งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557

3 งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้ สำนักชลประทานที่ 17 ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7354 050

4 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นายเสริมศักดิ์ ใจสมุทร ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้ นายณัฐนันท์ ราชสงค์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน หัวหน้า งานสำรวจกันเขต 17 นายสงบ หลงกลาง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน นายเสงี่ยม ทัศเกตุ ช่างฝีมือสนาม ช 3

5 เครื่องมือสนาม สภาพใช้การได้

6 รถยนต์บรรทุก 2 ตัน สภาพใช้งานได้ แต่ทรุด โทรม


ดาวน์โหลด ppt งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google