งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแสกนเอกสารในซอง ส.ป.ก. 4-06

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแสกนเอกสารในซอง ส.ป.ก. 4-06"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแสกนเอกสารในซอง ส.ป.ก. 4-06

2 หลักการการตั้งชื่อ File Scan
การตั้งชื่อ Folder จัดเก็บเอกสารในซอง ส.ป.ก. 4-06 จัดเก็บใน Folder ชื่อ รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่ ตัวอย่าง 20_32_1

3 หลักการการตั้งชื่อ File Scan
ภายใน Folder จะเก็บเอกสารในซอง ส.ป.ก ให้ตั้งชื่อ File PDF ดังนี้ การจัดเก็บเอกสาร สร.1 รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_SR-1 20_32_1_SR-1.pdf

4 หลักการการตั้งชื่อ File Scan
การจัดเก็บเอกสาร สร.5 รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_SR-5 20_32_1_SR-5.pdf การจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก. 4-23 รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_4-23 20_32_1_4-23.pdf

5 หลักการการตั้งชื่อ File Scan
การจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก. 4-25 รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_4-25 20_32_1_4-25.pdf การจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก. 4-28 รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_4-28 20_32_1_4-28.pdf

6 หลักการการตั้งชื่อ File Scan
การจัดเก็บเอกสารโอนสิทธิ รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_Transf 20_32_1_Transf.pdf การจัดเก็บเอกสารมรดกสิทธิ รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_Heritage 20_32_1_Heritage.pdf

7 หลักการการตั้งชื่อ File Scan
การจัดเก็บเอกสารใบแทน รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_Instead 20_32_1_Instead.pdf การจัดเก็บเอกสารอื่นๆ รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_Other 20_32_1_Other.pdf

8 หลักการการตั้งชื่อ File Scan
การจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_4-01 20_32_1_4-01.pdf การจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก ที่ยกเลิกไปแล้ว รหัสจังหวัดใหม่_กลุ่ม/ระวาง_แปลงที่_4-01_old 20_32_1_4-01_old.pdf

9 คำถามที่พบบ่อย ไม่ได้ Scan ผ่านระบบที่ทาง ศสท. จัดทำให้ได้หรือไม่ ?

10 คำถามที่พบบ่อย จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์อะไรจาก File Scan ปี 47 ได้บ้าง ? ยอด File Scan ปี 47 นำมารายงานเป็นผลงานได้เลยหรือไม่ ?

11 คำถามที่พบบ่อย File JPEG ของปี 47 จะแปลงเป็น PDF ได้อย่างไร ?
จริงหรือไม่ การใช้เครื่องถ่ายเอกสารแสกนแล้ว ไวกว่า Scanner ธรรมดา ?

12 คำถามที่พบบ่อย การส่ง File Scan ต้องทำอย่างไร แล้ว File Scan ทาง ศสท. จะจัดการอย่างไรบ้าง ? ถ้า File Scan หายทำอย่างไรได้บ้าง ?

13 คำถามที่พบบ่อย ตามนโยบายท่านเลขา Scan เฉพาะ Code 4 และ 6 ใช่หรือไม่ ?
ถ้าต้องการแก้ไข File Scan เพิ่มหน้าหรือแก้ไขต้องทำอย่างไร ?

14 คำถามที่พบบ่อย Scan แล้วคลิป ไม่ขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง ?
ยอด File Scan ปี 47 นำมารายงานเป็นผลงานได้เลยหรือไม่ ?

15


ดาวน์โหลด ppt หลักการแสกนเอกสารในซอง ส.ป.ก. 4-06

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google