งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

231402 Introduction to Programming ตัวแปรชุด (Array) Chapter 5 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "231402 Introduction to Programming ตัวแปรชุด (Array) Chapter 5 Department of Computer Business."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231402 Introduction to Programming ตัวแปรชุด (Array) Chapter 5 Department of Computer Business

2 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business เป็นการตั้งชื่อตัวแปรเพียงชื่อเดียวแต่สามารถ เก็บข้อมูลได้หลายตำแหน่ง การอ้างถึงข้อมูล ภายในนั้น จะมีตัวเลขเป็นตัวบอกตำแหน่ง (Index) ว่าเป็นข้อมูลในตำแหน่งใด ตัวแปรชุดสามารถมีได้หลายมิติ แล้วแต่การ ใช้งาน เช่น 1 มิติ, 2 มิติ และ อื่น ๆ ตัวแปรชุด

3 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ Type Variable[size] Type คือ ชนิดของตัวแปรที่ ต้องการ Variable คือ ชื่อของตัวแปร size คือ ขนาดของตัวแปรชุดที่ ต้องการ Example charname[20]; intdata[10]; อาร์เรย์ 1 มิติ ตัวแปรชุด

4 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การเข้าถึงข้อมูล สามารถทำได้โดยระบุตำแหน่งของข้อมูล ที่ต้องการ เช่น a[0]=20; a[1]=30; printf(“value = %d”,a[1]); ตัวแปรชุด

5 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business รูปแบบ Type Variable[row][column] Type คือ ชนิดของตัวแปรที่ ต้องการ Variable คือ ชื่อของตัวแปร row คือ ขนาดของตัวแปรชุดด้าน row column คือ ขนาดของตัวแปรชุด ด้าน column Example charname[5][20]; intdata[3][3]; อาร์เรย์ 2 มิติ ตัวแปรชุด

6 231402 Introduction to Programming Department of Computer Business การเข้าถึงข้อมูล สามารถทำได้โดยระบุตำแหน่งของข้อมูล ที่ต้องการ เช่น a[0][0]=20; a[1][3]=30; printf(“value = %d”,a[3][0]); ตัวแปรชุด


ดาวน์โหลด ppt 231402 Introduction to Programming ตัวแปรชุด (Array) Chapter 5 Department of Computer Business.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google