งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทศนิยมและเศษส่วน FMBNโดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ทศนิยม ค่าประจำหลักทศนิยม การแปลงรูปทศนิยม ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวกทศนิยม การลบทศนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทศนิยมและเศษส่วน FMBNโดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ทศนิยม ค่าประจำหลักทศนิยม การแปลงรูปทศนิยม ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวกทศนิยม การลบทศนิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทศนิยมและเศษส่วน FMBNโดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช

3 ทศนิยม ค่าประจำหลักทศนิยม การแปลงรูปทศนิยม ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวกทศนิยม การลบทศนิยม การคูณทศนิยมทศนิยมและเศษส่วน 1 2 3 4 5 FMBN การหารทศนิยม เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกเศษส่วน การลบเศษส่วน การคูณเศษส่วน การหารเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ทศนิยม Vs เศษส่วน 17

4 ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยม 243.857 จำนวนเต็มทศนิยม หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย ทศนิยมตำแหน่งที่ 1 ทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 FMBN

5 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าประจำหลักของทศนิยม หลัก หน่วย หลัก สิบ หลัก ร้อย หลัก พัน จำนวนเต็มทศนิยม ตน. 4 ตน. 3 ตน. 2 ตน. 1 FMBN

6 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าประจำหลักของทศนิยม ตัวอย่าง จงหาค่าประจำหลักของ 8 ในจำนวนต่อไปนี้ 1. 81.54 2. 2.281 3. 134.8 วิธีทำ 1. 81.54เป็นหลักสิบค่าประจำหลักคือ 2. 2.281เป็นทศนิยม ตน. 2 ค่าประจำหลักคือ 3. 134.8เป็นทศนิยม ตน. 1ค่าประจำหลักคือ 8 8 8 FMBN

7 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าเลขโดด ค่าของเลขโดดในทศนิยมสามารถหาได้จาก เลขโดดค่าประจำหลัก ตัวอย่าง จงหาค่าของเลขโดดแต่ละตัวในจำนวน 43.85 อยู่ในหลักสิบ 4 จะได้ว่า 4 มีค่าเป็น อยู่ในหลักหน่วย 3 จะได้ว่า 3 มีค่าเป็น เป็นทศนิยม ตน. 1 8 จะได้ว่า 8 มีค่าเป็น เป็นทศนิยม ตน. 2 5 จะได้ว่า 5 มีค่าเป็น FMBN

8 ทศนิยมและเศษส่วน การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจาย การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจาย คือ การนำเลขโดดแต่ละตัว คูณกับค่าประจำหลัก และจัดให้อยู่ในรูปการบวก ตัวอย่าง จงเขียน 43.85 ให้อยู่ในรูปกระจาย วิธีทำ 43.85=43 8 5 FMBN

9 ทศนิยมและเศษส่วน การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจาย ตัวอย่าง จงเขียน 87.03 ให้อยู่ในรูปกระจาย วิธีทำ 87.03 = 8 7 0 3 ตัวอย่าง จงเขียน 204. 5 ให้อยู่ในรูปกระจาย วิธีทำ 204.5 = 20 4 5 FMBN

10 ทศนิยมและเศษส่วน การแปลงรูปกระจายให้เป็นทศนิยม ตัวอย่าง จงเขียนทศนิยมจากรูปกระจายต่อไปนี้ วิธีทำ = FMBN

11 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม -1.5-2.01.50 2.5 -0.50.51.02.0 -2.5 3.0 ทศนิยมลบทศนิยมบวก -1.5-2.01.50 2.5 -0.50.51.02.0 -2.5 3.0 ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยมใด ๆ คือระยะห่างระหว่างทศนิยมนั้นกับศูนย์ ค่าสัมบูรณ์ของ-1.5เท่ากับ1.5 ค่าสัมบูรณ์ของ2.5เท่ากับ2.5 FMBN

12 ทศนิยมและเศษส่วน ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม -1.5-2.01.50 2.5 -0.50.51.02.0 -2.5 3.0 ค่าสัมบูรณ์ของ-2.5เท่ากับ2.5 ค่าสัมบูรณ์ของ0.5เท่ากับ0.5 ตัวอย่าง จงหาค่าสัมบูรณ์ของ -2.5, 0.5, -2.0, 1.5 ค่าสัมบูรณ์ของ-2.0เท่ากับ2.0 ค่าสัมบูรณ์ของ1.5เท่ากับ1.5 FMBN

