งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) จังหวัด เพชรบุรี 1. คณะกรรมการอำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) จังหวัด เพชรบุรี 1. คณะกรรมการอำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) จังหวัด เพชรบุรี 1. คณะกรรมการอำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี เลขา ผอ. รพ., สสอ. ทุกแห่ง กรรมการ

3 2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (1) ประธาน หัวหน้าศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด เลขา 3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในสถานศึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (2) ประธาน รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 10 เลขา

4 4. คณะกรรมการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในชุมชน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ประธาน ป้องกันจังหวัด เลขา 5. คณะกรรมการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในสถานประกอบการ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประธาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงาน แรงงานจังหวัด เลขา

5 กำหนดการประกวด ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ โรงแรมแอม บาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2555 ลงพื้นที่ ในช่วง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2555 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2555

6 การประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ปี 2555 ประเภทของการประกวด 1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน สถานศึกษา ( มัธยมศึกษา ) 4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน สถานศึกษา ( อาชีวศึกษา - อุดมศึกษา ) 5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน ประกอบการขนาดเล็ก - กลาง 6. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน ประกอบการขนาดใหญ่ 7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) จังหวัด เพชรบุรี 1. คณะกรรมการอำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google