งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อะเรย์ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อะเรย์ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อะเรย์ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 อะเรย์ อะเรย์ (Array) คือ กลุ่มของค่า หรือข้อมูลที่เป็นชนิดเดียวกันซึ่ง ถูกจัดเก็บไว้ภายใต้ชื่อชื่อเดียว อะเรย์ ประกอบด้วย 2 สิ่งที่สำคัญ คือ สมาชิก (element) หมายถึง ข้อมูลแต่ละค่า อินเด็กซ์ (index) หมายถึง ค่าที่ ใช้ระบุตำแหน่ง

3 อะเรย์ อาทิ ตย์ จันท ร์ อังค าร พุธ พฤหั ส ศุกร์เสาร์ ข้อมู ล 0 1 2 3 4 5 6 อิน เด็กซ์

4 การสร้างอะเรย์ การสร้าง numeric array มีอยู่ 2 วิธี วิธีแรกคือการใช้คำสั่ง array ดังตัวอย่าง

5 การสร้างอะเรย์ การสร้าง numeric array วิธีที่สอง โดย ใช้วิธีทยอยกำหนดค่าให้แก่ตัวแปรอะเรย์ ดังตัวอย่าง

6 การสร้างอะเรย์ บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลขก็ได้ โดย PHP จะกำหนดสมาชิกตัวแรกเป็น 0 และเพิ่มค่าคีย์ทีละ 1 สำหรับสมาชิก ตัวถัดๆไปโดยอัตโนมัติ

7 การสร้างอะเรย์ การสร้างอะเรย์โดยใช้ index ที่ไม่เป็น ตัวเลข (associative array)

8 อะเรย์ อาทิ ตย์ จันท ร์ อังค าร พุธ พฤหั ส ศุกร์เสาร์ ข้อมู ล sun mon tue wed thu fri sat อิน เด็กซ์

9 การเข้าถึงสมาชิก ของอะเรย์ เมื่อต้องการเข้าถึงสมาชิกของอะเรย์ ให้ พิมพ์ชื่อตัวแปร อะเรย์ ตามด้วยวงเล็บ ก้ามปู โดยระบุอินเด็กซ์ไว้ในวงเว็บ ผลที่ได้คือ อาทิตย์

10 การเข้าถึงสมาชิก ของอะเรย์ เมื่อต้องการเข้าถึงสมาชิกของอะเรย์ ให้ พิมพ์ชื่อตัวแปร อะเรย์ ตามด้วยวงเล็บ ก้ามปู โดยระบุอินเด็กซ์ไว้ในวงเว็บ ผลที่ได้คือ จันทร์

11 การวนลูปแสดง สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt อะเรย์ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google