13 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยม ยิ่งน้อย ยิ่งมาก -1.5-2.01.50 2.5 -0.50.51.02.0 -2.5 3.0 ทศนิยมที่อยู่ด้านซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าทศนิยมที่อยู่ด้านขวาเสมอ ตัวอย่าง FMBN

14 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยม ทศนิยมที่เป็นบวกสองจำนวนใด ๆ เปรียบเทียบเลขโดดของแต่ละจำนวนในตำแหน่งที่ตรงกันจากซ้าย ไปขวาจนกว่าจะพบเลขโดดที่มีค่าไม่เท่ากัน เลขโดดของจำนวน ไหนมากกว่า จำนวนนั้นจะเป็นจำนวนที่มากกว่า ตัวอย่าง 5.715.230.4130.415 FMBN

15 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยม ทศนิยมที่เป็นลบสองจำนวนใด ๆ ให้หาค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวน จำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่า จะเป็นจำนวนที่มากกว่า ตัวอย่าง -5.71-5.23 0.4130.4155.715.23 -0.413-0.415 FMBN

16 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยม ทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบ ทศนิยมที่เป็นบวกจะมากกว่าทศนิยมที่เป็นลบเสมอ ตัวอย่าง -4.723.23 0.413-7.415 0.03-0.05 -3415.12031340.405 FMBN

17 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกทศนิยม จัดเลขโดดในแต่ละตำแหน่งให้ตรงกันแล้วจึงบวกกัน ตัวอย่าง จงหาผลบวก11.6 + 0.875 วิธีทำ 11.6 + 0.875=11.600 + 0.875 11.600 0.875 + 12.475 11.6 + 0.875=12.475 FMBN

18 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกทศนิยม นำค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนบวก ทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นบวก ตัวอย่าง จงหาผลบวก10.9 + 21.05 วิธีทำ 10.9 + 21.05=10.90 + 21.05 10.90 21.05 + 31.95 FMBN

19 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกทศนิยม นำค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็นจำนวนลบ ทศนิยมที่เป็นลบและทศนิยมที่เป็นลบ ตัวอย่าง จงหาผลบวก(-0.37) + (-1.4) วิธีทำ (-0.37) + (-1.4)=(-0.37) + (-1.40) 0.37 1.40 + 1.77 - - - FMBN

20 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกทศนิยม นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าตั้งลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่า แล้วตอบเป็น จำนวนชนิดเดียวกับจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า ทศนิยมที่เป็นบวกและทศนิยมที่เป็นลบ ตัวอย่าง จงหาผลบวก2.5 + (-0.735) วิธีทำ 2.5 + (-0.735)=2.500 + (-0.735) 2.500 0.735 + 1.765 - - FMBN

21 ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการบวกด้วยศูนย์ a + 0 = a ตัวอย่าง FMBN

22 ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการสลับที่ a + b = b + a ตัวอย่าง 0.03+12.1= 0.03+12.1 12.13= ✔ FMBN

23 12.352.55 7.45++ ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม (a + b) + c = a + (b + c) ตัวอย่าง 12.35+2.55 7.45+ ()= 14.90+7.45 = 22.35 = 12.35+10.00 = 22.35 ()() FMBN

24 12.352.55 7.45++ ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม (a + b) + c = a + (b + c) ตัวอย่าง 12.35+2.55 7.45+ ()= 14.90+7.45 = 22.35 = 12.35+10.00 = 22.35 ()() FMBN

25 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม -1.5-2.01.50 2.5 -0.50.51.02.0 -2.5 3.0 จำนวนตรงข้ามของทศนิยม จำนวนตรงข้ามของ1.5คือ-1.5 จำนวนตรงข้ามของ-1.5คือ1.5 จำนวนตรงข้ามของ-2.5คือ2.5 จำนวนตรงข้ามของ-2.5คือ2.5 FMBN

26 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม จำนวนตรงข้ามของทศนิยม ถ้า a เป็นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ a คือ -aถ้า a เป็นทศนิยมใด ๆ จำนวนตรงข้ามของ -a คือ a ตัวอย่าง จำนวนตรงข้ามของ3.52คือ-3.52 จำนวนตรงข้ามของ12.31คือ-12.31 จำนวนตรงข้ามของ-2.45คือ2.45 จำนวนตรงข้ามของ-13.96คือ13.96 FMBN

27 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม ตัวตั้ง ตัวอย่าง - ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ 5.2 – 3.4=5.2 +(–3.4) -4.12 – 13.25=-4.12 +(–13.25) 7.65 – (– 4.43)=7.65 +4.43 –9.87 – (– 5.73)=-9.87 +5.73 FMBN

