งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูที่นักเรียน อยากได้. “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ชายหญิง อันดับที่ 1 ครูใจดี 72.03 % 78.76%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูที่นักเรียน อยากได้. “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ชายหญิง อันดับที่ 1 ครูใจดี 72.03 % 78.76%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูที่นักเรียน อยากได้

2 “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ชายหญิง อันดับที่ 1 ครูใจดี 72.03 % 78.76% อันดับที่ 2 บุคลิกดี / สวย / น่ารัก 15.03 % 13.11% อันดับที่ 3 พูดจาดี / พูดจา ไพเราะ 4.14%4.52% อันดับที่ 5 เอาใจใส่ดูแลนักเรียน 3.50%1.75% อันดับที่ 6 ให้การบ้านน้อย อันดับที่ 6 ให้การบ้านน้อย2.10%1.05% ระดับอนุบาล

3 “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ชายหญิง อันดับที่ 1 ครูใจดี 39.73 % 65.66% อันดับที่ 2 พูดจาดี / พูดจา ไพเราะ 17.83 % 3.61% อันดับที่ 3 สอนสนุก / เข้าใจง่าย 12.40 % 7.83% 7.83% อันดับที่ 4 เอาใจใส่ดูแลนักเรียน 8.14%7.84% อันดับที่ 5 ให้การบ้านน้อย อันดับที่ 5 ให้การบ้านน้อย7.17% 5.42% 5.42% ระดับ ประถมศึกษา

4 “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ชายหญิง อันดับที่ 1 ครูใจดี 35.74 % 22.1 6% อันดับที่ 2 เอาใจใส่ดูแลนักเรียน 12.34 % 21.5 2% อันดับที่ 3 สอนสนุก / เข้าใจง่าย 18.36 % 14.6 9% อันดับที่ 4 มีเหตุผล / มีความ ยุติธรรม 6.96% 12.1 1% อันดับที่ 5 มีความรู้มากและ กว้างขวาง อันดับที่ 5 มีความรู้มากและ กว้างขวาง 11.39 % 4.51 % อันดับที่ 6 สามารถปรึกษา ปัญหาได้ อันดับที่ 6 สามารถปรึกษา ปัญหาได้1.27% 13.6 6% ระดับมัธยมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ครูที่นักเรียน อยากได้. “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ “ ครู ” ที่ อยากเรียนด้วย ควร มีลักษณะดังนี้ชายหญิง อันดับที่ 1 ครูใจดี 72.03 % 78.76%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google