งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยแสดงผลข้อมูล ออก (Output). Output ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ จอภา พ ลำโพ ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยแสดงผลข้อมูล ออก (Output). Output ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ จอภา พ ลำโพ ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยแสดงผลข้อมูล ออก (Output)

2 Output ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ จอภา พ ลำโพ ง

3 คือผลลัพธ์ของข้อมูลที่ผ่านการ ประมวลผลโดยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU/Processor) และนำผลลัพธ์นั้น ส่งออกไปแสดงผลยังอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งอุปกรณ์แสดงผลมาตรฐาน ได้แก่ Monitor และ Printer

4 ไมโครโฟน ไมโครโฟน คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยน เสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า การออกแบบ ไมโครโฟนที่ดี จะต้องสามารถเปลี่ยน พลังเสียงได้ดี ตลอดย่านความถี่เสียง ซึ่ง มีความจำกัดมาก จึงมีเทคโนโลยีหลาย อย่างเกิดขึ้นเพื่อให้ได้สัญญาณสียง ที่ดี เหมือนต้นกำเนิดเสียง ดังนั้น จึงมี ไมโครโฟนหลายชนิดที่มีคุณลักษณะไม่ เหมือนกัน

5 จอภาพ (monitor) จอภาพ เป็นอุปกรณ์ที่รับ สัญญาณจากการ์ดแสดงผล มา แสดงเป็นภาพบน จอภาพ ซึ่ง เทคโนโลยีจอภาพ จอภาพ เป็นอุปกรณ์ที่รับ สัญญาณจากการ์ดแสดงผล มา แสดงเป็นภาพบน จอภาพ ซึ่ง เทคโนโลยีจอภาพ ในปัจจุบันคงจะเป็น จอภาพแบบ Trinitron และ Flat Screen( จอ แบน ) ไม่ว่าจะเป็น CRT(moniter ทั่วไป ) หรือ LCD ( จอที่มีลักษณะ แบน เรียบทั้งตัวเครื่อง ) หรือ LCD ( จอที่มีลักษณะ แบน เรียบทั้งตัวเครื่อง )

6 เครื่องพิมพ์ Printer อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่รับสัญญาณ ตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์ งานออกมาเป็น ข้อความ ภาพ ลงบน กระดาษ หรือวัตถุอื่นในประเภทเดียวกัน เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลาย ประเภท เช่น แบบฉีดหมึก (ink jet) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)


ดาวน์โหลด ppt หน่วยแสดงผลข้อมูล ออก (Output). Output ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ จอภา พ ลำโพ ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google