งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
204106 การสื่อสารทางไกลและเครือข่าย

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถ
บอกมาตรฐานของสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เปรียบเทียบสถาปัตยกรรมที่ใช้ในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

3 หัวข้อ สถาปัตยกรรมเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่ายรูปแบบ OSI
สถาปัตยกรรมชุดโปรโตคอล TCP/IP สถาปัตยกรรมเครือข่าย SNA สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM

4 สถาปัตยกรรมเครือข่าย
มีปัญหาในการสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ที่ต่างผู้ผลิต หรือผู้ผลิตเดียวกันแต่ต่างรุ่นกัน องค์กรอิสระหรือกลุ่มผู้ผลิตต่าง ๆ ได้พัฒนามาตรฐานการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้ผลิตอุปกรณ์พัฒนาสินค้าของตนให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถใช้ร่วมกันได้

5 Layer แบ่งการสื่อสารข้อมูลภายในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกเป็นชั้น ๆ (Level) เรียกว่า Layer แต่ละ Layer จะมีขบวนการทำงานเป็นของตนเอง มีหมายเลขกำกับ ชื่อ รายละเอียด และหน้าที่การทำงานแตกต่างกันไป

6 Protocol เอนทิตี้ (Entity) เช่น แอปพลิเคชันโปรแกรม ระบบการจัดการฐานข้อมูล ไฟล์ข้อมูล เป็นต้น ระบบ (System) เช่น คอมพิวเตอร์ เทอร์มินัล รีโมทเซนเซอร์ เป็นต้น โปรโตคอล คือ กลุ่มหรือเซ็ตของขั้นตอน รูปแบบ ลักษณะหรือวิธีการสื่อสารในการทำให้เอนทิตี้สามารถสื่อสารกันได้ Virtual Communication หรือ การสื่อสารแบบเสมือนจริง เป็นแนวคิดในการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างเลเยอร์เดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google