งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr. Natthapart.  การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินงาน อุตสาหกรรมจากการทำด้วยมือ เป็น เครื่องจักร ระบบครัวเรือนสู่ระบบโรงงาน วิถีการผลิตขนาดเล็กเป็นการผลิตขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr. Natthapart.  การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินงาน อุตสาหกรรมจากการทำด้วยมือ เป็น เครื่องจักร ระบบครัวเรือนสู่ระบบโรงงาน วิถีการผลิตขนาดเล็กเป็นการผลิตขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr. Natthapart

2  การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินงาน อุตสาหกรรมจากการทำด้วยมือ เป็น เครื่องจักร ระบบครัวเรือนสู่ระบบโรงงาน วิถีการผลิตขนาดเล็กเป็นการผลิตขนาด ใหญ่ จากเป้าหมายผลิตเพื่อบริโภคใน ครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อขายในและ ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและ ทรัพยากร

3  แรงงาน  การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร  การอพพยแรงงานจากเมืองสู่ชนบท อพยพ ระหว่างประเทศ  การเพิ่มขึ้นของระดับการศึกษา  การประดิษฐ์ (invention)  ความปรารถนาที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  การสะสมทุนเพิ่มขึ้น  การขยายตัวของอุปสงค์ตลาด (expansion of market demand)  การคมนาคมขนส่ง  การพัฒนาพลังงานและวัตถุดิบอย่างเพียงพอ ต่ออุตสาหกรรม

4  มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจากทำด้วยมือ เป็นเครื่องจักร  สภาพการทำงานของแรงงานมีความเสี่ยงต่อความ ปลอดภัยในชีวิต  การเคลื่อนย้ายของแรงงานจากชนบทสู่เมือง  มีการขยายโรงงานอุตสาหกรรม  มีการลงทุนจำนวนมาก  นายทุนมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

5  ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเครื่องจักร  ความมั่งคั่งของประเทศอังกฤษเพิ่มมากขึ้น จนเป็น ประเทศอุตสาหกรรมชาติแรก  การผลิตระดับครัวเรือนหมดไป  ชนชั้นขุนนางหมดอำนาจ เปลี่ยนเป็นกลุ่มนายทุน พ่อค้าแทน

6  อุตสาหกรรมทอผ้า  อุตสาหกรรมทอผ้าฝ้าย (cotton textile industry)  อุตสาหกรรมผ้าขนสัตว์ (woollen industry)  การใช้เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมท่อผ้า กระสวยทอผ้า เครื่องปั้นฝ้าย เครื่องปั้นฝ้ายพลังงานน้ำ เครื่องทอผ้าผลังงานน้ำ  อุตสาหกรรมถ่านหิน  เหมืองถ่านหิน 2 ระบบคือหน้าดิน และใต้ดิน  การพัฒนาตะเกียงนิรภัย (safety lamp) การใช้ เครื่องจักรไอน้ำในการลำเลียงถ่านหิน  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (iron and steel industry)  วิธีการในการถลุงเหล็ก กระบวนการเยสซเมอร์ และการ แยกฟอสฟอรัสออกจากเหล็ก

7  การคมมนาคมขนส่งทางถนน  ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ  1864 ออกพระราชบัญญัติระบบถนนและการเก็บ ค่าธรรมเนียมถนน  การคมมนาคมขนส่งทางน้ำ  การขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ถูกเอกชนที่ให้บริการขนส่งทางน้ำยึดกิจการ  1947 ออกพระราชบัญญัติเวนคืนรถไฟและคลอง  การคมมนาคมขนส่งทางรถไฟ  เกิดขึ้นในสตวรรษที่ 16 และมีการพัฒนาเป็นเครื่องจักร ไอน้ำ  ได้รับความนิยมสูง มีการลงทุนมาก แต่ในช่วงปลาย เศรษฐกิจตกต่ำทำให้การรถไฟตกต่ำ  1921 รวมกิจการรถไฟเหลือเพียง 4 บริษัท


ดาวน์โหลด ppt Mr. Natthapart.  การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินงาน อุตสาหกรรมจากการทำด้วยมือ เป็น เครื่องจักร ระบบครัวเรือนสู่ระบบโรงงาน วิถีการผลิตขนาดเล็กเป็นการผลิตขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google