งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูที่นักเรียนอยากได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูที่นักเรียนอยากได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูที่นักเรียนอยากได้

2 ระดับอนุบาล “ครู” ที่ อยากเรียนด้วย ควรมีลักษณะดังนี้
“ครู” ที่ อยากเรียนด้วย ควรมีลักษณะดังนี้ ชาย หญิง อันดับที่ 1 ครูใจดี 72.03% 78.76% อันดับที่ 2 บุคลิกดี / สวย / น่ารัก 15.03% 13.11% อันดับที่ 3 พูดจาดี / พูดจาไพเราะ 4.14% 4.52% อันดับที่ 5 เอาใจใส่ดูแลนักเรียน 3.50% 1.75% อันดับที่ 6 ให้การบ้านน้อย 2.10% 1.05%

3 ระดับประถมศึกษา “ครู” ที่ อยากเรียนด้วย ควรมีลักษณะดังนี้
“ครู” ที่ อยากเรียนด้วย ควรมีลักษณะดังนี้ ชาย หญิง อันดับที่ 1 ครูใจดี 39.73% 65.66% อันดับที่ 2 พูดจาดี / พูดจาไพเราะ 17.83% 3.61% อันดับที่ 3 สอนสนุก / เข้าใจง่าย 12.40% 7.83% อันดับที่ 4 เอาใจใส่ดูแลนักเรียน 8.14% 7.84% อันดับที่ 5 ให้การบ้านน้อย 7.17% 5.42%

4 อันดับที่ 6 สามารถปรึกษาปัญหาได้ 1.27% 13.66%
ระดับมัธยมศึกษา “ครู” ที่ อยากเรียนด้วย ควรมีลักษณะดังนี้ ชาย หญิง อันดับที่ 1 ครูใจดี 35.74 % 22.16% อันดับที่ 2 เอาใจใส่ดูแลนักเรียน 12.34% 21.52% อันดับที่ 3 สอนสนุก / เข้าใจง่าย 18.36% 14.69% อันดับที่ 4 มีเหตุผล / มีความยุติธรรม 6.96% 12.11% อันดับที่ 5 มีความรู้มากและกว้างขวาง 11.39% 4.51% อันดับที่ 6 สามารถปรึกษาปัญหาได้ 1.27% 13.66%


ดาวน์โหลด ppt ครูที่นักเรียนอยากได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google