งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Augmented product การรับประกัน การส่งมอบ และสินเชื่อ การติดตั้ง Actual product ระดับคุณภาพ การออกแบบ ชื่อตรา ผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ Core product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Augmented product การรับประกัน การส่งมอบ และสินเชื่อ การติดตั้ง Actual product ระดับคุณภาพ การออกแบบ ชื่อตรา ผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ Core product."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8 Augmented product การรับประกัน การส่งมอบ และสินเชื่อ การติดตั้ง Actual product ระดับคุณภาพ การออกแบบ ชื่อตรา ผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ Core product ผลประโยชน์ หรือบริการ

9 Consumer product –convenience products –shopping products –specialty products –unsought products

10

11

12

13

14 Industrial products –material and parts –capital items –supplies and services

15

16

17

18 องค์การ บุคคล สถานที่ และความคิด –organization marketing –person marketing –place marketing –Ideas

19

20

21

22

23 การตัดสินเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (product attributes) ตราผลิตภัณฑ์ (branding) การบรรจุภัณฑ์ (packaging) ป้ายฉลาก (labeling) บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (service support product)

24 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (quality) รูปลักษณ์ (feature) รูปแบบและการออกแบบ (style and design)

25 - ความสามารถของผลิตภัณฑ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ - คุณภาพที่กำหนดสำหรับลูกค้า

26 ตราผลิตภัณฑ์ การเลือกสรรชื่อตราผลิตภัณฑ์ ผู้สนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์

27 ตราผลิตภัณฑ์ ชื่อ ถ้อยคำ สัญลักษณ์ รูปแบบ การผสมผสานเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ รักษา ปกป้อง สินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดการรู้จัก จดจำ ระลึกถึง การซื้อซ้ำ และประโยชน์ที่จะใช้

28 แสดงถึงผลประโยชน์และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ง่ายต่อการประกาศ รู้จัก จดจำ สั้นๆ ตราผลิตภัณฑ์ต้องแตกต่าง แปลเป็นภาษาต่างประเทศได้ ง่าย จดเบียนและลิขสิทธิ์

29

30

31 Manufacturer’s brand and private brand Licensing Co-Branding

32 Manufacturer’s brand and private brand

33 Licensing

34 Co-Branding

35 กลยุทธ์ตรา ผลิตภัณฑ์ Line extensions Brand extension Multibrands New brands

36 การขยายสายผลิตภัณฑ์ Line extensions – แนะนำผลิตภัณฑ์เดิมโดยใช้ ตราเดิม – เช่น นม ดัชมิลค์ ออกนม เปรี้ยวกล่องหลาย รสชาติ รูปแบบ ขนาด

37 การขยายตราผลิตภัณฑ์ (brand extension) กิจการใช้ตราผลิตภัณฑ์ที่ เคยประสบความสำเร็จ มาแล้วเพื่อออกผลิตภัณฑ์ ใหม่

38 LUX Dov e

39 Pond Johnson & Johnson

40 การเพิ่มตรา multibrands การที่กิจการ แนะนำตรา ผลิตภัณฑ์ใหม่, ในสินค้า ประเภทเดิม P&G Pantene, head & shoulders

41 ตราผลิตภัณฑ์ใหม่ New brand การบรรจุภัณฑ์ Packaging การออกแบบและผลิตสิ่งที่บรรจุ หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ขั้นต้น บรรจุภัณฑ์อันดับสอง บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

42 ป้ายฉลาก Identifies Describe Promote บริการสนับสนุน ผลิตภัณฑ์

43 การตัดสินใจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และ ความ รับผิดชอบต่อสังคม การตัดสินใจเกี่ยวกับสาย ผลิตภัณฑ์

44 กลุ่มของผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ซึ่งมี ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตัดสินใจเกี่ยวกับความยาวของสายผลิตภัณฑ์ (Product line length) Stretching –downward –upward Filling Product line

45 การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสม ผลิตภัณฑ์ Width – จำนวนของสายผลิตภัณฑ์ในกิจการ Depth – จำนวนรูปแบบของผลิตภัณฑ์แต่ละ ผลิตภัณฑ์ ใน 1 สายผลิตภัณฑ์ Length

46 การตลาดบริการ ลักษณะและคุณสมบัติ ของบริการ กลยุทธ์การตลาดสำหรับ ธุรกิจบริการ

47 ลักษณะและคุณสมบัติ ของบริการ Service intangibility Service variability Service perishability

48 กลยุทธ์การตลาดสำหรับ ธุรกิจบริการ ลูกโซ่ระหว่างบริการและกำไร การขจัดความแตกต่างในการ แข่งขัน การจัดการคุณภาพและบริการ

49 ลูกโซ่ระหว่างบริการ และกำไร คุณภาพบริการภายใน ความพึงพอใจและบริการ ของพนักงาน คุณค่าบริการทีดีขึ้น กำไรและเติบโต

50 การจัดการคุณภาพและ บริการ การส่งมอบบริการที่เหนือกว่าคู่ แข่งขัน ปราศจากความผิดพลาดโดย สิ้นเชิง ควบคุมผลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด ใส่ใจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ จากลูกค้า

51 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product life cycle PLC วิถีทางยอดขายและ กำไรของกิจการตลอดช่วง ชีวิตของผลิตภัณฑ์

52

53 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ product development กิจการค้นหาและพัฒนาความคิด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ยอดขายเท่ากับศูนย์ กิจการใช้เงิน ลงทุนจำนวนมาก

54 ขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ introduction ยอดขายเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ ยังไม่มีกำไร มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ใช้ในการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาเติบโตนาน Product; เสนอผลิตภัณฑ์พื้นๆ Price; ใช้วิธีบวกต้นทุน Place; เลือกช่องทางจัดจำหน่าย Promotion; ส่งเสริมการขายอย่างหนัก โฆษณาสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้นำของ มาใช้ตอนต้นและตัวแทนจำหน่าย

55 ขั้นเจริญเติบโต growth ตลาดยอมรับผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว กำไรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Product; ขายผลิตภัณฑ์ บริการ และ การรับประกัน Price; ราคาเจาะตลาด Place; จัดจำหน่ายอย่างกว้างขวาง Promotion; ลดลง สร้างส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด

56 ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่หรือขั้น อิ่มตัว maturity อัตราการเจริญเติบโต้ของยอดขายชะลอ ตัว กำไรต่ำลง เพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การตลาด Product; กระจายตราผลิตภัณฑ์และ รูปแบบ Price; ราคาเท่าหรือสูงกว่าคู่แข่ง Place; จัดจำหน่ายอย่างกว้างขวาง Promotion; เพิ่มเพื่อส่งเสริมให้เปลี่ยน จากคู่แข่งมาใช้ของเรา ย้ำความแตกต่าง ในตราและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สร้างกำไรสูงสุด ปกป้องส่วนครองตลาด

57 ขั้นถดถอย decline ยอดขายและกำไรลดลงอย่าง รวดเร็ว Product; เลิกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอ Price; ลดราคา Place; ลดช่องทางที่ไม่ได้กำไร Promotion; ลดลงสู่ระดับต่ำสุด ลดรายจ่ายและเลี้ยงตราผลิตภัณฑ์ ไว้

58 Test 4 งานนำเสนอ ( หาข้อมูลกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ) Frito-Lay Unilever P&G ICC Unif Boonrawd Dutchmill Colgate Nestle


ดาวน์โหลด ppt Augmented product การรับประกัน การส่งมอบ และสินเชื่อ การติดตั้ง Actual product ระดับคุณภาพ การออกแบบ ชื่อตรา ผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ Core product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google