งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825 The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825 The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825 The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand 6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.2 การต้อนรับและหารือกับ เอกอัครราชทูตเยอรมันนี (H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze) Thai –German Trade and Investment Promotion Dialogue ( ผู้เสนอ : คุณปิยะบุตร ชล วิจารณ์ ) ( เสนอเพื่อทราบ ) 6. เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.2 การต้อนรับและหารือกับ เอกอัครราชทูตเยอรมันนี (H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze) Thai –German Trade and Investment Promotion Dialogue ( ผู้เสนอ : คุณปิยะบุตร ชล วิจารณ์ ) ( เสนอเพื่อทราบ )

2 บรรยายโดย H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ สภา หอการค้าแห่งประเทศไทย Thai –German Trade and Investment Promotion Dialogue

3 จุดแข็งของเยอรมนี เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (G8) ความมั่นคงทางด้านการเมืองสูง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรป ( ประมาณ 85 ล้านคน ) มีปริมาณการผลิตและการบริโภคสูง เป็นผู้นำในด้านการส่งออกและเป็นตลาดเสรี แรงงานส่วนใหญ่ในประเทศเป็นแรงงานมีทักษะ โครงสร้างพื้นฐานรองรับการคมนาคม ขนส่ง เป็นผู้นำด้านการผลิตนวัตกรรม นโยบายด้านภาษีดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ SME ในเยอรมนีมีการเติบโตที่รวดเร็ว Thai –German Trade and Investment Promotion Dialogue

4 ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า ภาคเอกชนไทยยังขาดความรู้และข้อมูลในการเข้าไปลงทุนใน เยอรมนี ส่งผลให้ปัจจุบัน นักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเยอรมนี ยังมีจำนวนน้อย มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) และการกำหนด โควตานำเข้าสินค้า เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขนส่งสินค้าอาหาร และประมงของไทยเข้าสู่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประเด็นติดตาม การจัดการหารือระหว่างภาคธุรกิจไทยกับเยอรมนี เฉพาะราย ภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการใช้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการเข้าไปลงทุนใน เยอรมนีแก่ภาคธุรกิจไทย การจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ (Automotive) ณ ประเทศเยอรมนีในปี 2557 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างไทยและเยอรมนี เพื่อเป็นการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ระหว่างทั้งสองประเทศ Thai –German Trade and Investment Promotion Dialogue


ดาวน์โหลด ppt สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825 The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google