งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสิทธิพล เมืองสง พร้อม เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ สำนักงาน ประมง จังหวัด ศูนย์วิจัยและ พัฒนา ประมงน้ำจืด พัทลุง หน่วยงาน ราชการ ในพื้นที่ ประชาชน และนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสิทธิพล เมืองสง พร้อม เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ สำนักงาน ประมง จังหวัด ศูนย์วิจัยและ พัฒนา ประมงน้ำจืด พัทลุง หน่วยงาน ราชการ ในพื้นที่ ประชาชน และนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสิทธิพล เมืองสง พร้อม เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ สำนักงาน ประมง จังหวัด ศูนย์วิจัยและ พัฒนา ประมงน้ำจืด พัทลุง หน่วยงาน ราชการ ในพื้นที่ ประชาชน และนักเรียน ร่วมงานวัน คุ้มครองปลา น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยง ลูก บริเวณท่า เทียบเรือ ลำปำ โดยมี นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ในพิธี

2 ข้าราชการ องค์กร ส่วนท้องถิ่น ประชาชนและ นักเรียน ในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ร่วมงาน วันคุ้มครองปลาน้ำ จืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงลูก และร่วมปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำบริเวณท่า เทียบเรือลำปำ

3 ปักป้ายวางแนวเขต กระจายข่าววิทยุชุมชน พบผู้นำท้องถิ่นท้องที่จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์มาตรการในช่วงฤดูปลาน้ำจืด มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงลูก

4 ประชาสัมพันธ์ช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่แก่ชาวประมง ให้ช่วยกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ หากพบมีการใช้ เครื่องมือทำผิดกฎหมายประมง แจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมช่วงฤดู ปลาน้ำจืดมีไข่ บริเวณคลองบ้าน กลาง ตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย ซึ่งปลาที่ติดจะมี ไข่ทุกตัว

6 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ บริเวณคลองบ้านกลาง เขตห้ามทำการประมง โดยเด็ดขาด พบมีการกระทำผิดจึงแสดงตัวเข้าจับกุม ผู้กระทำผิด ได้หลบหนี จึงตรวจยึดของกลาง เครื่องมือแหและพันธุ์สัตว์น้ำ ส่ง สภ. ทะเลน้อย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

7 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ทำการรื้อถอน / ตรวจยึดเครื่องมืออวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณ ม.11 ต. ลำปำ อ. เมือง จ. พัทลุง

8 เจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง ตรวจยึดเครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณ ทะเลสาบสงขลา บ้านปากประ ม.11 ต. ลำปำ อ. เมือง จ. พัทลุง

9 นายมาโนช อัจนากิตติ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกปฏิบัติงาน ควบคุมในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ตรวจยึดเครื่องมืออวน ล้อมจับ บริเวณทะเลสาบสงขลา ม.7 ต. ลำปำ อ. เมือง จ. พัทลุง ( ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุม )

10 เจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง พบ มีการใช้เครื่องมือกระทำผิด ในเขตที่รักษา พืชพันธุ์ลำปำ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม นำผู้ต้องหาและ ของกลาง ส่ง สภ. ลำปำ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

11 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ทำการตรวจยึดเครื่องมือข่ายลอย บริเวณเขตที่รักษาพืชพันธุ์ลำปำ ม.7 ต. ลำปำ อ. เมือง จ. พัทลุง

12 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับประมงอำเภอปากพะยูน ปลัดอำเภอปาพะยูนฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ร่วมกันรื้อถอนเครื่องมือประจำที่ประเภท โพงพาง จำนวน 32 ช่อง บริเวณม.1 ต. เกาะหมาก และ ต. ปากพะยูน อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง

13 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมในช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ทำการรื้อถอน / ตรวจยึดเครื่องมือโพงพางปากท่อ บริเวณฝายกั้นน้ำ ( คลองชลประทาน ) ม.6 ต. เขาเจียก อ. เมือง จ. พัทลุง

14 นายสิทธิพล เมืองสง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ต้อนรับนาย มานพ แจ้งกิจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการ ประมง ในการเดินทางมาตรวจราชการ รับทราบสภาพ ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่และให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงาน

15 นายสิทธิพล เมืองสง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ต้อนรับนายประพล อิสโร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหน่วยฯ รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานและได้ให้ความ แนะนำในการปฏิบัติงาน ตรวจพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ ในช่วง ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ เยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ออก ปฏิบัติงานในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt นายสิทธิพล เมืองสง พร้อม เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ สำนักงาน ประมง จังหวัด ศูนย์วิจัยและ พัฒนา ประมงน้ำจืด พัทลุง หน่วยงาน ราชการ ในพื้นที่ ประชาชน และนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google