งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก Input Unit And Output Unit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก Input Unit And Output Unit"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก Input Unit And Output Unit
Charter 5 1 Chapter 5 หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก Input Unit And Output Unit

2 หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก
Charter 5 2 หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก

3 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit)
Charter 5 3 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูล (Data) จากภายนอกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ Execute โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่รับข้อมูล เรียกว่า อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Devices)

4 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit)
Charter 5 4 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Devices) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญ ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล (Data) ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ข้อมูลในการ Execute เพื่อส่งไปให้หน่วยประมวลผลกลางสร้างผลลัพธ์ตามต้องการ

5 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit)
Charter 5 5 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) ข้อมูลนำเข้า (Input Data) มีหลายรูปแบบหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับตามความต้องการ เช่น ข้อมูลที่เป็นแสง , เสียง , สัมผัส ฯลฯ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Devices) ต้องทำหน้าที่แปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อใช้ในการประมวลผล ดังนั้น อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า (Input Devices) จึงหลายประเภทตามลักษณะของข้อมูลนำเข้า

6 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit)
Charter 5 6 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ (เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน) มีลักษณะเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป โดยประกอบด้วยปุ่มที่แทนตัวอักขระ (Character) ต่างๆ และฟังก์ชันพิเศษ (Function Key) ผู้ใช้สามารถป้อนคำสั่งเข้าสู่ระบบได้โดยตรงจากการพิมพ์ Keyboard มีอยู่ 2 ชนิด คือ 1. แบบ XT (ในปัจจุบันไม่มีใช้แล้ว) 2. แบบ AT (101 ปุ่ม) Application of Computer Business Department of Computer Business

7 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit)
Charter 5 7 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) การทำงานของแป้นพิมพ์ (Keyboard) ภายในแป้นพิมพ์จะมีหน่วยความจำเล็ก ๆ ที่เรียกว่า บัฟเฟอร์ (Buffer) ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่พิมพ์เข้าไป ในลักษณะที่เรียกว่า Scan Code ก่อนจะทำการแปลงเป็นรหัส ASCII (Ascii Code) ก่อนส่งเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง Application of Computer Business Department of Computer Business

8 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit)
Charter 5 8 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) เรื่องที่สอน 1. Keyboard 2. Mouse 3.Trackball 4. Joystick 5.Touch Screen Monitor 6. Light Pen 7. Digitizer Tablet 8. Digital Camera Application of Computer Business Department of Computer Business

9 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit)
Charter 5 9 หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) เรื่องที่จะสอน 9. Speech-Recognition Systems 10. OCR (Optical Character Recognition) - OMR - Wand Reader - Handwritten Character Device - Bar Code Reader - Image Scanner - Magnetic Stripes

10 หน่วยนำข้อมูลออก (Output Unit)
Charter 5 1010 หน่วยนำข้อมูลออก (Output Unit) เรื่องที่จะสอน 1. จอภาพ (Monitor , Displays) - Mono chrome - CGA , VGA , SVGA - Digital - Trinitol 2. Printer - Dot Matrix Printer - Daisy Wheel Printer - Ink Jet Printer Application of Computer Business Department of Computer Business

11 หน่วยนำข้อมูลออก (Output Unit)
Charter 5 1111 หน่วยนำข้อมูลออก (Output Unit) เรื่องที่จะสอน - Thermal Printer - Laser Printer - Line Printer 3. Plotter Application of Computer Business Department of Computer Business

12 หน่วยนำข้อมูลออก (Output Unit)
Charter 5 1212 หน่วยนำข้อมูลออก (Output Unit) เรื่องที่จะสอน 1. จอภาพ (Monitor , Displays) - Mono chrome - CGA , VGA , SVGA - Digital - Trinitol 2. Printer - Impact Printer - Ink Jet Printer - Thermal Printer Application of Computer Business Department of Computer Business


ดาวน์โหลด ppt หน่วยนำข้อมูลเข้าและออก Input Unit And Output Unit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google