งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์ www.prachyanun.comprachyanunn@kmutnb.ac.th

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University

3 แนวคิดการพัฒนาระบบการเรียนการ สอน Cyber  Cyber Society  e-Learning  m-Learning  u-Learning  Digital Life Style  prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

4 หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  http://lms3.thaicyberu.go.th/ moodle/  e-Learning Professional e-Learning Professional  หลักสูตรผู้สอนอีเลิร์นนิง  หลักสูตรผู้ออกแบบคอร์ส แวร์อีเลิร์นนิง  หลักสูตรผู้บริหารโครงการอี เลิร์นนิง prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

5 รายวิชาในหลักสูตร prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

6 เครื่องมือการเรียนรู้ Cyber University  e-Pro  iPhone หรือ iPad  Windows Mobile  Android Mobile prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

7 iPhone prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

8 iPad prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

9 Windows Mobile prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

10 Android Mobile prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

11 Android Mobile  ระบบปฏิบัติการบนมือถือ ( เหมือนกับ symbian และ windows mobile) ระบบปฏิบัติการ Android ถูก พัฒนาขึ้นมาโดยค่าย Google เป็นระบบเปิด ที่นักพัฒนา สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

12 Cyber University to m-Learning prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

13 Cyber University design prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

14 Ubiquitous Learning prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

15 Content Design prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

16 Cyber U to Organization Intelligence prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

17 คำถาม ??? prachyanunn@kmutnb.ac.th www.prachyanun.com

18 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com โทรศัพท์ 081 703 7515 www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

19 วิทยากร อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ panitaw@kmutnb.ac.th http://www.panitaw.com โทรศัพท์ 081 455 5741 www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google