งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำโขง 1, , , , ลุ่มน้ำชี 1, , , , , ลุ่มน้ำมูล 1, , , , , ลุ่มน้ำกก 1, , , , , ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 1, , , ,39 4.4

2 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาละวิน ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำสาละวิน 1, , , , ,37 5.8

3 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา , , , ลุ่มน้ำท่าจีน , , , ลุ่มน้ำป่าสัก 1, , , , ลุ่มน้ำปิง , , , , ลุ่มน้ำวัง , , , ลุ่มน้ำยม 1, , , ลุ่มน้ำน่าน 1, , , , , ลุ่มน้ำสะแกกรัง 1, , ,12 4.8

4 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำแม่กลอง 1, , , , ,1 29.5

5 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง ลำดั บ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำบางปะกง 1, , , , ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 1, , , ,16 4.0

6 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก ลุ่มน้ำชายฝั่ง ทะเลตะวันออก 1, , , , ,9 79.5

7 กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำชายฝั่ง ทะเลตะวันตก , , , ลุ่มน้ำเพชรบุรี 1, , , ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า

8 กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ( ฝั่งอ่าว ไทย ) ลำดั บ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำตาปี 1, , , , ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา 1, , , , , ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก 1, , , , ลุ่มน้ำปัตตานี 1, , , ,67 0.0

9 กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ( ฝั่งอันดา มัน ) ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก 2, , , , , ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า


ดาวน์โหลด ppt ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google