งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Cause & Effect Diagram 1. PMQA Organization 6. สาเหตุ 3. สาเหตุ 5. สาเหตุ 1. สาเหตุ ปัญหา 2. สาเหตุ 4. สาเหตุ ผังก้างปลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Cause & Effect Diagram 1. PMQA Organization 6. สาเหตุ 3. สาเหตุ 5. สาเหตุ 1. สาเหตุ ปัญหา 2. สาเหตุ 4. สาเหตุ ผังก้างปลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Cause & Effect Diagram 1

2 PMQA Organization 6. สาเหตุ 3. สาเหตุ 5. สาเหตุ 1. สาเหตุ ปัญหา 2. สาเหตุ 4. สาเหตุ ผังก้างปลา

3 PMQA Organization 6. สาเหตุ 3. สาเหตุ 5. สาเหตุ 1. สาเหตุ ปัญหา 2. สาเหตุ 4. สาเหตุ ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด) ปัจจัยภายนอก (PEST) ผังก้างปลากลยุทธ์

4 PMQA Organization Workshop 4

5 กระบวนการ การเรียนรู้ การเงิน ลูกค้า Goals (4 years) Vision ตาราง 4: แผนที่กลยุทธ์ 1 (Strategy Map) ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร คุณภาพ ประสิทธิผล วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ กระบวนการ / วิธีการ ผลลัพธ์ / เป้าหมาย Mission / Values

6 PMQA Organization Goals (4 years) Mission / Values Vision ตาราง 4: แผนที่กลยุทธ์ 2 (Strategy Map) ประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ประสิทธิผล วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ กระบวนการ / วิธีการ ผลลัพธ์ / เป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Cause & Effect Diagram 1. PMQA Organization 6. สาเหตุ 3. สาเหตุ 5. สาเหตุ 1. สาเหตุ ปัญหา 2. สาเหตุ 4. สาเหตุ ผังก้างปลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google