งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง งบลงทุนปี 2556
ดำเนินการแล้ว 1. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สสจ.เพชรบุรี 2. อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต รพช.ท่ายาง อยู่ระหว่างการดำเนินการ รายการก่อสร้าง 1. ปรับปรุงอาคารโครงการ Fit for life รพช.บ้านลาด (ขออนุมัติดำเนินการ) 2. ปรับปรุงคลัง (งบ กพร.) ประกาศสอบราคา รายการครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Note Book (เปิดซอง 12 มีค.56) 2. ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน รพช.ชะอำ 3. ครุภัณฑ์พัฒนาระบบส่งต่อ รพช.ชะอำ รายการที่ 2,3 ประกาศร่าง TOR ในระบบ E-GP

3 ครุภัณฑ์ DPL ดำเนินการใหม่ 2 เครื่อง
ดำเนินการใหม่ 2 เครื่อง - เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ รพช.ท่ายาง/รพช.บ้านลาด ให้ใช้คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.เฉพาะ งบ DPL ให้ ผอ.รพช อนุมัติซื้อ/จ้าง วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google