งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของ Input ข้อมูล - Data โปรแกรม - Program คำสั่งงาน - Command คำโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ - User Responses.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของ Input ข้อมูล - Data โปรแกรม - Program คำสั่งงาน - Command คำโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ - User Responses."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของ Input ข้อมูล - Data โปรแกรม - Program คำสั่งงาน - Command คำโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ - User Responses

2 General Input Device Keyboard Pointing Device –Mouse : Click, Double Click, Drag –Trackball – Joystick –Pen –Touchscreen –Touchpad Scanner : Bar code reader - used in POS(Point of sale system)

3 General Input Device Source Data Automation Documents –Bar code reader –OMR(Optical Mark Recognition) –OCR (Optical Character Recognition) –MICR(Magnetic Ink Character Recognition) –Image Scanner

4 Multimedia Input Device Microphone Speech Recognition Device Digital Camera Video Camera

5 Keyboard http://www.datahand.com /products.html Custom type Keyboard Natural Keyboard

6 Keyboard Layout http://www.zdwebopedia.com/Dvorak_ke yboard.htm

7 Input Data Accuracy การมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง VS. การไม่มี ข้อมูลเลย GIGO - Garbage In Garbage Out การทดสอบว่าข้อมูลที่จัดเก็บนั้นถูกต้อง หรือไม่ เช่น – ทดสอบประเภทของข้อมูล – ทดสอบความเป็นไปได้ของข้อมูล – การตรวจสอบข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้แล้ว จาก แหล่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของ Input ข้อมูล - Data โปรแกรม - Program คำสั่งงาน - Command คำโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ - User Responses.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google