งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดที่ 2 Hardware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดที่ 2 Hardware."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดที่ 2 Hardware

2 องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์
Hardware Software Peopleware

3 จุดประสงค์ของระบบ คอมพิวเตอร์
เปลี่ยน ข้อมูล ให้เป็น สารสนเทศ

4 องค์ประกอบในการเปลี่ยน ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
input processing output storage

5 Hardware คืออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น computer, printer, modem

6 Software หรือ program คือ ชุดคำสั่งงานสำหรับ computer เช่น DOS, Window 3.1, Window95, Microsoft Office 97, Microsoft Word, Netscape Navigator,โปรแกรมบัญชี, ฯลฯ

7 Peopleware คือบุคลากรที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแบ่งได้สองประเภทคือ programmers users

8 Computer คืออะไร? คือเครื่องจักรที่สามารถถูกโปรแกรม ให้รับ ข้อมูล (input) ประมวลผล เพื่อให้ได้มาซึ่ง สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ (output) และ สามารถที่จะเก็บข้อมูลและสารสนเทศไว้ในอุปกรณ์การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อความ ปลอดภัย หรือเพื่อนำมาใช้ภายหลัง

9 Computer Secondary Storage device Central Processing unit (CPU)
Input device Central Processing unit (CPU) Primary Storage (memory) Output device

10

11 Computer Systems INPUT DEVICES คืออุปกรณ์รับข้อมูลและเปลี่ยนในรูปที่ computer สามารถเข้าใจ THE PROCESSOR หรือ Central Processing Unit (CPU) คือหน่วย ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ ที่ต้องการ OUTPUT DEVICES คืออุปกรณ์ที่แสดงสารสนเทศ ให้ผู้ใช้ในรูปแบบที่ ผู้ใช้สามารถเข้าใจ

12 Computer Systems STORAGES:
Primary Storage มักหมายถึง Memory ซึ่งต่อตรง กับ CPU ทำหน้าที่จำคำสั่งงานและข้อมูลไว้ชั่วคราว Secondary Storage เป็นหน่วยความจำเสริมของ Primary Storage

13 คืออุปกรณ์รับข้อมูลและเปลี่ยนในรูปที่ computer สามารถเข้าใจ
Input Devices คืออุปกรณ์รับข้อมูลและเปลี่ยนในรูปที่ computer สามารถเข้าใจ

14 Input devices Traditional Input Devices
Keyboard, Special Function keyboard Point and Draw Mouse Joystick, Trackball, Digitizer tablet and pen, Track points, Track pads

15 Input devices Source Data Automation
Scanner: image scanner, optical character recognition (OCR ), Barcode Magnetic Stripes Smart Card Speech Recognition

16 Input devices Source Data Automation Vision-Input System
Digital Camera Handheld data Entry


ดาวน์โหลด ppt ชุดที่ 2 Hardware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google