งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน...... ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน...... ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน...... ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๖

2 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่........ตำบล...........อำเภอ.........จังหวัด......... โทรศัพท์/โทรสาร...................... (ใส่รูปสำนักงานของท่านที่เห็นป้ายชื่อ และตัวอาคารทั้งหลังที่เป็นปัจจุบัน)

3 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ นาย.......................................... ตำแหน่ง.......................... หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน.... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... นาย........................................ ตำแหน่ง..................................... ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

4 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ตำแหน่ง..................................... จำนวน.............................. เนื่องจาก ตำแหน่ง..................................... จำนวน.............................. เนื่องจาก

5 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ/สภาพการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน...... ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google