งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการเรียนการสอน : Cyber University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการเรียนการสอน : Cyber University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน : Cyber University
สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

2 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน : Cyber University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3 แนวคิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอน Cyber
แนวคิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอน Cyber Cyber Society e-Learning m-Learning u-Learning Digital Life Style

4 หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย e-Learning Professional หลักสูตรผู้สอนอีเลิร์นนิง หลักสูตรผู้ออกแบบคอร์สแวร์อีเลิร์นนิง หลักสูตรผู้บริหารโครงการอีเลิร์นนิง

5 รายวิชาในหลักสูตร

6 เครื่องมือการเรียนรู้ Cyber University
เครื่องมือการเรียนรู้ Cyber University e-Pro iPhone หรือ iPad Windows Mobile Android Mobile

7 iPhone

8 iPad

9 Windows Mobile

10 Android Mobile

11 Android Mobile ระบบปฏิบัติการบนมือถือ (เหมือนกับ symbian และ windows mobile) ระบบปฏิบัติการ Android ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยค่าย Google เป็นระบบเปิด ที่นักพัฒนาสามารถนำไปพัฒนาต่อได้

12 Cyber University to m-Learning
Cyber University to m-Learning

13 Cyber University design
Cyber University design

14 Ubiquitous Learning

15 Content Design

16 Cyber U to Organization Intelligence
Cyber U to Organization Intelligence

17 คำถาม ???

18 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์

19 วิทยากร อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยากร อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการเรียนการสอน : Cyber University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google