งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2552
(ต.ค. 51 – ก.ย. 52)

2 ผลการดำเนินงาน (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)
ผลการดำเนินงาน (ต.ค. 51 – ก.ย. 52) บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน เรียก 1669 จังหวัดสุโขทัย ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย จำนวนปฏิบัติการกู้ชีพทั้งสิ้น = 3,943 ราย

3 จำนวนครั้งที่ให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับบริการ จังหวัดสุโขทัย (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)

4 จำนวนผู้ที่ได้รับการAdmitในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระดับบริการ จังหวัดสุโขทัย (ต.ค. 51 – ก.ย. 52) (58.91%) (30.91%) (35.18%)

5 จำนวนครั้งที่ให้บริการตามประเภทของเหตุที่ให้บริการ จังหวัดสุโขทัย (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)

6 ร้อยละผลการดำเนินงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รายอำเภอ จังหวัดสุโขทัย (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)

7 ผลการดำเนินงาน ตามแบบตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง
ผ่าน 604 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(เชิงปริมาณ) 605 จำนวนครั้งการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 606 มีการประชุม Dead case Conference หรือ Interesting Case 607 จำนวนโรงพยาบาล 90 เตียงขึ้นไป ที่มีการจัดเตรียมทีมแพทย์ และพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเพื่อพร้อมรับผู้ป่วยวิกฤต 608 จำนวนโรงพยาบาลมีการกำหนดระยะเวลาการได้ รับการตรวจประเมิน 609 จำนวนครั้งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากร ทุกระดับมีการประเมิน ถูกต้อง ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

8 วิธีการแจ้งเหตุ (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)
จำนวน ร้อยละ รับแจ้งจากประชาชนทาง 1669 1,700 43.11 รับแจ้งจากเครือข่ายตำรวจ 850 21.56 รับแจ้งทางวิธีอื่น ๆ 1,393 35.33 บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน เรียก 1669 จังหวัดสุโขทัย ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทของเหตุที่ให้บริการ จำนวน ร้อยละ เหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,817 46.08 อุบัติเหตุจราจร 1,663 42.18 อื่น ๆ 463 11.74

9 การให้บริการดูแลรักษา ณ จุดที่เกิดเหตุ (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)
จำนวน ร้อยละ Response Time ภายใน 10 นาที 2,871 72.81 On Scene Time ภายใน 10 นาที 3,504 88.87 ระยะทางไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 กม. 3,186 80.8 ระยะทางไปถึงโรงพยาบาลภายใน 10 กม. 2,646 67.11

10 แนวโน้มผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(พ.ศ.2547- 2552)


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google