งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557 งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้

2 งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้ สำนักชลประทานที่ 17 ตำบล กะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์/โทรสาร

3 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นายเสริมศักดิ์ ใจสมุทร ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นายณัฐนันท์ ราชสงค์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน หัวหน้า งานสำรวจกันเขต 17 นายสงบ หลงกลาง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน นายเสงี่ยม ทัศเกตุ ช่างฝีมือสนาม ช3

4 เครื่องมือสนาม สภาพใช้การได้

5 รถยนต์บรรทุก 2 ตัน สภาพใช้งานได้ แต่ทรุดโทรม


ดาวน์โหลด ppt งานสำรวจกันเขต 17 ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google