งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก Input Unit And Output Unit Chapter 5 1 Charter 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก Input Unit And Output Unit Chapter 5 1 Charter 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก Input Unit And Output Unit Chapter 5 1 Charter 5

2 2 หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก 2

3 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูล (Data) จากภายนอกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ Execute โดย มีอุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่รับข้อมูล เรียกว่า อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Devices) 3 Charter 5

4 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Devices) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญ ทำหน้าที่ใน การรับข้อมูล (Data) ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ข้อมูลในการ Execute เพื่อส่งไปให้หน่วยประมวลผล กลางสร้างผลลัพธ์ตามต้องการ 4 Charter 5

5 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) ข้อมูลนำเข้า (Input Data) มีหลาย รูปแบบหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับตามความ ต้องการ เช่น ข้อมูลที่เป็นแสง, เสียง, สัมผัส ฯลฯ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Devices) ต้องทำหน้าที่แปลงข้อมูล เหล่านั้นให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อใช้ ในการประมวลผล ดังนั้น อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Devices) จึงหลายประเภทตามลักษณะ ของข้อมูลนำเข้า 5 Charter 5

6 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 6 Charter 5 แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ คอมพิวเตอร์ ( เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ) มี ลักษณะเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป โดยประกอบด้วยปุ่มที่แทนตัวอักขระ (Character) ต่างๆ และฟังก์ชันพิเศษ (Function Key) ผู้ใช้สามารถป้อนคำสั่ง เข้าสู่ระบบได้โดยตรงจากการพิมพ์ Keyboard มีอยู่ 2 ชนิด คือ 1. แบบ XT ( ในปัจจุบันไม่มีใช้แล้ว ) 2. แบบ AT (101 ปุ่ม )

7 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 7 Charter 5 การทำงานของแป้นพิมพ์ (Keyboard) ภายในแป้นพิมพ์จะมีหน่วยความจำ เล็ก ๆ ที่เรียกว่า บัฟเฟอร์ (Buffer) ทำ หน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่พิมพ์เข้าไป ใน ลักษณะที่เรียกว่า Scan Code ก่อนจะทำ การแปลงเป็นรหัส ASCII (Ascii Code) ก่อนส่งเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง

8 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 8 Charter 5 เรื่องที่สอน 1. Keyboard 2. Mouse 3.Trackball 4. Joystick 5.Touch Screen Monitor 6. Light Pen 7. Digitizer Tablet 8. Digital Camera

9 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) 9 Charter 5 เรื่องที่จะสอน 9. Speech-Recognition Systems 10. OCR (Optical Character Recognition) - OMR - Wand Reader - Handwritten Character Device - Bar Code Reader - Image Scanner - Magnetic Stripes

10 หน่วยนำข้อมูลออก (Output Unit) เรื่องที่จะสอน 1. จอภาพ (Monitor, Displays) - Mono chrome - CGA, VGA, SVGA - Digital - Trinitol 2. Printer - Dot Matrix Printer - Daisy Wheel Printer - Ink Jet Printer 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 10 Charter 5

11 หน่วยนำข้อมูลออก (Output Unit) เรื่องที่จะสอน - Thermal Printer - Laser Printer - Line Printer 3. Plotter 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 11 Charter 5

12 หน่วยนำข้อมูลออก (Output Unit) เรื่องที่จะสอน 1. จอภาพ (Monitor, Displays) - Mono chrome - CGA, VGA, SVGA - Digital - Trinitol 2. Printer - Impact Printer - Ink Jet Printer - Thermal Printer 231401 Application of Computer Business Department of Computer Business 12 Charter 5


ดาวน์โหลด ppt หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก Input Unit And Output Unit Chapter 5 1 Charter 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google