งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย  การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ การเตรียม แผน การเตรียมอุปกรณ์ และการฝึกอบรม  การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ มีขั้นตอนดังนี้ 1. การสั่งการและการควบคุมกำกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย  การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ การเตรียม แผน การเตรียมอุปกรณ์ และการฝึกอบรม  การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ มีขั้นตอนดังนี้ 1. การสั่งการและการควบคุมกำกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย  การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ การเตรียม แผน การเตรียมอุปกรณ์ และการฝึกอบรม  การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ มีขั้นตอนดังนี้ 1. การสั่งการและการควบคุมกำกับ 2. การดูแลความปลอดภัย 3. การสื่อสาร 4. การประเมินสภาพ 5. การคัดแยกผู้บาดเจ็บ 6. การรักษา 7. การส่งต่อการ  การฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

2 ปฏิบัติการทางการแพทย์ใน เหตุสาธารณภัย  การคัดแยกผู้บาดเจ็บ  การรักษา  การส่งต่อ เพื่อส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล อย่างปลอดภัย

3 ตำแหน่งที่ต้องทำการคัดแยก (Triage ) คัดแยกครั้งที่ 1 ( Triage sieve ) ที่จุดเกิดเหตุ มักทำโดยบุคลากรของ รถพยาบาล ตรวจดูอย่างรวดเร็ว 1. เดินได้ หรือไม่ 2. ประเมิน ABC A = มีการอุดกั้นทางเดินหายใจหรือไม่ B = อัตราการหายใจ 10-29 ครั้ง / นาที C = การกดเล็บ ( capillary refill time 2 วินาที ) ชีพจร 120 ครั้ง / นาที

4 ตำแหน่งที่ต้องทำการคัดแยก (Triage คัดแยกครั้งที่ 2 ( Triage sort) ทำที่จุดรักษาพยาบาล ทำโดยแพทย์ พยาบาล วัด 3 อย่าง 1. อัตราการหายใจ 2. ความดันโลหิตตัวบน 3. ความรู้สึกตัว

5 การคัดแยกครั้งที่ 2 ( Triage Sort ) Respiratory rate10 -294  293 6 – 92 1 – 51 00 Systolic blood pressure  904 75-893 50-752 1-491 00

6 การคัดแยกครั้งที่ 2 ( Triage Sort ) Glasgow coma scale 13-154 9-123 6 - 82 4 – 51 30


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย  การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ การเตรียม แผน การเตรียมอุปกรณ์ และการฝึกอบรม  การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ มีขั้นตอนดังนี้ 1. การสั่งการและการควบคุมกำกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google