งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิตอล ตอน การประยุกต์ใช้สื่อประสมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิตอล ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmitnb.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิตอล ตอน การประยุกต์ใช้สื่อประสมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิตอล ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmitnb.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิตอล ตอน การประยุกต์ใช้สื่อประสมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิตอล ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 Competency-based E-Mail Hi-Speed Internet Mobile Phone /Multimedia MSN
Game online Webcam Handy Drive / iPod

3 อภิปราย ลักษณะของสื่อประสมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
แนวคิดและวิธีการประยุกต์ใช้สื่อประสมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสาร แนวโน้มและลักษณะการประยุกต์ใช้งานสื่อประสมรูปแบบใหม่ๆบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานด้านการสื่อสารในอนาคต ได้แก่ Webcast , Podcast, Blog, My Space, Webconference (CamFrog) , YouTube ฯลฯ

4 สื่อประสมบนเครือข่ายในปัจจุบัน
E-Newspaper E-Journal E-Book ASTV Radio Online SiamZa

5 Multimedia

6 Multimedia communication service

7 Optimized group communication over mobile networks

8 Intelligent Transportation System (ITS)

9 Advanced Internet-ITS Applications

10 GPON (Gigabit Passive Optical Network)

11 Ubiquitous Network

12 The IMS Lifestyle IP Multimedia Subsystem (IMS)

13 Block Diagram

14 Animation SIPA TAM 2007 Thailand Animation and Multimedia

15 TAM2007

16 CamFrog

17 DuocoreTV

18 Multimedia Card Mobile

19 GPS Multimedia

20 Webcast

21 Podcast iPod Apple Broadcast iPod + broadcast = Podcast Radio
iTunes Podcast Subscriptions Top One Million in First Two Days

22 Podcast

23 Blog OK Nation Blog ของ Nation Group

24 OKNation

25 GotoKnow.org Blog ของ สคส. Blog เพื่อการจัดการความรู้
Knowledge Management (KM) / Community of Practice : CoP) Blog ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Blog คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Blog นักวิจัย Blog คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ

26 Blog สคส.

27 GotoKnow

28 Researchers.in.th

29 Learners.in.th

30 MySpace Microsoft Service /MSN Blog Album Guestbook Mail Template
Links

31 MySpace

32 Wikipedia Text / Documnet สารานุกรมโลก คำศัพท์ ชีวประวัติ ข่าวสารโลก

33 Wikipedia

34 Wikrpedia

35 YouTube ยูทิว /ยูทูบ วีดิโอตามอัธยาศัย ไม่ใช่ Video on Demand

36 YouTube

37 Q/A Digital Multimedia Virtual Reality Web Service Internet II
Communications ????

38 Imagination is more importance than Knowledge

39 Guest Lecturer prachyanunn@hotmail.com http://www.prachyanun.com
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การสื่อสารในยุคดิจิตอล ตอน การประยุกต์ใช้สื่อประสมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในยุคดิจิตอล ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmitnb.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google