งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา แผนการดูแลผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง โดยการมีส่วนร่วมของ ทีมสหสาขาวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา แผนการดูแลผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง โดยการมีส่วนร่วมของ ทีมสหสาขาวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนา แผนการดูแลผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง โดยการมีส่วนร่วมของ ทีมสหสาขาวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา

3 เป็นสาเหตุสำคัญของ อาการอัมพาต อัม พฤกษ์ และเป็นสาเหตุ การตายอันดับ 3 ใน ผู้ป่วยชาย และอันดับ 2 ในผู้หญิง โรคหลอดเลือดสมอง

4 โรคหลอดเลือดสมอง ( cerebrovascular disease เรียกอีก อย่างหนึ่งว่า stroke ) นิจศรี ชาญณรงค์ อธิบายว่า โรค หลอดเลือดสมอง หรือ cerebrovascular disease (CVD) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า stroke เป็นกลุ่ม อาการทางคลินิก เกิดจากความ ผิดปกติของ การไหลเวียนของ เลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือมีเลือดออก ในโพรงกะโหลกศีรษะ อาการมัก เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความ ผิดปกติทางระบบประสาท เช่น อาการ อ่อนแรงครึ่งซีก ชาครึ่งซีก aphasia เป็นต้น

5 ชนิดของโรคหลอด เลือดสมอง หลอดเลือดสมองตีบ / อุดตัน – หลอดเลือดสมองตีบ จาก ผนังของหลอดเลือด แข็งตัวและหนาขึ้น – หลอดเลือดสมองอุดตัน จากก้อนเลือดที่หลุดจาก หลอดเลือดอื่นๆมาอุดกั้น หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองแตก ผนัง ของหลอดเลือดอ่อนแอ และ แตกจากแรงดันเลือดที่สูง มาก หรือมีความผิดปกติของ หลอดเลือด

6 ความดัน โลหิตสูง การสูบ บุหรี่ โรคเบาห วาน โรคหัวใจบาง ชนิด 1.1. 1.1. 2.2. 2.2. 3.3. 3.3. 4.4. 4.4. ถ้าปัจจัยเสี่ยงไม่ชัดเจนก็จำเป็นต้อง ตรวจเพิ่มเติมต่อไป ปัจจัยเสี่ยงของโรค หลอดเลือดสมอง

7 การรักษา การรักษาทางยา การรักษาโดยการผ่าตัด การทำกายภาพบำบัด

8 !

9 อ่อนแรง หรือชาครึ่ง ซีก ทันทีทันใด อาการเตือน

10 นึกคำพูดไม่ ออก ไม่เข้าใจ ภาษา

11 ตามัวข้างเดียว ทันทีทันใด ตามองเห็น ภาพซ้อน

12 เวียน ศีรษะ ร่วมกับ เดินเซ

13 ปวดศีรษะ อาเจียน ซึม ไม่ รู้สึกตัว

14 เมื่อพบอาการ ดังกล่าว ต้องรีบมา พบแพทย์ ถึงแม้ อาการจะหายไปได้ เองแล้วก็ตาม

15 ปัจจุบันวิทยาการ การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันเฉียบพลัน ได้พัฒนาไป อย่างต่อเนื่อง วิธีที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันวิธีหนึ่งได้แก่ การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน ซึ่งถือเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ แม้ว่าการรักษาด้วยวิธีนี้จะไม่ยุ่งยาก ได้ผลค่อนข้างดี แต่มีข้อจำกัดด้านเวลาต้องวินิจฉัยและเริ่มให้ยาละลาย ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากเกิด อาการ ต้องมีความพร้อมด้านสถานพยาบาลและบุคลากร การดูแลรักษาปัจจุบัน

16 ในสถาบันประสาทวิทยา เมื่อพบอาการนำที่แสดงถึง อาการอัมพาต และผู้ป่วย มาถึงโรงพยาบาลภายใน ไม่เกิน 3 ชั่วโมงทาง สถาบันฯจะมีช่องทางด่วนที่ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับยาทันที ถ้าไม่มีอาการต้องห้ามของ การให้ยา


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา แผนการดูแลผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมอง โดยการมีส่วนร่วมของ ทีมสหสาขาวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google