งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5
คอนกรูเอนซ์เชิงเส้น ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

2 คอนกรูเอนซ์เชิงเส้น คอนกรูเอนซ์ที่อยู่ในรูป ax  b (mod m)
โดยที่ m เป็นจำนวนเต็มบวก a,b เป็นจำนวนเต็มและ x เป็นตัวแปร จะเรียก คอนกรูเอนซ์ นี้ว่า คอนกรูเอนซ์เชิง เส้น และเรียกจำนวนเต็ม x0 ที่สอดคล้องกับ ax  b (mod m) ว่า ผลเฉลย ของ คอนกรูเอนซ์เชิงเส้นนี้

3 วิธีการหาผลเฉลยของคอนกรูเอนซ์เชิงเส้น
สามารถทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือ การแทนค่า x ด้วย 0,1,2,…,m-1 ถ้า m เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่ มาก

4 ตัวอย่างการหาผลเฉลยของคอนกรูเอนซ์เชิงเส้น
จงหาผลเฉลยของคอนกรูเอนซ์เชิงเส้น 5x  2 (mod 6) วิธีทำ แทนค่า x ด้วย 0,1,2,3,4 และ 5 จะได้ว่า 5•0  2 (mod 6), 5•1  2 (mod 6) 5•2  2 (mod 6), 5•3  2 (mod 6) 5•4  2 (mod 6), 5•5  2 (mod 6) ดังนั้น ผลเฉลยของคอนกรูเอนซ์นี้คือ x = 4 (mod 6) ซึ่งหมายถึงจำนวนเต็ม x  {…,-8,-2,4,10,…}

5 ตัวอย่างการหาผลเฉลยของคอนกรูเอนซ์เชิงเส้น
จงหาผลเฉลยของคอนกรูเอนซ์เชิงเส้น 2x  3 (mod 4) วิธีทำ แทนค่า x ด้วย 0,1,2 และ 3 จะได้ว่า 2•0  3 (mod 4), 2•1  3 (mod 4) 2•2  3 (mod 4), 2•3  3 (mod 4) ดังนั้น คอนกรูเอนซ์นี้ไม่มีผลเฉลย


ดาวน์โหลด ppt ค33211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google