งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การบริหารจัดการระบบ เครือข่าย (Network Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การบริหารจัดการระบบ เครือข่าย (Network Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การบริหารจัดการระบบ เครือข่าย (Network Management)

2 การบริหารจัดการระบบ เครือข่าย การบริหารจัดการเน็ตเวิร์กจัดเป็นสิ่ง สำคัญยิ่งสำหรับองค์กรที่มีการใช้งาน คอมพิวเตอร์เป็นแบบเครือข่าย แต่มันมักจะ ถูกสนใจเป็นอันดับท้าย ๆ หรือจนหว่าจะมี ปัญหาเกิดขึ้นในระบบ เน็ตเวิร์กแต่จริง ๆ แล้ว การบริหารจัดการเน็ตเวิร์กมีความสำคัญและ จำเป็นตั้งแต่เริ่มออกแบบระบบเน็ตเวิร์ก จนถึง ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานและมีการขยายเน็ต เวิร์ก

3 7.1 SNMP The Simple Network Management Protocol (SNMP) เป็น โปรโตคอลที่ทำให้ผู้ดูแล เน็ตเวิร์ก (Network Manager) สามารถ ตรวจสอบการทำงานของเน็ตเวิร์กได้ อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้งานกับ เครื่องมือบริหารจัดการเครือข่ายของ หลายค่าย ดังแสดงในตาราง ที่ 7.1

4 7.1 SNMP ตาราง ที่ 7.1 ตัวอย่างอุปกรณ์การ บริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้ SNMP

5 การทำงาน SNMP SNMP มีฟังก์ชันการทำงานที่ สำคัญ 2 ฟังก์ชันคือ Network Management Station (NMS) และ Network Agents NMS จะคอย ตรวจสอบ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก ที่สื่อสาร อยู่บน SNMP ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้น agent software ทำงานอยู่เพื่อคอย ติดต่อกับ NMS ซึ่งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ เป็น Network Agent ได้แก่ routers, repeaters, hubs, bridger, PC ที่มี

6 การทำงาน SNMP NIC ประกอบอยู่ print server, communications servers และ UPSs ผู้ดูและเน็ตเวิร์กสามารรถตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์เน็ตเวิร์กผ่านทาง NMS สามารถที่จะตรวจจับได้ว่ามี agent ใด agent หนึ่งเกิด down โดย agent นั้นอาจจะมีการแสดงเป็นสีแดง หรือมีสัญญาณเตือน ซึ่ง NMS ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น GUI

7 7.2 ความปลอดภัยของเน็ต เวิร์ก (Network Security) ความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์ก เข้ามามีส่วนสำคัญในการบริหาร จัดการเน็ตเวิร์กเนื่องจากระบบเน็ตเวิร์ก ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการ ทำงานหลัก (Business Cove) ของ องค์กร การบริหารจัดการด้านความ ปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก มีหน้าที่รวมไป ถึง การลดระยะเวลาของการ down ของเน็ตเวิร์กให้น้อยที่สุด (Minimizing Downtime)

8 7.2 ความปลอดภัยของเน็ต เวิร์ก (Network Security) การลดการสูญหายของข้อมูลทั้งจาก ภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ซึ่งในการ จัดการเรื่องความปลอดภัยของเน็ต เวิร์ก ผู้บริหารจัดการเน็ตเวิร์กจะต้องมีการ ปฏิบัติในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

9 7.2 ความปลอดภัยของเน็ต เวิร์ก (Network Security) 1. พาสเวิร์ด และการปรับปรุงพาสเวิร์ด (Password and Password Maintenance) 2. การจัดการสิทธิในการเข้าระบบ (Access privilege Management) 3. การเข้ารหัส (Encryption) 4. การป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้า (Power Protection)

10 7.2 ความปลอดภัยของเน็ต เวิร์ก (Network Security) 5. การแบกอัพระบบ และข้อมูล (System and Data Backups) 6. ไฟล์วอล (Firewalls) 7. การตรวจสอบไวรัน (Virus Monitoring) 8. การป้องกันความเสียหายจากภัย ธรรมชาติ (Diaster Recovery)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การบริหารจัดการระบบ เครือข่าย (Network Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google