งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พายุ แกมี ได้สลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำ และยังคงพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้มีฝนตกถึงวันที่ 10 ตค. 55 สำหรับพายุที่ก่อตัวขึ้นใหม่มีทิศทางเคลื่อนตัวไปทิศเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พายุ แกมี ได้สลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำ และยังคงพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้มีฝนตกถึงวันที่ 10 ตค. 55 สำหรับพายุที่ก่อตัวขึ้นใหม่มีทิศทางเคลื่อนตัวไปทิศเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พายุ แกมี ได้สลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำ และยังคงพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้มีฝนตกถึงวันที่ 10 ตค. 55 สำหรับพายุที่ก่อตัวขึ้นใหม่มีทิศทางเคลื่อนตัวไปทิศเหนือ ปัจจุบันยังไม่ส่งผลต่อประเทศไทย

2 เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุข
เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย (นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์สาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ ๒ มีฝ่ายแผนงานและข่าวกรองในการติดตามข้อมูลสถานการณ์การเกิดภัย ๓ เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

3 เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุข
เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัย (นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ๔ ให้สุขศึกษากับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ๕ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดจัดเตรียมแผนประคองกิจการ ๖ การฟื้นฟูสภาพภายหลังน้ำลด

4 เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุข
เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 8 ตค 55 1 war room ทุกวันจันทร์ ทาง Video conference เวลา น. เริ่ม 8 ตค.55 เป็นต้นไป รพ./สสอ. รายงานสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ 2 รพ./สสอ. แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ หลักและสำรอง การรายงานอุทกภัยให้ สสจ.ทราบ 3 สสจ.เปิดกล่องเอกสารใน web site สสจ.พบ. “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัยฯ” มีเอกสารรายงานให้ศึกษาหรือ down load

5 เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุข
เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 8 ตค 55 4 เตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ได้ทันที ทีมประกอบไปด้วย 4.1 รถยกสูง 1 คัน (ต่อท่อไอเสียป้องกันน้ำ) 4.2 เรือท้องแบน 4.3 บุคลากร (แพทย์ 1 พยาบาล 2 จนท.อื่นๆ 3 ฯ) 4.4 ยาและเวชภัณฑ์ออกหน่วย 4.5 สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย CUP ละ 1,000 ชุด 5 SRRT เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค พื้นที่ประสบภัย 6 การรายงานสถานการณ์อุทกภัยให้ สสจ.ทราบ ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค อนุชา ปิ่นเพชร ต่อ 121 มือถือ (ตลอด 24 ชั่วโมง)

6 หน่วยงาน การเตรียมความพร้อม
อำเภอรายงานการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ทาง Vedio conference 8 ตค. 55 หน่วยงาน การเตรียมความพร้อม รพ.ชะอำ ยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด รพ.แก่งกระจาน รถกระบะยกสูง จำนวน 1 คัน สสอ.บ้านลาด การประสาน อปท.ในพื้นที่ สนับสนุนเรือเพื่อให้ จนท.สธ.ออกให้บริการในพื้นที่ประสบภัย


ดาวน์โหลด ppt พายุ แกมี ได้สลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำ และยังคงพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้มีฝนตกถึงวันที่ 10 ตค. 55 สำหรับพายุที่ก่อตัวขึ้นใหม่มีทิศทางเคลื่อนตัวไปทิศเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google