งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน
ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๖

2 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์/โทรสาร (ใส่รูปสำนักงานของท่านที่เห็นป้ายชื่อ และตัวอาคารทั้งหลังที่เป็นปัจจุบัน)

3 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
นาย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน .... ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นาย .ตำแหน่ง นาย นาย ตำแหน่ง ตำแหน่ง นาย .ตำแหน่ง นาย นาย ตำแหน่ง

4 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล
ตำแหน่ง จำนวน เนื่องจาก อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

5 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ/สภาพการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google