งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแสกนเอกสารใน ซอง ส. ป. ก. 4-06. หลักการการตั้งชื่อ File Scan การตั้งชื่อ Folder จัดเก็บเอกสารในซอง ส. ป. ก. 4-06 จัดเก็บใน Folder ชื่อ รหัสจังหวัดใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแสกนเอกสารใน ซอง ส. ป. ก. 4-06. หลักการการตั้งชื่อ File Scan การตั้งชื่อ Folder จัดเก็บเอกสารในซอง ส. ป. ก. 4-06 จัดเก็บใน Folder ชื่อ รหัสจังหวัดใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแสกนเอกสารใน ซอง ส. ป. ก. 4-06

2 หลักการการตั้งชื่อ File Scan การตั้งชื่อ Folder จัดเก็บเอกสารในซอง ส. ป. ก. 4-06 จัดเก็บใน Folder ชื่อ รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลงที่ ตัวอย่าง 20_32_1

3 หลักการการตั้งชื่อ File Scan ภายใน Folder จะเก็บเอกสารในซอง ส. ป. ก. 4-06 ให้ตั้งชื่อ File PDF ดังนี้ การจัดเก็บเอกสาร สร.1 รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลง ที่ _SR-1 20_32_1_SR-1.pdf

4 หลักการการตั้งชื่อ File Scan การจัดเก็บเอกสาร สร.5 รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลง ที่ _SR-5 20_32_1_SR-5.pdf การจัดเก็บเอกสาร ส. ป. ก. 4-23 รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลงที่ _4- 23 20_32_1_4-23.pdf

5 หลักการการตั้งชื่อ File Scan การจัดเก็บเอกสาร ส. ป. ก. 4-25 รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลงที่ _4- 25 20_32_1_4-25.pdf การจัดเก็บเอกสาร ส. ป. ก. 4-28 รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลงที่ _4- 28 20_32_1_4-28.pdf

6 หลักการการตั้งชื่อ File Scan การจัดเก็บเอกสารโอนสิทธิ รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลง ที่ _Transf 20_32_1_Transf.pdf การจัดเก็บเอกสารมรดกสิทธิ รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลง ที่ _Heritage 20_32_1_Heritage.pdf

7 หลักการการตั้งชื่อ File Scan การจัดเก็บเอกสารใบแทน รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลง ที่ _Instead 20_32_1_Instead.pdf การจัดเก็บเอกสารอื่นๆ รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลง ที่ _Other 20_32_1_Other.pdf

8 หลักการการตั้งชื่อ File Scan การจัดเก็บเอกสาร ส. ป. ก. 4-01 รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลงที่ _4- 01 20_32_1_4-01.pdf การจัดเก็บเอกสาร ส. ป. ก. 4-01 ที่ ยกเลิกไปแล้ว รหัสจังหวัดใหม่ _ กลุ่ม / ระวาง _ แปลงที่ _4- 01_old 20_32_1_4-01_old.pdf

9 คำถามที่พบบ่อย ไม่ได้ Scan ผ่านระบบที่ทาง ศสท. จัดทำให้ ได้หรือไม่ ? Scan เอกสารจากระบบมากกว่าหนึ่งเครื่อง ได้หรือไม่ ?

10 คำถามที่พบบ่อย จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์อะไรจาก File Scan ปี 47 ได้บ้าง ? ยอด File Scan ปี 47 นำมารายงานเป็น ผลงานได้เลยหรือไม่ ?

11 คำถามที่พบบ่อย File JPEG ของปี 47 จะแปลงเป็น PDF ได้ อย่างไร ? จริงหรือไม่ การใช้เครื่องถ่ายเอกสารแสกน แล้ว ไวกว่า Scanner ธรรมดา ?

12 คำถามที่พบบ่อย การส่ง File Scan ต้องทำอย่างไร แล้ว File Scan ทาง ศสท. จะจัดการอย่างไรบ้าง ? ถ้า File Scan หายทำอย่างไรได้บ้าง ?

13 คำถามที่พบบ่อย ตามนโยบายท่านเลขา Scan เฉพาะ Code 4 และ 6 ใช่หรือไม่ ? ถ้าต้องการแก้ไข File Scan เพิ่มหน้าหรือ แก้ไขต้องทำอย่างไร ?

14 คำถามที่พบบ่อย Scan แล้วคลิป ไม่ขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้ บ้าง ? ยอด File Scan ปี 47 นำมารายงานเป็น ผลงานได้เลยหรือไม่ ?

15


ดาวน์โหลด ppt หลักการแสกนเอกสารใน ซอง ส. ป. ก. 4-06. หลักการการตั้งชื่อ File Scan การตั้งชื่อ Folder จัดเก็บเอกสารในซอง ส. ป. ก. 4-06 จัดเก็บใน Folder ชื่อ รหัสจังหวัดใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google