28 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลลบ63.02 – (– 86.38) วิธีทำ = 63.02 86.38 + 63.02 – (– 86.38) 63.02+ 86.38 04 1 914. = 63.02 – (– 86.38) 149.40 FMBN

29 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลลบ–125.17 – (– 72.9) วิธีทำ = 125.17 72.90 + +72.9 72 4 25. –125.17 – (– 72.9)–125.17 0 – – – = –125.17 – (– 72.9) –52.27 FMBN

30 – ( ) 2 ทศนิยมและเศษส่วน การลบทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลลบ20.30 – (2 – 15.2) วิธีทำ 15.2 2.0 + – – = 20.30 – (2 – 15.2) 33.50 20.30 – (2 – 15.2)=+ 20.30 – (– 15.2).0 13.2 (–13.2) 20.30 – = 13.2 20.30 = + 33.50 = 0 FMBN

31 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม วิธีคิด 1. ให้คิดว่าตัวตั้งและตัวคูณไม่ใช่ทศนิยม 2. นำตัวเลขที่ได้จากข้อ 1 มาคูณกันตามปกติ 3. ย้อนกลับไปนับจำนวนตำแหน่งทศนิยมทั้งตัวตั้งและตัวคูณ 4. นำจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ได้มาบวกกัน 5. ค่าดังกล่าวคือจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ 6. จัดตัวเลขในข้อ 2 ให้มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามข้อ 5 FMBN

32 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 11 + 2 1 2 4 8 FMBN

33 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 32 + 5 7 0 7 3 5 FMBN

34 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 32 + 5 200000 FMBN

35 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม หลักการคูณ FMBN

36 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 1 1 1 ดังนั้น FMBN

37 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 15 2 0 ดังนั้น 1 3 FMBN

38 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 8 1 8 ดังนั้น FMBN

39 ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการคูณด้วยศูนย์ ตัวอย่างa0 0 = FMBN

40 ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการคูณด้วยหนึ่ง a1 a = FMBN

41 ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการสลับที่ 0.03 x 12.1= 0.03 x 12.1 0.363= ✔ a b = b a FMBN

42 0.0000222 0.0011.11 0.02 x x ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม (a b) c = a (b c) (a x b) x c = a x (b x c) ตัวอย่าง 0.001 x 1.11 0.02 x ()= 0.00111 x 0.02 = = 0.001 x 0.0222 = ()() FMBN

43 ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการแจกแจง ตัวอย่าง ✔ FMBN

44 939 ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการแจกแจง ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ 999 48 2 ดังนั้น 7 979 6 3 2 1 5974 FMBN

45 ทศนิยมและเศษส่วน สมบัติการแจกแจง ตัวอย่าง จงหาผลคูณ วิธีทำ FMBN

46 625 1 2 5 1 ทศนิยมและเศษส่วน การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร วิธีทำ 5 5 2 1 0 2 5 25 0 FMBN

47 ทศนิยมและเศษส่วน การหารทศนิยม วิธีคิด 1. ให้สนใจเฉพาะตัวหาร 2. ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มให้ได้ โดยการเลื่อนจุดทศนิยม 3. ให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา จนกว่าตัวหารจะเป็นจำนวนเต็ม 4. ตัวหารเลื่อนไปกี่จุด ตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไปจำนวนเท่ากัน 5. ทำการหารจำนวนดังกล่าว ตามหลักการหารที่ได้เรียนมา FMBN

48 0 200 ทศนิยมและเศษส่วน การหารทศนิยม การเลื่อนจุดทศนิยม 1 2 5 4 3 1 4 3 1 2 5 4 3 1 4 3 0 2 2 4 0 0 2 2 2 4 FMBN

49 ทศนิยมและเศษส่วน การหารทศนิยม หลักการหาร FMBN

50 ทศนิยมและเศษส่วน การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร วิธีทำ 625 1 2 5 1 5 5 2 1 0 2 5 25 0 FMBN

51 ทศนิยมและเศษส่วน การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร วิธีทำ FMBN

52 ทศนิยมและเศษส่วน การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร วิธีทำ FMBN

