ลูกไก่ใช้ทดแทนปลาป่นได้ 2.5-3% ไก่ใข่ใช้ทดแทนปลาป่นได้ 4 % สุกรใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองได้ 5 %


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่ง ของโปรตีนที่มาจากสัตว์ Animal By-Products.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google