งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management)
บทที่ 7 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management)

2 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
การบริหารจัดการเน็ตเวิร์กจัดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับองค์กรที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นแบบเครือข่าย แต่มันมักจะถูกสนใจเป็นอันดับท้าย ๆ หรือจนหว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบ เน็ตเวิร์กแต่จริง ๆ แล้ว การบริหารจัดการเน็ตเวิร์กมีความสำคัญและจำเป็นตั้งแต่เริ่มออกแบบระบบเน็ตเวิร์ก จนถึงขั้นตอนการติดตั้งใช้งานและมีการขยายเน็ตเวิร์ก

3 7.1 SNMP The Simple Network Management Protocol (SNMP) เป็นโปรโตคอลที่ทำให้ผู้ดูแล เน็ตเวิร์ก (Network Manager) สามารถตรวจสอบการทำงานของเน็ตเวิร์กได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้งานกับเครื่องมือบริหารจัดการเครือข่ายของหลายค่าย ดังแสดงในตาราง ที่ 7.1

4 7.1 SNMP ตาราง ที่ 7.1ตัวอย่างอุปกรณ์การบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้ SNMP

5 การทำงาน SNMP SNMP มีฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ 2 ฟังก์ชันคือ Network Management Station (NMS) และ Network Agents NMS จะคอยตรวจสอบ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก ที่สื่อสารอยู่บน SNMP ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้น agent software ทำงานอยู่เพื่อคอยติดต่อกับ NMS ซึ่งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่เป็น Network Agent ได้แก่ routers, repeaters, hubs, bridger, PC ที่มี

6 การทำงาน SNMP NIC ประกอบอยู่ print server, communications servers และ UPSs ผู้ดูและเน็ตเวิร์กสามารรถตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์เน็ตเวิร์กผ่านทาง NMS สามารถที่จะตรวจจับได้ว่ามี agent ใด agent หนึ่งเกิด down โดย agent นั้นอาจจะมีการแสดงเป็นสีแดงหรือมีสัญญาณเตือน ซึ่ง NMS ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น GUI

7 7.2 ความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก (Network Security)
ความปลอดภัยของระบบเน็ตเวิร์กเข้ามามีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการเน็ตเวิร์กเนื่องจากระบบเน็ตเวิร์กได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหลัก (Business Cove) ขององค์กร การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก มีหน้าที่รวมไปถึง การลดระยะเวลาของการ down ของเน็ตเวิร์กให้น้อยที่สุด (Minimizing Downtime)

8 7.2 ความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก (Network Security)
การลดการสูญหายของข้อมูลทั้งจาก ภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ซึ่งในการจัดการเรื่องความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก ผู้บริหารจัดการเน็ตเวิร์กจะต้องมีการปฏิบัติในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

9 7.2 ความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก (Network Security)
1. พาสเวิร์ด และการปรับปรุงพาสเวิร์ด (Password and Password Maintenance) 2. การจัดการสิทธิในการเข้าระบบ (Access privilege Management) 3. การเข้ารหัส (Encryption) 4. การป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้า (Power Protection)

10 7.2 ความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก (Network Security)
5. การแบกอัพระบบ และข้อมูล (System and Data Backups) 6. ไฟล์วอล (Firewalls) 7. การตรวจสอบไวรัน (Virus Monitoring) 8. การป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (Diaster Recovery)


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google