งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7

2 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่........ ตำบล........... อำเภอ......... จังหวัด......... โทรศัพท์ / โทรสาร...................... (ใส่รูปสำนักงานของท่านที่เห็นป้ายชื่อ และตัวอาคารทั้งหลังที่เป็นปัจจุบัน)

3

4 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย....................................... ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย....................................... ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ ภาคพื้นดิน นายมังกร สมัครเขตรการ

5 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม / เหตุผล อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ตำแหน่ง..................................... จำนวน.............................. เนื่องจาก ตำแหน่ง..................................... จำนวน.............................. เนื่องจาก

6 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ / สภาพ การใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google