งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากสัตว์
Animal By-Products

2 Animal By-Products - 50% ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เป็นของเสีย
- 50% ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เป็นของเสีย - ส่วนประกอบของ animal by-products - ความชื้น 50% - ไขมัน 25% - CP และกระดูก 25%

3 ปัญหาในการใช้ - โรคติดต่อถึงคน : Pseudorabies, Salmonella,
- โรคติดต่อถึงคน : Pseudorabies, Salmonella, Bovine Spongiform Encephalophy (BSE) - สารตกค้าง Dioxin

4 Animal By-Products - Meat meal - Meat และ bone meal - เศษเหลือจากซาก
- เศษเหลือจากซาก - ซากที่คุณภาพไม่ดี - ตับ และเครื่องในอื่น ๆ - ไม่มี ขน กีบ เขา และหนังผสมอยู่

5 เนื้อป่น และเนื้อกระดูกป่น (Meat meal and meat and bone meal)
เศษเนื้อ เอ็น พังผืด และกระดูก ไม่รวมขน หนัง กีบ เขา และ เลือด นึ่งด้วยไอน้ำจนสุกแล้วอัดเอาน้ำและน้ำมันออกทำให้แห้ง แล้วป่น กระดูกปนอยู่มาก ฟอสฟอรัส > 4.4 % เนื้อกระดูกป่น กระดูกปนอยู่น้อย ฟอสฟอรัส <4.4 % เนื้อป่น

6 - โปรตีนไม่ต่ำกว่า 40 % แต่คุณภาพโปรตีนต่ำกว่าปลาป่น met, try ต่ำ
คุณค่าทางโภชนาการ - โปรตีนไม่ต่ำกว่า 40 % แต่คุณภาพโปรตีนต่ำกว่าปลาป่น met, try ต่ำ ใช้ในการเพิ่มโปรตีนรวมในอาหาร ช่วยเสริมกรดอะมิโนที่ขาดในแหล่งโปรตีนจากพืช สามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากพืชได้ % - เป็นแหล่ง Ca, P, Mn - เป็นแหล่งB - Complex : Riboflavine, Choline, Nicotinamide, B12 แต่ขาด A, D panthotenic acid

7 ลูกไก่ : แทนที่ปลาป่นได้ 2.5-3%
ไก่ไข่ : 4% ถ้ามากกว่านี้ต้องเสริม Met และ Vitamin สุกร : แทนกากถั่วเหลืองได้ 5% โคขุน : ใช้แทนกากถั่วเหลืองได้ โคนม : เป็นแหล่ง by-pass protein

8 เลือดป่น ( Blood meal) - นำเลือดมาทำให้แห้ง แล้วบด drum drying, spray drying ring drying, flash-drying เลือดป่นมีสีคล้ำเกือบดำ มีกลิ่นเฉพาะตัว สีน้ำตาลแดง คุณภาพดี - โปรตีน > 80 % แต่ย่อยได้น้อยและคุณภาพต่ำ กรดแอมิโนไม่สมดุล Lys, Met, Cys, Arg, Leu Isoleucine - ความน่ากินต่ำ

9 การใช้ในอาหารสัตว์ สุกรเล็กไม่ควรเกิน 2 % สุกรรุ่น-ขุน ไม่ควรเกิน 5 % เสริมกรดแอมิโน โปรตีนคุณภาพดี

10 ขนไก่ป่น (feather meal)
โปรตีนในขนไก่ส่วนใหญ่อยู่ในรูป keratin ซึ่งมี cystine สูง และสัตว์กระเพาะเดี่ยวไม่สามารถย่อย ได้หรือย่อยได้น้อยมาก (7%) จึงต้องผ่านกระบวน การ hydrolysis ก่อน hydrolyzed feather meal

11 การ Hydrolysis ทำได้ 3 วิธี คือ
1. ใช้ความร้อนและความดัน - ความดันต่ำ (134 ºC) ชั่วโมง - ความดันสูง (145 ºC) 30 นาที 2. การต้มในสารละลาย HCI ที่ pH นาน 20 ชม. 3. การต้มในสารละลาย Sodium Sulfite + alcohol + H2O

12 ลักษณะทางกายภาพ สี สีน้ำตาลอ่อนออกเหลือง-สีน้ำตาลแดง กลิ่น สาบ ลักษณะเนื้อ มีลักษณะทั้งที่เป็นผงค่อนข้างละเอียด และ ลักษณะค่อนข้างฟู บางส่วนเป็นก้อนแข็ง สีใส

13 คุณค่าทางอาหาร - CP ประมาณ 85% แต่ Lysine, histidine, methionine และ tryptophan ต่ำ - การย่อยได้ของโปรตีน ประมาณ 75% - ความชื้น ไม่เกิน 11 % - ใขมัน เถ้า ไม่เกิน 4 % - เยื่อใย ไม่เกิน 1.1 %

14 คุณภาพขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต แหล่งวัตถุดิบ
กลุ่มผู้ผลิตขนไก่ป่น 1. กลุ่มโรงงานผลิตขนไก่ป่นทั่วไป รับซื้อขนไก่สด และแห้งจากผู้ชำแหละไก่รายย่อยในท้องถิ่น 2. กลุ่มโรงงานชำแหละไก่เพื่อการส่งออก นำขนสัตว์ปีกสดจากโรงงานมาใช้ ใขมันสูง มีการปนเปื้อนของ salmonella

15 การนำมาใช้ในอาหารสัตว์
 สัตว์กระเพาะเดี่ยวไม่ควรใช้เกิน 5 % ใช้ร่วมกับโปรตีนคุณภาพดี เช่น ปลาป่น ลูกไก่ใช้ทดแทนปลาป่นได้ 2.5-3% ไก่ใข่ใช้ทดแทนปลาป่นได้ 4 % สุกรใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองได้ 5 %


ดาวน์โหลด ppt วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google