งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University

3 แนวคิดการพัฒนาระบบการเรียนการ สอน Cyber  Cyber Society  e-Learning  m-Learning  u-Learning  Digital Life Style 

4 หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  moodle/  e-Learning Professional e-Learning Professional  หลักสูตรผู้สอนอีเลิร์นนิง  หลักสูตรผู้ออกแบบคอร์ส แวร์อีเลิร์นนิง  หลักสูตรผู้บริหารโครงการอี เลิร์นนิง

5 รายวิชาในหลักสูตร

6 เครื่องมือการเรียนรู้ Cyber University  e-Pro  iPhone หรือ iPad  Windows Mobile  Android Mobile

7 iPhone

8 iPad

9 Windows Mobile

10 Android Mobile

11 Android Mobile  ระบบปฏิบัติการบนมือถือ ( เหมือนกับ symbian และ windows mobile) ระบบปฏิบัติการ Android ถูก พัฒนาขึ้นมาโดยค่าย Google เป็นระบบเปิด ที่นักพัฒนา สามารถนำไปพัฒนาต่อได้

12 Cyber University to m-Learning

13 Cyber University design

14 Ubiquitous Learning

15 Content Design

16 Cyber U to Organization Intelligence

17 คำถาม ???

18 วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์

19 วิทยากร อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการ เรียนการสอน : Cyber University สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัด ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรมชลอินเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google