งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีทำ พื้นหลัง แบบมิติแสง โปร่งใส. ขั้นตอนที่ 1. ให้ทำการสร้างไฟล์ขึ้นมา 1 ไฟล์ขนาดตามที่เรา ต้องการ จากนั้นให้ทำการสร้าง Layer ใหม่แล้ว ทำการไล่เฉดโดยใช้อุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีทำ พื้นหลัง แบบมิติแสง โปร่งใส. ขั้นตอนที่ 1. ให้ทำการสร้างไฟล์ขึ้นมา 1 ไฟล์ขนาดตามที่เรา ต้องการ จากนั้นให้ทำการสร้าง Layer ใหม่แล้ว ทำการไล่เฉดโดยใช้อุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีทำ พื้นหลัง แบบมิติแสง โปร่งใส

2 ขั้นตอนที่ 1. ให้ทำการสร้างไฟล์ขึ้นมา 1 ไฟล์ขนาดตามที่เรา ต้องการ จากนั้นให้ทำการสร้าง Layer ใหม่แล้ว ทำการไล่เฉดโดยใช้อุปกรณ์ Gradient tool ไล่ เฉดแบบ Copper เมื่อทำการไล่เฉดแล้ว ให้ทำ การปรับเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการโดยใช้ Hue/Saturation

3 ขั้นตอนที่ 2. เมื่อทำการไล่เฉดเสร็จแล้วให้ทำการสร้าง Layer ใหม่จากนั้นให้การเปลี่ยน Foreground Color เป็นสีขาว แล้วทำการสร้างเส้น Slection วงกลม ขึ้นมาแล้วไล่เฉดแบบกึ่งโปร่งใสลงในภายใน Selection นั้น ดังตัวอย่าง.

4 ขั้นตอนที่ 3. จากนั้นให้ทำการยกเลิกเส้น Selection จากนั้น ให้ทำการบีดเกลียวโดยใช้คำสั่ง Edit --> Transform --> Perspacetive เมื่อทำการดัดได้ดั่ง ภาพแล้วให้ทำการใช้อุปกรณ์ Brush แบบ Eraser ( ยางลบ ) หัวแบบเบลอ ลบสัดส่วนที่ไม่ต้องการ ทิ้งเสีย

5

6 ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเอาเส้นโปร่งแสงที่เราใช้ Brush แต่งมา เรียงซ้อนกัน โดยการ Copy Layer มาเรียงซ้อน กัน สัก 4 Layer จากนั้นทำการรวม Layer โดย กด Ctrl + e เมื่อทำการรวม Layer แล้วจากนั้นให้ ทำการบิดเกลียวโดยใช้ Edit --> Transform -- >erspacetive ไปในทิศทางต่างๆ ดังตัวอย่าง

7

8 ขั้นตอนที่ 5. เมื่อทำการบิดเกลียวเสร็จแล้วจากนั้นก็ทำการ ให้แสงใน Layer ให้เป็นลักษณะแบบ Overlay เพื่อทำให้ดูนุ่มยิ่งขึ้นและเข้ากับพื้นหลังได้ดี แล้วนำมาซ้อนกันให้ได้มีมิติดั่งใจ จะเกิดมุมมอง มิติใหม่ของแสงได้อารมณ์แบบ Art

9


ดาวน์โหลด ppt วิธีทำ พื้นหลัง แบบมิติแสง โปร่งใส. ขั้นตอนที่ 1. ให้ทำการสร้างไฟล์ขึ้นมา 1 ไฟล์ขนาดตามที่เรา ต้องการ จากนั้นให้ทำการสร้าง Layer ใหม่แล้ว ทำการไล่เฉดโดยใช้อุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google