งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชุดที่ 2 Hardware. 2 องค์ประกอบของ ระบบ คอมพิวเตอร์  Hardware  Software  Peopleware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชุดที่ 2 Hardware. 2 องค์ประกอบของ ระบบ คอมพิวเตอร์  Hardware  Software  Peopleware."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชุดที่ 2 Hardware

2 2 องค์ประกอบของ ระบบ คอมพิวเตอร์  Hardware  Software  Peopleware

3 3 จุดประสงค์ของระบบ คอมพิวเตอร์ เปลี่ยน ข้อมูล ให้เป็น สารสนเทศ

4 4 องค์ประกอบในการเปลี่ยน ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ H input H processing H output H storage

5 5 Hardware คืออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ คอมพิวเตอร์ เช่น computer, printer, modem

6 6 Software หรือ program คือ ชุดคำสั่งงาน สำหรับ computer เช่น DOS, Window 3.1, Window95, Microsoft Office 97, Microsoft Word, Netscape Navigator, โปรแกรมบัญชี, ฯลฯ

7 7 Peopleware คือบุคลากรที่อยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแบ่งได้ สองประเภทคือ –programmers –users

8 8 Computer คือ อะไร ? คือเครื่องจักรที่สามารถถูก โปรแกรม ให้รับ ข้อมูล (input) ประมวลผล เพื่อให้ ได้มาซึ่ง สารสนเทศที่เป็น ประโยชน์ (output) และ สามารถที่จะเก็บข้อมูลและ สารสนเทศไว้ในอุปกรณ์การ เก็บข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อความ ปลอดภัย หรือเพื่อนำมาใช้ ภายหลัง

9 9 Secondary Storage device Central Processing unit (CPU) Primary Storage ( memory ) Output device Input device Computer

10 10

11 11 Computer Systems  INPUT DEVICES คืออุปกรณ์รับ ข้อมูลและเปลี่ยนในรูปที่ computer สามารถเข้าใจ  THE PROCESSOR หรือ Central Processing Unit (CPU) คือหน่วย ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ สารสนเทศ ที่ต้องการ  OUTPUT DEVICES คืออุปกรณ์ที่ แสดงสารสนเทศ ให้ผู้ใช้ในรูปแบบที่ ผู้ใช้สามารถเข้าใจ

12 12 Computer Systems  STORAGES: –Primary Storage มักหมายถึง Memory ซึ่งต่อตรง กับ CPU ทำ หน้าที่จำคำสั่งงานและข้อมูลไว้ ชั่วคราว –Secondary Storage เป็น หน่วยความจำเสริมของ Primary Storage

13 13 Input Devices คืออุปกรณ์รับข้อมูลและเปลี่ยน ในรูปที่ computer สามารถ เข้าใจ

14 14 Input devices  Traditional Input Devices –Keyboard, Special Function keyboard  Point and Draw –Mouse –Joystick, Trackball, Digitizer tablet and pen, Track points, Track pads

15 15 Input devices  Source Data Automation –Scanner: image scanner, optical character recognition (OCR ), Barcode –Magnetic Stripes –Smart Card –Speech Recognition

16 16 Input devices  Source Data Automation – Vision-Input System –Digital Camera –Handheld data Entry


ดาวน์โหลด ppt 1 ชุดที่ 2 Hardware. 2 องค์ประกอบของ ระบบ คอมพิวเตอร์  Hardware  Software  Peopleware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google