งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ประเทศ” โดย ร.อ.สุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.20–9.30 น. ณ โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ประเทศ” โดย ร.อ.สุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.20–9.30 น. ณ โรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ประเทศ” โดย ร.อ.สุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.20–9.30 น. ณ โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

2 Established in 1999

3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในกลุ่มผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทย ในฐานะแหล่งผลิตสินค้าและบริการ ที่มีความหลากหลายและพิถีพิถัน (Diversity & Refinement) Established in 1999

4 สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ ให้กับสินค้าและบริการของไทย มากขึ้น AEC 2015

5 EXPORT BRAND

6 Tourism campaign TAT COUNTRY IMAGE MICE industry TCEB Export Branding DITP Encouraging Investment BOI MODERN THAILAND THAI GOV. BANGKOK BMA

7 EXPORT BRANDING 3. PRODUCT & SERVICE Brands (BRAND OWNER) 1. COUNTRY OF ORIGIN ระดับประเทศ (DITP) 2. CORPORATE Brands ระดับองค์กร (OEM /OBM)

8 TRUSTED QUALITY Trusted quality & reliable services with global standard คุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ

9 ชื่อตราสัญลักษณ์ : THAILAND TRUST MARK (TTM) SLOGAN : THAILAND TRUSTED QUALITY

10

11

12 คุณสมบัติของผู้ขอใช้ตรา สัญลักษณ์ Thailand Trust Mark เป็นสินค้าที่ผลิต/ ธุรกิจบริการในประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในหรือต่างประเทศ ภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร (Corporate Value) -ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม -การดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR) -การพัฒนาบุคลากร/สวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน

13

14 EXPORT BRANDING PRODUCT & SERVICE Brands BRAND OWNER COUNTRY OF ORIGIN DITP CORPORATE Brands OEM /OBM


ดาวน์โหลด ppt “การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ประเทศ” โดย ร.อ.สุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.20–9.30 น. ณ โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google