งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 สถาปัตยกรรมเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 204106 การสื่อสารทางไกลและ เครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 สถาปัตยกรรมเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 204106 การสื่อสารทางไกลและ เครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 สถาปัตยกรรมเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 204106 การสื่อสารทางไกลและ เครือข่าย

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถ บอกมาตรฐานของสถาปัตยกรรมเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได้ เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมที่ใช้ในปัจจุบันได้ อย่างถูกต้อง

3 หัวข้อ สถาปัตยกรรมเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่ายรูปแบบ OSI สถาปัตยกรรมชุดโปรโตคอล TCP/IP สถาปัตยกรรมเครือข่าย SNA สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM

4 สถาปัตยกรรมเครือข่าย มีปัญหาในการสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ที่ต่าง ผู้ผลิต หรือผู้ผลิตเดียวกันแต่ต่างรุ่นกัน องค์กรอิสระหรือกลุ่มผู้ผลิตต่าง ๆ ได้พัฒนา มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้ผลิต อุปกรณ์พัฒนาสินค้าของตนให้เป็นระบบ เดียวกัน สามารถใช้ร่วมกันได้

5 Layer แบ่งการสื่อสารข้อมูลภายในอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ออกเป็นชั้น ๆ (Level) เรียกว่า Layer แต่ละ Layer จะมีขบวนการทำงานเป็นของ ตนเอง มีหมายเลขกำกับ ชื่อ รายละเอียด และ หน้าที่การทำงานแตกต่างกันไป

6 Protocol เอนทิตี้ (Entity) เช่น แอปพลิเคชันโปรแกรม ระบบการจัดการฐานข้อมูล ไฟล์ข้อมูล เป็นต้น ระบบ (System) เช่น คอมพิวเตอร์ เทอร์มินัล รีโมทเซนเซอร์ เป็นต้น โปรโตคอล คือ กลุ่มหรือเซ็ตของขั้นตอน รูปแบบ ลักษณะหรือวิธีการสื่อสารในการทำให้ เอนทิตี้สามารถสื่อสารกันได้ Virtual Communication หรือ การสื่อสาร แบบเสมือนจริง เป็นแนวคิดในการติดต่อสื่อสาร โดยตรงระหว่างเลเยอร์เดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 สถาปัตยกรรมเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 204106 การสื่อสารทางไกลและ เครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google