งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7

2 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์/โทรสาร (ใส่รูปสำนักงานของท่านที่เห็นป้ายชื่อ และตัวอาคารทั้งหลังที่เป็นปัจจุบัน)

3

4 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน นายมังกร สมัครเขตรการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นาย ตำแหน่ง นาย นาย ตำแหน่ง นาย ตำแหน่ง นาย นาย ตำแหน่ง

5 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล
ตำแหน่ง จำนวน เนื่องจาก อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

6 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ/สภาพการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google