งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร 29 มี. ค. 2556. ผู้เข้าประกวดจำนวน 25 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร 29 มี. ค. 2556. ผู้เข้าประกวดจำนวน 25 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร 29 มี. ค. 2556

2 ผู้เข้าประกวดจำนวน 25 คน

3 สรุปรางวัล นายจิตรภาณุ คล้ายเพชร ได้รับ รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศตำแหน่งหนุ่มลุ่มน้ำ เพชร ประจำปี รางวัลมิสเตอร์อีคิว 3. รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน 4. รางวัลขวัญใจมิตรภาพ 5. รางวัลหนุ่มดาวรุ่งเมืองเพชร

4 นายสมบูรณ์ สถิรชวาล รองชนะเลิศอันดับ 1 นายจักรกฤษ รอด ภัย รองชนะเลิศอันดับ 3 นายจิระศักดิ์ พูล สุข รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภูริทัต ทองใบ ขวัญใจประชาชน นายบุญฤทธิ์ มา คล้าย หนุ่ม Healthy หนุ่มมาด เท่ห์

5 อำเภอ เป้าหม าย ต. ค.52- ธ. ค.55 ธ. ค.52- ก. พ.56 ผลงานร้อยละผลงานร้อยละ เมือง 29, , , เขาย้อย 8,955 4, , หนองฯ 3,287 2, , ชะอำ 16,90 7 9, , ท่ายาง 20, , , บ้านลาด 12,60 0 8, , บ้าน แหลม 12,20 3 5, , แก่งฯ 6,300 3, , จังหวัด 110, , , ผลการดำเนินงาน Pap Smear ( ต. ค.52- ก. พ.56)

6


ดาวน์โหลด ppt ประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร 29 มี. ค. 2556. ผู้เข้าประกวดจำนวน 25 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google