งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีหมายเลข IP Address มากกว่าเดิมมาก ทำให้เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ใช้ เครือข่ายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเป็นการใช้งาน IP จริงทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีหมายเลข IP Address มากกว่าเดิมมาก ทำให้เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ใช้ เครือข่ายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเป็นการใช้งาน IP จริงทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8 มีหมายเลข IP Address มากกว่าเดิมมาก ทำให้เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ใช้ เครือข่ายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเป็นการใช้งาน IP จริงทั้งหมด ต่างจากแต่ก่อนที่ไม่สามารถใช้งานได้ทุก เบอร์ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เครือข่ายมีการทำงานแบบ Real Time Processing จึงทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น

9 ลดภาระในการทำงานของผู้ดูแลระบบด้าน การบริหารจัดการเนื่องจากมีการปรับแต่ง ระบบอัตโนมัติ มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ (Mobile IP)

10 การใช้ IP v 6 แทน IP v 4 เป็น เรื่องที่ซับซ้อนและทำได้ยาก ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและถูก วิธี ประเทศไทยยังมีการติดตั้งเครือข่าย IP v 6 ไม่มากนัก จะเกิดขึ้นกับคน บางกลุ่มหรือกับผู้ให้บริการรายใหญ่ๆ เท่านั้น ในประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ จึงไม่ตื่นตัว หรือสนใจที่จะใช้ IP v 6 ซึ่งเป็น สิ่งจำเป็นในอนาคต

11 การใช้ระบบระบุตำแหน่งหรือติดตาม อุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือ โทรศัพท์มือถือ การผลิตตู้เย็นที่รองรับการใช้ IP v 6 ที่ทำให้ตู้เย็นสามารถแสกนได้ว่าอาหารใด ที่กำลังจะหมด และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไปยังร้านค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้าโดยตรง การใช้ IP v 6 ร่วมกับเทคโนโลยี บางอย่างที่ใช้ตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อตรวจสอบสภาพมลพิษในที่ต่างๆ

12 โทรทัศน์ในอนาคตอาจเป็นแบบที่สามารถโต้ตอบ กับคนดูได้ หรือเครื่องเล่น CD ที่สามารถ ดาวน์โหลดภาพยนตร์มาได้โดยตรงจาก อินเทอร์เน็ต ใช้ IP v 6 ช่วยควบคุมการใช้พลังงานหรือ ก๊าชหุงต้มในองค์กรหรือครัวเรือน การใช้เป็นอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือที่ สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้แม้ในขณะที่รถกำลัง เคลื่อนที่ โดยไม่เกิดปัญหา อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการใช้งาน IP v 6 สามารถรายงานสภาวะต่างๆของผู้ป่วย อาทิ ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ โดยติดตั้ง อุปกรณ์นี้ไว้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมาพบแพทย์ เป็นต้น

13


ดาวน์โหลด ppt มีหมายเลข IP Address มากกว่าเดิมมาก ทำให้เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ใช้ เครือข่ายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเป็นการใช้งาน IP จริงทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google