งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการ ดูแลรักษาเด็ก และวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีใน ประเทศไทย ปี 2555 สถานการณ์และการดำเนินงานดูแล เด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลโพนพิสัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการ ดูแลรักษาเด็ก และวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีใน ประเทศไทย ปี 2555 สถานการณ์และการดำเนินงานดูแล เด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลโพนพิสัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการ ดูแลรักษาเด็ก และวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีใน ประเทศไทย ปี 2555 สถานการณ์และการดำเนินงานดูแล เด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัด หนองคาย

2 โครงสร้างโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์กรแพทย์หัวหน้าพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้อง คลอด ฝากครรภ์ ชันสูตร ห้องยา คลินิกพิเศษ วัณ โรค ศูนย์องค์รวม

3 กลุ่มอายุและสูตรยาต้านที่เด็ก ได้รับ จำนวน เด็ก กินยาพื้นฐานดื้อยา 5-1010-155-1010-15 18114403

4 บทบาทหน้าที่ทีม ( บทบาทเดิมหรือปรับใหม่หลังศึกษา ดูงาน ) แพทย์ ไม่มีแพทย์ประจำคลินิก พยาบาล สั่งยา ให้คำปรึกษา จพง. สสชกิจกรรมกลุ่ม ให้คำปรึกษา เภสัชกรจ่ายยา ให้คำแนะนำกิน ยา Adherence อาสาสมัคร / คนงานวัด V/S ลงทะเบียน ให้ คำปรึกษา ช่วยกิจกรรมกลุ่ม

5 รูปแบบบริการคลินิกยาต้าน แพทย์0 พยาบาล2 เภสัชกร1 คนงานห้องยา1 จพง. สสช 1 อาสาสมัคร2 คนงานคลินิก1 รวม8 สัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันพฤหัสบดี ติดตามการรักษาในเด็กทุก 1 – 2 เดือน เช่นเดียวกับการบริการในผู้ใหญ่

6 ขั้นตอนการบริการคลินิกยาต้าน ผู้รับบริการ เจาะ CD4 เจาะ CD4 วัด v/s ลงบันทึกสมุดประจำตัวลงทะเบียน พบ จพง. สสช / พบ พยาบาล / พบแพทย์ OPD พบ จพง. สสช / พบ พยาบาล / พบแพทย์ OPDรับยาจากเภสัชกรกลับบ้าน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ เด็ก

7 กิจกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มเติม แยกวันให้บริการเฉพาะเด็ก + บิดามารดา แยกวันให้บริการเฉพาะเด็ก + บิดามารดา กิจกรรมกลุ่มสำหรับ เด็ก กิจกรรมกลุ่มสำหรับ เด็กปัญหาอุปสรรคในการดูแล แพทย์ อัตรากำลังในการให้บริการ ทักษะในการให้คำปรึกษาเรื่องการเปิดเผย ผลเลือดกับเด็ก ทักษะและความรู้ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม สำหรับเด็ก ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการ ดูแลรักษาเด็ก และวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีใน ประเทศไทย ปี 2555 สถานการณ์และการดำเนินงานดูแล เด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลโพนพิสัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google