53 ทศนิยมและเศษส่วน การหารทศนิยม ตัวอย่าง จงหาผลหาร วิธีทำ FMBN

54 ทศนิยมและเศษส่วน เศษส่วน พื้นที่ทั้งหมดพื้นที่สีฟ้า 1 21 42 84 FMBN

55 ทศนิยมและเศษส่วน เศษส่วน 1 40 218 FMBN

56 ทศนิยมและเศษส่วน เศษส่วน FMBN

57 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN

58 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN

59 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN

60 10 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN

61 0 ทศนิยมและเศษส่วน 12-2 ABC D จุด A มีพิกัดเท่ากับ จุด B มีพิกัดเท่ากับ หรือ จุด C มีพิกัดเท่ากับ จุด D มีพิกัดเท่ากับ หรือ FMBN

62 ทศนิยมและเศษส่วน จงบอกพิกัดของจุดที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (10 คะแนน) ABCD 012-33-2 จุดA มีพิกัดเท่ากับ จุดB มีพิกัดเท่ากับ หรือ จุดC มีพิกัดเท่ากับ จุดD มีพิกัดเท่ากับ หรือ FMBN

63 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน FMBN

64 ทศนิยมและเศษส่วน วิธีคิด 1. ให้ดูที่ตัวส่วน 2. ตัวส่วนนั้นเท่ากันหรือยัง 3. ถ้ายังไม่เท่ากัน ให้ทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันให้ได้ โดยหา ค.ร.น 4. ถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้ว 5. ให้นำตัวเศษมาเทียบกันตามปกติ ส1ส1 ศ1ศ1 ส2ส2 ศ2ศ2 = ? 6. ตัวเศษไหนมากกว่า ค่าของเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่า FMBN

65 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน รู้แล้วน่า เศษส่วนบวกจะมากกว่า เศษส่วนลบนะ FMBN

66 ทศนิยมและเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ = ? FMBN

67 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ = ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ? FMBN

68 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ = = = ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ? FMBN

69 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ = = = ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ? FMBN

70 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ = = = ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ? FMBN

71 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) ? จำได้ไหม ลบน้อยกว่าบวก FMBN

72 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) วิธีคิด 1. เนื่องจากตัวส่วนยังไม่เท่ากัน ต้องทำให้เท่ากันเสียก่อน 2. หา ค.ร.น. ของจำนวนที่เป็นตัวส่วน 3. หาจำนวนมาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ ค.ร.น. ที่หาได้ในข้อ 2 4. เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้ว ก็เอาเศษมาเทียบกันตามปกติ FMBN

73 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ทบทวนการหา ค.ร.น. ตัวอย่าง วิธีทำ จงหา ค.ร.น. ของ กับ แยกตัวประกอบ ค.ร.น. ของกับคือ ดังนั้น FMBN

74 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ทบทวนการหา ค.ร.น. ตัวอย่าง วิธีทำ จงหา ค.ร.น. ของ กับ แยกตัวประกอบ ค.ร.น. ของกับคือ ดังนั้น FMBN

75 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ทบทวนการหา ค.ร.น. ตัวอย่าง วิธีทำ จงหา ค.ร.น. ของ กับ แยกตัวประกอบ ค.ร.น. ของกับคือ ดังนั้น FMBN

76 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN

77 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN

78 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ? หา ค.ร.น. FMBN

79 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ? หา ค.ร.น. FMBN

80 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ? หา ค.ร.น. FMBN

81 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ? หา ค.ร.น. FMBN

82 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ? จำได้ไหม ลบน้อยกว่าบวก FMBN

83 ทศนิยมและเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงเปรียบเทียบเศษส่วนกับ ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) ? จำได้ไหม บวกมากกว่าลบ FMBN

84 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน วิธีคิด 1. ให้ดูที่ตัวส่วน 2. ตัวส่วนนั้นเท่ากันหรือยัง 3. ถ้ายังไม่เท่ากัน ให้ทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันให้ได้ โดยหา ค.ร.น 4. ถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้ว 5. ให้นำตัวเศษมาบวกกันตามปกติ FMBN

85 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ ดังนั้น ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) FMBN

86 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ ดังนั้น ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) FMBN

87 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ หรือ ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) FMBN

88 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ หรือ ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) FMBN

89 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ หรือ ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) FMBN

90 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ หรือ ( กรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ) FMBN

91 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) การทำตัวส่วนให้เท่ากัน หา ค.ร.น. FMBN

92 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) การทำตัวส่วนให้เท่ากัน หา ค.ร.น. หรือ FMBN

93 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) FMBN

94 ทศนิยมและเศษส่วน การบวกเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ ( กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ) FMBN

95 ทศนิยมและเศษส่วน การลบเศษส่วน ขอดูพื้นฐานความรู้ของพวกเจ้าหน่อยซิ จะแน่ซักแค่ไหน FMBN

