งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ARV Clinic เปิด ให้บริการทุกวันพุธ มีจำนวนผู้มารับริการ 100 คน / วัน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในคลินิก - แพทย์ 1 คน - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน - พยาบาลเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ARV Clinic เปิด ให้บริการทุกวันพุธ มีจำนวนผู้มารับริการ 100 คน / วัน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในคลินิก - แพทย์ 1 คน - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน - พยาบาลเทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ARV Clinic เปิด ให้บริการทุกวันพุธ มีจำนวนผู้มารับริการ 100 คน / วัน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในคลินิก - แพทย์ 1 คน - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน - พยาบาลเทคนิค 1 คน - เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 คน

3 ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ ยอดผู้ป่วยที่ลงทะเบียน สะสม 1,050 คน รับยา ARV แยกตามโครงการ - สปสช.628 คน - ปกส.152 คน - PHPT59 คน - เบิกได้ 19 คน - NAPHA Extension 6 คน

4 Follow up CD4 Follow up CD4 - สปสช.150 คน - ปกส. 50 คน

5 เด็ก เด็ก ขึ้นทะเบียน 100 คน รับยา ARV - สปสช.50 คน - PHPT20 คน - รอรับยา 3 คน - สูตรดื้อยา 3 คน

6 ผู้ใหญ่ ป่วยใหม่ ปี 2550 มีผู้ป่วยใหม่ - รับยาต้าน 99 คน - Dead14 คน - Refer out13 คน - Refer in17 คน - Loss F/U 3 คน

7 เครือข่าย เครือข่าย เปิดดำเนินการมา ประมาณ 220 ราย เฉลี่ยปีละ 70 ราย 1. เยี่ยมบ้าน - หลังเริ่มยา แล้ว 2 สัปดาห์ - ในรายที่ต้องได้รับการ ดูแลเป็น พิเศษ 2. ติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด 3. ทำกิจกรรมพบกลุ่ม 4. เพิ่ม Compliance

8 1. พัฒนาระบบข้อมูล โรคเอดส์ คลินิกให้ คำปรึกษา 2. พัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/TB - จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การระบบ บริการผู้ติดเชื้อ - อบรมสัมนาความรู้ความสามารถ อส ม. - จัดกิจกรรมกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ การดูแลตนเองของผู้ติด เชื้อ - จัดนิทรรศการวันเอดส์โลก ( มี ผู้เข้าร่วม 154 คน ) - ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อสม. และเครือข่าย

9 3. การจัดกิจกรรมพบกลุ่มเพื่อ เพิ่ม Adherance และ Compliance ของผู้ป่วย ( เครือข่าย ) 4. เฝ้าระวัง S/E ของยาในระยะ ยาว - Lipodystrophy - DM - HT - Thyroid 5. เฝ้าระวังการดื้อยา ปัจจุบันมี 8 ราย

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ARV Clinic เปิด ให้บริการทุกวันพุธ มีจำนวนผู้มารับริการ 100 คน / วัน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในคลินิก - แพทย์ 1 คน - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน - พยาบาลเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google