งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (การบันทึก e - sar card) เข้าระบบใน เว็บไซต์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (การบันทึก e - sar card) เข้าระบบใน เว็บไซต์ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (การบันทึก e - sar card) เข้าระบบใน เว็บไซต์ของ

2 2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ นำเข้าข้อมูลโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำการยืนยันโดยผู้มีสิทธิ์ ข้อมูลแสดงผลบนระบบฯ ข้อมูลเก็บในระบบแต่ยังไม่แสดงผล

3 3 เรียกใช้งานระบบจาก www.pa.opdc.thaigov.net www.opdc.go.th หรือ (Links)

4 4 Links

5 5 ผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้นำข้อมูลเข้าระบบ ผู้ยืนยัน ข้อมูล

6 6

7 7 View ข้อมูลในระบบ

8 8 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

9 9 Input Data

10 10 Install Software

11 11 การ View ข้อมูลในระบบ

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 1 2

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 การป้อนข้อมูลเข้าระบบฯ ( Input Data )

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 Brows ไฟล์จาก Folder ไฟล์ที่มีอยู่แล้วในระบบ ลบไฟล์ออกจากระบบ นำไฟล์เข้าสู่ระบบ

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36 ผู้ยืนยันข้อมูลระบบ

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 Q & A Thank You

42 42 Helpdesk 02-6126060( Hotline ) เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. คุณสมนึก จิรากร โทร. 02-3569951 สอบถามปัญหาด้านระบบงาน สอบถามปัญหาด้านรายละเอียดตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ดูแล กลุ่มจังหวัด/จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (การบันทึก e - sar card) เข้าระบบใน เว็บไซต์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google