งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson 4 Product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson 4 Product."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson 4 Product

2 Goods

3 Services

4 pure tangible goods

5 pure services

6 tangible goods with accompanying services

7

8 Augmented product การรับประกัน ระดับของผลิตภัณฑ์ Actual product
การส่งมอบ และสินเชื่อ การติดตั้ง Actual product ระดับคุณภาพ การออกแบบ ชื่อตรา ผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ Core product ผลประโยชน์ หรือบริการ

9 การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์
Consumer product convenience products shopping products specialty products unsought products

10 convenience products

11 shopping products

12 specialty products

13 unsought products

14 Industrial products material and parts capital items
supplies and services

15 material and parts

16 capital items

17 supplies and services

18 องค์การ บุคคล สถานที่ และความคิด
organization marketing person marketing place marketing Ideas

19 organization marketing

20 person marketing

21 place marketing

22 Ideas

23 การตัดสินเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (product attributes) ตราผลิตภัณฑ์ (branding) การบรรจุภัณฑ์ (packaging) ป้ายฉลาก (labeling) บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (service support product)

24 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (quality) รูปลักษณ์ (feature) รูปแบบและการออกแบบ (style and design)

25 quality - ความสามารถของผลิตภัณฑ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ - คุณภาพที่กำหนดสำหรับลูกค้า

26 การเลือกสรรชื่อตราผลิตภัณฑ์ ผู้สนับสนุนตราผลิตภัณฑ์
Branding ตราผลิตภัณฑ์ การเลือกสรรชื่อตราผลิตภัณฑ์ ผู้สนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์

27 การกำหนดตราผลิตภัณฑ์
ชื่อ ถ้อยคำ สัญลักษณ์ รูปแบบ การผสมผสานเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ รักษา ปกป้อง สินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดการรู้จัก จดจำ ระลึกถึง การซื้อซ้ำ และประโยชน์ที่จะใช้

28 การเลือกสรรชื่อตราผลิตภัณฑ์
แสดงถึงผลประโยชน์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ง่ายต่อการประกาศ รู้จัก จดจำ สั้นๆ ตราผลิตภัณฑ์ต้องแตกต่าง แปลเป็นภาษาต่างประเทศได้ง่าย จดเบียนและลิขสิทธิ์

29

30

31 ผู้สนับสนุนตราผลิตภัณฑ์
Manufacturer’s brand and private brand Licensing Co-Branding

32 Manufacturer’s brand and private brand

33 Licensing

34 Co-Branding

35 กลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์ Line extensions Brand extension Multibrands New brands

36 การขยายสายผลิตภัณฑ์ Line extensions
แนะนำผลิตภัณฑ์เดิมโดยใช้ตราเดิม เช่น นม ดัชมิลค์ ออกนมเปรี้ยวกล่องหลาย รสชาติ รูปแบบ ขนาด

37 การขยายตราผลิตภัณฑ์ (brand extension)
กิจการใช้ตราผลิตภัณฑ์ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่

38 LUX Dove

39 Pond Johnson & Johnson

40 การเพิ่มตรา multibrands
การที่กิจการแนะนำตราผลิตภัณฑ์ใหม่,ในสินค้าประเภทเดิม P&G Pantene, head & shoulders

41 ตราผลิตภัณฑ์ใหม่ New brand
การบรรจุภัณฑ์ Packaging การออกแบบและผลิตสิ่งที่บรรจุหรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ขั้นต้น บรรจุภัณฑ์อันดับสอง บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

42 บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ป้ายฉลาก Identifies Describe Promote บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

43 การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
การตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์

44 การตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์
Product line กลุ่มของผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตัดสินใจเกี่ยวกับความยาวของสายผลิตภัณฑ์ (Product line length) Stretching downward upward Filling

45 การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์
Width จำนวนของสายผลิตภัณฑ์ในกิจการ Depth จำนวนรูปแบบของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ ใน 1 สายผลิตภัณฑ์ Length

46 การตลาดบริการ ลักษณะและคุณสมบัติของบริการ
กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

47 ลักษณะและคุณสมบัติของบริการ
Service intangibility Service variability Service perishability

48 กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
ลูกโซ่ระหว่างบริการและกำไร การขจัดความแตกต่างในการแข่งขัน การจัดการคุณภาพและบริการ

49 ลูกโซ่ระหว่างบริการและกำไร
คุณภาพบริการภายใน ความพึงพอใจและบริการของพนักงาน คุณค่าบริการทีดีขึ้น กำไรและเติบโต

50 การจัดการคุณภาพและบริการ
การส่งมอบบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ปราศจากความผิดพลาดโดยสิ้นเชิง ควบคุมผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ใส่ใจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการจากลูกค้า

51 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product life cycle
PLC วิถีทางยอดขายและกำไรของกิจการตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์

52

53 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ product development
กิจการค้นหาและพัฒนาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ยอดขายเท่ากับศูนย์ กิจการใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

54 ขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ introduction
ยอดขายเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ ยังไม่มีกำไร มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ใช้ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาเติบโตนาน Product; เสนอผลิตภัณฑ์พื้นๆ Price; ใช้วิธีบวกต้นทุน Place; เลือกช่องทางจัดจำหน่าย Promotion; ส่งเสริมการขายอย่างหนัก โฆษณาสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้นำของมาใช้ตอนต้นและตัวแทนจำหน่าย

55 ขั้นเจริญเติบโต growth
ตลาดยอมรับผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว กำไรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Product; ขายผลิตภัณฑ์ บริการ และการรับประกัน Price; ราคาเจาะตลาด Place; จัดจำหน่ายอย่างกว้างขวาง Promotion; ลดลง สร้างส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด

56 ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่หรือขั้นอิ่มตัว maturity
อัตราการเจริญเติบโต้ของยอดขายชะลอตัว กำไรต่ำลง เพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตลาด Product; กระจายตราผลิตภัณฑ์และรูปแบบ Price; ราคาเท่าหรือสูงกว่าคู่แข่ง Place; จัดจำหน่ายอย่างกว้างขวาง Promotion; เพิ่มเพื่อส่งเสริมให้เปลี่ยนจากคู่แข่งมาใช้ของเรา ย้ำความแตกต่างในตราและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สร้างกำไรสูงสุด ปกป้องส่วนครองตลาด

57 ขั้นถดถอย decline ยอดขายและกำไรลดลงอย่างรวดเร็ว
Product; เลิกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอ Price; ลดราคา Place; ลดช่องทางที่ไม่ได้กำไร Promotion; ลดลงสู่ระดับต่ำสุด ลดรายจ่ายและเลี้ยงตราผลิตภัณฑ์ไว้

58 Test 4 งานนำเสนอ (หาข้อมูลกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์)
Frito-Lay Unilever P&G ICC Unif Boonrawd Dutchmill Colgate Nestle


ดาวน์โหลด ppt Lesson 4 Product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google