งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน access เบื้องต้น ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน access เบื้องต้น ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน access เบื้องต้น ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ

2 รู้จักฐานข้อมูลก่อนใช้งาน Access 2003 Field : ชื่อของหัวคอลัมน์หรือชื่อประเภทของข้อมูลที่ จะเก็บ เช่น ID, First Name, Last Name, Address Record : ข้อมูลที่จัดเก็บโดยแยกเป้นประเภทของ Field ที่ได้สร้างไว้เมื่อนำทั้ง Field และ Record มารวมกัน แล้วเราจะเรียกว่า Table โดยดูได้จากภาพตัวอย่างด้านล่าง

3 Field Name Record

4 เรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Access คลิกปุ่ม Start menu บนทาสก์บาร์ จากนั้นคลิกเมาส์ที่ All Program คลิกเมาส์ที่ Microsoft Access หรือกรณีที่มีไอคอนของ โปรแกรม Microsoft Word อยู่บนเดสก์ทอปก็สามารถ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนได้ทันที

5 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Word 2003

6 ออปเจ็กต่าง ๆ ใน Access 2003 Table : เป้นส่วนสำคัญที่สุดในโปรแกรม เนื่องจากมี หน้าที่จะต้องเก้บข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ Table Query : ใช้สำหรับสร้างเงื่อนไขเพื่อให้แสดงข้อมูลเฉพาะ ส่วนที่ต้องการ Form : สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมกับ ผู้ใช้งาน (User Interface) เพื่อให้ทำงานสะดวกขึ้น Report : แสดงรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ Macro : เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยาวหรือการ ทำงานที่ซ้ำ ๆ กันให้สั้นลง Module : เป็นการเขียนโปรแกรมภายในโปรแกรม Access เพื่อให้งานที่สร้างนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

7 การใช้งานทูลบาร์ การเรียกใช้ทูลบาร์จะเหมือนกันกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office อื่น ๆ เช่น Word, Excel หรือ Power Point โดยเรียกจากเมนู View แล้วเลือกคำสั่ง Toolbar จากนั้นเลือกชื่อของทูลบาร์ที่ต้องการจะใช้งานแต่จะ แตกต่างตรงที่ทูลบาร์ในโปรแกรม Access จะถูกเปลี่ยนไป ตามสถานการณ์ที่กำลังใช้งานอยู่อัตโนมัติ เช่น ขณที่ ทำงานอยุ่ที่ Database Window ก็จะแสดงทูลบาร์ Database แต่ถ้าในขณะที่กำลังออกแบบ Form อยู่นั้นก้จะ เป็นทูลบาร์ Form Design เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน access เบื้องต้น ง 30219 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google