งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 คอนกรูเอนซ์เชิง เส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 คอนกรูเอนซ์เชิง เส้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 คอนกรูเอนซ์เชิง เส้น

2 คอนกรูเอนซ์ที่อยู่ในรูป ax  b (mod m) โดยที่ m เป็นจำนวนเต็มบวก a,b เป็น จำนวนเต็มและ x เป็นตัวแปร จะเรียก คอนกรูเอนซ์ นี้ว่า คอนกรูเอนซ์เชิง เส้น และเรียกจำนวนเต็ม x0 ที่ สอดคล้องกับ ax  b (mod m) ว่า ผล เฉลย ของ คอนกรูเอนซ์เชิงเส้นนี้

3 วิธีการหาผลเฉลยของคอน กรูเอนซ์เชิงเส้น สามารถทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งคือ การ แทนค่า x ด้วย 0,1,2,…,m-1 ถ้า m เป็น จำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่มาก

4 ตัวอย่างการหาผลเฉลยของ คอนกรูเอนซ์เชิงเส้น จงหาผลเฉลยของคอนกรูเอนซ์เชิงเส้น 5x  2 (mod 6) วิธีทำ แทนค่า x ด้วย 0,1,2,3,4 และ 5 จะได้ว่า 50  2 (mod 6), 51  2 (mod 6) 52  2 (mod 6), 53  2 (mod 6) 54  2 (mod 6), 55  2 (mod 6) ดังนั้น ผลเฉลยของคอนกรูเอนซ์นี้คือ x = 4 (mod 6) ซึ่งหมายถึงจำนวนเต็ม x  {…,-8,- 2,4,10,…}

5 ตัวอย่างการหาผลเฉลยของ คอนกรูเอนซ์เชิงเส้น จงหาผลเฉลยของคอนกรูเอนซ์เชิงเส้น 2x  3 (mod 4) วิธีทำ แทนค่า x ด้วย 0,1,2 และ 3 จะได้ว่า 20  3 (mod 4), 21  3 (mod 4) 22  3 (mod 4), 23  3 (mod 4) ดังนั้น คอนกรูเอนซ์นี้ไม่มีผลเฉลย


ดาวน์โหลด ppt ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 คอนกรูเอนซ์เชิง เส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google