96 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN

97 ทศนิยมและเศษส่วน ขอดูพลังในการเปลี่ยนการ ลบเป็นการบวกหน่อยซิ FMBN

98 ทศนิยมและเศษส่วน จำนวนตรงข้ามของเศษส่วน จำนวนตรงข้ามของคือ จำนวนตรงข้ามของคือ จำนวนตรงข้ามของคือ จำนวนตรงข้ามของคือ FMBN

99 ทศนิยมและเศษส่วน การลบเศษส่วน ตัวตั้ง - ตัวลบ = ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ ตัวอย่าง FMBN

100 ทศนิยมและเศษส่วน การลบเศษส่วน ตัวอย่าง FMBN

101 ทศนิยมและเศษส่วน การลบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ FMBN

102 ทศนิยมและเศษส่วน การลบเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ FMBN

103 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน ขอดูความสามารถในการ คูณเลขหน่อยซิ FMBN

104 ทศนิยมและเศษส่วน a b c d = a b c d หลักการคูณ ตัวอย่าง FMBN

105 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน หลักการคูณ FMBN

106 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ ง่ายนะ ว่าไหม FMBN

107 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ งั้นเอาข้อนี้ไปกิน ย้ากกก.... กระจอกมากแค่นี้ FMBN

108 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ ขอโจทย์ที่มันยากกว่านี้หน่อยเซ่.... หรือ นี่ยากแล้วเหรอเนี่ย ฮึ ๆ ๆ น่าขำ FMBN

109 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ เจ้าเสร็จข้าแน่ข้อนี้ ฮ่า ๆๆๆ ความสามารถเจ้ามีแค่นี้งั้นเหรอ FMBN หรือ

110 ทศนิยมและเศษส่วน การคูณเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ FMBN หรือ

111 ทศนิยมและเศษส่วน การหารเศษส่วน FMBN ส่วนกลับของเศษส่วน ส่วนกลับของคือ ตัวอย่าง ส่วนกลับของคือ ส่วนกลับของคือ ส่วนกลับของคือ

112 ทศนิยมและเศษส่วน การหารเศษส่วน คำตอบของการหาร FMBN

113 ทศนิยมและเศษส่วน การหารเศษส่วน FMBN หลักการหาร ตัวตั้งตัวหาร = ตัวตั้งส่วนกลับตัวหาร ตัวอย่าง

114 ทศนิยมและเศษส่วน การหารเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ FMBN

115 ทศนิยมและเศษส่วน การหารเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ FMBN

116 ทศนิยมและเศษส่วน การหารเศษส่วน ตัวอย่าง วิธีทำ จงหาค่าของ FMBN หรือ

117 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน FMBN

118 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN ถ้า, และ เป็นจำนวนใด ๆ โดยที่ และ จะได้ว่า ตัวอย่าง

119 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน FMBN ตัวอย่าง จะได้ว่า

120 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน FMBN ตัวอย่าง วิธีทำ จะได้ว่า ตัวอย่าง วิธีทำ จะได้ว่า

121 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน FMBN ตัวอย่าง วิธีทำ จะได้ว่า ตัวอย่าง วิธีทำ จะได้ว่า

122 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน FMBN ถ้า, และ เป็นจำนวนใด ๆ โดยที่ และ จะได้ว่า ตัวอย่าง

123 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน FMBN ตัวอย่าง จะได้ว่า

124 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน FMBN ตัวอย่าง วิธีทำ จะได้ว่า ตัวอย่าง วิธีทำ จะได้ว่า

125 ทศนิยมและเศษส่วน การเท่ากันของเศษส่วน FMBN ตัวอย่าง วิธีทำ จะได้ว่า ตัวอย่าง วิธีทำ จะได้ว่า

126 ทศนิยมและเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน FMBN

127 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN ถ้า และ เป็นจำนวนใด ๆ โดยที่ จะได้ว่า ตัวอย่าง

128 ทศนิยมและเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน FMBN ตัวอย่าง จงเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม วิธีทำ ตัวอย่าง จงเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม วิธีทำ

129 ทศนิยมและเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน FMBN ตัวอย่าง จงเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม วิธีทำ ตัวอย่าง จงเปลี่ยนให้เป็นทศนิยม วิธีทำ

130 ทศนิยมและเศษส่วน FMBN


ดาวน์โหลด ppt ทศนิยมและเศษส่วน FMBNโดย นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ทศนิยม ค่าประจำหลักทศนิยม การแปลงรูปทศนิยม ค่าสัมบูรณ์ของทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวกทศนิยม การลบทศนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google