งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ Photoshop. ข้อที่ 1) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ งานโปรแกรม Photoshop ก. งานสร้างตัวอักษร ข. งานตกแต่งภายใน ค. งานสร้างภาพแบบกราฟิก ง. งานออกแบบโปรแกรมมัลติมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ Photoshop. ข้อที่ 1) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ งานโปรแกรม Photoshop ก. งานสร้างตัวอักษร ข. งานตกแต่งภายใน ค. งานสร้างภาพแบบกราฟิก ง. งานออกแบบโปรแกรมมัลติมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ Photoshop

2 ข้อที่ 1) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ งานโปรแกรม Photoshop ก. งานสร้างตัวอักษร ข. งานตกแต่งภายใน ค. งานสร้างภาพแบบกราฟิก ง. งานออกแบบโปรแกรมมัลติมิ เดีย

3 ข้อที่ 2) ข้อใดไม่ใช่วิธีการตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop ก. การปรับสีภาพให้สว่างขึ้น ข. การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ค. การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ง. การสร้างภาพให้เป็นภาพสามมิติ

4 ข้อที่ 3) ข้อใดคือไฟล์นามสกุลของโปรแกรม Photoshop ก.PCT ข.PXR ค.PSD ง.PCX

5 4. ในการ Copy ไฟล์แบบง่ายๆ สามารถใช้วิธีใด ก. กด Ctrl + V ข. กด Ctrl + C ค. กด Shift + C ง. กด Shift + V

6 5. การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง ก. ให้พื้นหลังมีสีขาว ข. ให้พื้นหลังโปร่งใส ค. ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground ที่ เลือก ง. ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก

7 6. ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและ ความสูงของภาพใน Photoshop ก. Km ข. Points ค. Inch ง. Pixel

8 7. การเปิดงานใหม่ในโปรแกรม Photoshop ทำได้ด้วยวิธีใด ก. คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + N ข. คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + O ค. คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + O ง. คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + N

9 8. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการดูดสีที่มี อยู่ในภาพเพื่อนำสีนั้นไปใช้ใน บริเวณอื่น ก. Dodge Tool ข. Brush Tools ค. Clone stamp Tool ง. Eyedropper Tool

10 9. ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe PhotoshopCS2 ก. Bitmap ข. RGB Color ค. CMYK Color ง. Vector

11 10. ในกรณีแถบเครื่องมือส่วนใด ส่วนหนึ่งหายไป จะเรียกกลับมาคืน จะใช้คำสั่งใด ก. Windows ข. Format ค. Tools ง. View

12 END


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ Photoshop. ข้อที่ 1) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ งานโปรแกรม Photoshop ก. งานสร้างตัวอักษร ข. งานตกแต่งภายใน ค. งานสร้างภาพแบบกราฟิก ง. งานออกแบบโปรแกรมมัลติมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google